Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " khiếu kiện quyết định hành chính "

803 kết quả được tìm thấy
356/2017/HC-PT - 2 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ngày 07 tháng 12 năm 2017 tại trụ sở Tòa...
194/2019/HC-PT - 1 năm trước ... năm 2018 về khiếu kiện quyết định hành chính về xử lí vi phạm về thuế. Do Bản án hành chính sơ...
01/2016/HCST - 4 năm trước Bình Thuận ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN BẢN ÁN 01/2016/HCST NGÀY 17/05/2016 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
1181/2018/HC-ST - 2 năm trước Hồ Chí Minh ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI   ...
27/2018/HC-ST - 2 năm trước Bà Rịa - Vũng Tàu ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ...
1588/2019/HC-ST - 10 tháng trước Hồ Chí Minh ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ...
03/2018/HC-ST - 1 năm trước Gia Lai ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI BẢN ÁN 03/2018/HC-ST NGÀY 30/11/2018 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
23/2017/HC-ST - 2 năm trước Sóc Trăng ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG BẢN ÁN 23/2017/HC-ST NGÀY 31/10/2017 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
121/2019/HC-PT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ngày 29 tháng 3 năm 2019 tại trụ sở Tòa...
54/2019/HC-ST - 10 tháng trước Bến Tre ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE BẢN ÁN 54/2019/HC-ST NGÀY 15/11/2019 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
260/2017/HC-PT - 2 năm trước ...09/2017 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐIỆN Ngày 25 tháng 9 năm 2017, tại...
01/2015/HCPT - 4 năm trước Quảng Trị ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ BẢN ÁN 01/2015/HCPT NGÀY 08/12/2015 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
07/2016/HCST - 4 năm trước Huyện Cần Giờ - Hồ Chí Minh ... KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THU HỒI, BỒI THƯỜNG VÀ HỖ TRỢ ...
200/2016/HCST - 4 năm trước Hồ Chí Minh ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ...
04/2016/HCST - 4 năm trước Phú Yên ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN BẢN ÁN 04/2016/HC-ST NGÀY 22/06/2016 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
86/2017/HCST - 2 năm trước Quảng Nam ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM BẢN ÁN 86/2017/HCST NGÀY 27/10/2017 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
06/2017/HCST - 3 năm trước Ninh Thuận ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN BẢN ÁN 06/2017/HCST NGÀY 27/04/2017 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
13/2017/HC-PT - 3 năm trước Đăk Lăk ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK BẢN ÁN 13/2017/HC-PT NGÀY 24/07/2017 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
01/2019/HCPT - 1 năm trước Quảng Ninh ... năm 2018 về việc khiếu kiện quyết định hành chính và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Do bản án hành...