Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " tặng cho quyền sử dụng đất"

272 kết quả được tìm thấy
149/2019/DS-ST - 1 năm trước Huyện Đức Hòa - Long An ... CHẤP HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Trong các...
15/2017/DS-ST - 3 năm trước Huyện Chợ Lách - Bến Tre ... ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ YÊU CẦU CHIA TÀI SẢN CHUNG ...
167/2018/DS-ST - 2 năm trước Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang ... HỢP ĐỒNG GÓP HỤI VÀ YÊU CẦU HỦY HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
28/2018/DS-ST - 2 năm trước Quận Cái Răng - Cần Thơ ...  TRANH CHẤP DI SẢN THỪA KẾ VÀ YÊU CẦU HỦY HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT   ...
44/2019/DS-PT - 1 năm trước Cần Thơ ... THỪA KẾ VÀ YÊU CẦU HỦY HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Trong các ngày 04, 05 và 09 tháng 4 năm...
75/2019/DS-PT - 1 năm trước Tiền Giang ... GÓP HỤI VÀ YÊU CẦU HỦY HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Trong các ngày 13 tháng 3 và 19 tháng...
04/2019/DS-ST - 1 năm trước Huyện Tân Biên - Tây Ninh ... TRANH CHẤP DÂN SỰ YÊU CẦU TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÔ HIỆU Tong các ngày 24...
42/2018/DS-PT - 3 năm trước Tây Ninh ... HỦY HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở Ngày 06 tháng 02 năm 2018, tại trụ sở...
59/2017/DS-ST - 3 năm trước Huyện Châu Thành - Tây Ninh ... CẦU HỦY HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở ...
42/2020/DS-ST - 6 tháng trước Huyện Châu Thành - Đồng Tháp ... CHẤP HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐÒI LẠI TÀI SẢN Ngày 04 tháng 9 năm...
82/2018/DS-PT - 2 năm trước Lâm Đồng ... TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐÒI LẠI TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 26 tháng 6 năm 2018, tại...
48/2018/DS-ST - 2 năm trước Huyện Bình Đại - Bến Tre ... ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
243/2018/DS-PT - 2 năm trước Bến Tre ... TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 06 tháng 9 năm 2018 tại...
37/2019/DS-ST - 1 năm trước Thành phố Việt Trì - Phú Thọ ... HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TRANH CHẤP CHIA DI SẢN THỪA KẾ ...
41/2020/DS-PT - 8 tháng trước Phú Thọ ... TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TRANH CHẤP CHIA DI SẢN THỪA KẾ Trong các ngày 12 và 16 tháng 6 năm...
104/2018/DS-PT - 2 năm trước Tây Ninh ... VAY TÀI SẢN VÀ YÊU CẦU HỦY HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  Trong các ngày 14 tháng 5 và...
188/2014/DS-PT - 6 năm trước Long An ... TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, YÊU CẦU HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  Ngày 30 tháng 6 năm...
77/2013/DS-ST - 7 năm trước Huyện Tân Trụ - Long An ... ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, YÊU CẦU HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  ...
23/2019/DS-ST - 1 năm trước Quảng Ngãi ... TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ YÊU CẦU HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 12 tháng 6 năm...
84/2018/DSST - 2 năm trước Hà Nội ... HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Trong các ngày 12...