Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đến
Từ khóa " quyết định hành chính"

2892 kết quả được tìm thấy
01/2018/HC-PT - 4 năm trước Cà Mau ... tiền bồi thường.   [2] Hội đồng xét xử thấy rằng: Quyết định hành chính số 41/QĐ-UBND ngày 11...
160/2019/HC-PT - 3 năm trước ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 19 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét...
11/2017/HC-PT - 4 năm trước Hải Phòng ... 2017 về việc "khiếu kiện quyết định hành chính”. Do Bản án hành chính sơ thẩm số 02/2017/HC...
05/2019/HC-PT - 2 năm trước Nam Định ... ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 09/10/2019 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử phúc thẩm công...
1010/2020/HC-PT - 1 năm trước Hồ Chí Minh ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 02 tháng 11 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh...
158/2021/HC-PT - 1 năm trước ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Vào ngày 14 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng...
270/2017/HC-PT - 4 năm trước ...09/2017 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 29 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp...
07/2018/HC-PT - 3 năm trước ... quyết định hành chính, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử giữa: 1. Người khởi kiện: Ông Nguyễn A...
758/2020/HC-PT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH  Ngày 21 tháng 12 năm 2020, tại phòng xét xử số 5 trụ sở Tòa án...
32/2021/HC-PT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH  Ngày 25 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại...
257/2017/HC-PT - 4 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 22 tháng  9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại...
254/2021/HC-PT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 07 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại...