Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " lĩnh vực đất đai"

422 kết quả được tìm thấy
175/2019/HC-PT - 1 năm trước ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ngày 07 tháng 10 năm 2019, tại trụ...
02/2018/HC-PT - 2 năm trước Trà Vinh ... XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ngày 31 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Tòa án...
01/2019/HCST - 1 năm trước Huyện Quốc Oai - Hà Nội ... ĐỊNH HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ...
244/2017/HC-PT - 3 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Trong ngày 15 tháng...
21/2016/HC-ST - 4 năm trước Long An ... HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI  ...
12/2017/HCPT - 3 năm trước Bắc Giang ... HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG ĐẤT Trong các ngày 07 tháng 12 năm 2017...
19/2018/HC-ST - 2 năm trước Đăk Lăk ... HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ngày 06 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa...
18/2020/HC-PT - 8 tháng trước Hải Phòng ... HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI Ngày 30 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở...
02/2016/HC-ST - 3 năm trước Huyện Lạng Giang - Bắc Giang ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG ĐẤT   ...
597/2018/HC-ST - 2 năm trước Hồ Chí Minh ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI ...
151/2019/HC-PT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ngày 10...
02/2016/HC-ST - 4 năm trước Thị Xã An Khê - Gia Lai ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI VIỆC THU HỒI GCNQSDĐ   ...