Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa " yêu cầu hủy quyết định"

548 kết quả được tìm thấy
04/2024/HC-PT - 2 tháng trước ... 2023 về việc “Khiếu kiện yêu cầu huỷ quyết định hành chính”. Do bản án hành chính sơ thẩm số 35...
781/2023/DS-PT - 4 tháng trước ... TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT Ngày 17 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở...
360/2023/HC-PT - 6 tháng trước ... “Khiếu kiện yêu cầu hủy quyết định hành chính”. Do Bản án hành chính sơ thẩm số 16/2023/HC-ST ngày...
679/2023/DS-PT - 6 tháng trước ... TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT Ngày 25 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở...
235/2023/DS-PT - 7 tháng trước ... SỬ DỤNG ĐẤT, YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT Ngày 29 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân...
151/2023/DS-PT - 9 tháng trước Đà Nẵng ... SỬ DỤNG ĐẤT VÀ YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT Ngày 20 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân...
266/2023/HC-PT - 11 tháng trước ... YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT Ngày 24 tháng 4 năm 2023, tại Điểm cầu tổ chức phiên tòa trực...
268/2023/HC-PT - 11 tháng trước ... YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT Ngày 24 tháng 4 năm 2023, tại Điểm cầu tổ chức phiên tòa trực...
265/2023/HC-PT - 11 tháng trước ... YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT Ngày 24 tháng 4 năm 2023, tại Điểm cầu tổ chức phiên tòa trực...