Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa " vi phạm các quy định "

168 kết quả được tìm thấy
87/2023/HS-ST - 7 tháng trước Thành phố Tuyên Quang - Tuyên Quang ...07/2023 VỀ TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Ngày 24 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân...
68/2023/HS-ST - 11 tháng trước Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh ..., về tội “ Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai” theo khoản 1 Điều 228 Bộ luật hình sự. Tại...
21/2022/HS-ST - 1 năm trước Khánh Hoà ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA BẢN ÁN 21/2022/HS-ST NGÀY 13/04/2022 VỀ TỘI VI PHẠM CÁC QUY...
18/2021/HS-PT - 2 năm trước Lạng Sơn ... Thị Thanh H. Hành vi Vi phạm các quy định về quản lý đất đai của các bị cáo Hoàng Kim N, Lý Thanh...
37/2021/HS-PT - 2 năm trước Bình Thuận ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH B BẢN ÁN 37/2021/HS-PT NGÀY 05/04/2021 VỀ TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH SỬ...
350/2020/HS-PT - 3 năm trước Hà Nội ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BẢN ÁN 350/2020/HS-PT NGÀY 26/05/2020 VỀ TỘI VI PHẠM CÁC...