Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " xuất cảnh trái phép"

149 kết quả được tìm thấy
36/2021/HSST - 8 tháng trước Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum ... TỔ CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 30 tháng 8 năm 2021 tại Hội trường xét xử Toà án...
304/2021/HSPT - 10 tháng trước ... NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Vào ngày 12 tháng 7 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng...
05/2021/HS-ST - 1 năm trước Cao Bằng ... KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP  Trong ngày 13 tháng 01 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng...
21/2021/HS-ST - 1 năm trước Cao Bằng ... KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP  Ngày 12 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét...
63/2021/HS-ST - 9 tháng trước Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn ... CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 18 tháng 8 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện...
28/2021/HS-ST - 10 tháng trước Huyện Tràng Định - Lạng Sơn ... TỔ CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP ...
52/2020/HS-ST - 1 năm trước Cao Bằng ... KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Trong ngày 20 tháng 11 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng...
50/2021/HS-PT - 8 tháng trước Lạng Sơn ... KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 17 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xét xử...
136/2021/HS-ST - 6 tháng trước Cao Bằng ... XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 25 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh CB xét xử sơ thẩm...
17/2021/HS-ST - 1 năm trước Cao Bằng ... KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 03 tháng 02 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét...
47/2021/HS-PT - 8 tháng trước Lạng Sơn ... KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 15 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xét xử...
07/2021/HS-ST - 1 năm trước Quảng Trị ... KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP ...
386/2021/HS-PT - 8 tháng trước ... NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 22 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đ, Tòa án...
72/2021/HS-ST - 11 tháng trước Cao Bằng ... KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 25 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét xử...