Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " hủy quyết định hành chính"

139 kết quả được tìm thấy
01/2009/HCST - 12 năm trước Hải Phòng ... ĐỊNH HÀNH CHÍNH ...
240/2019/HC-PT - 1 năm trước ...: “Yêu cầu hủy quyết định hành chính”. Do Bản án hành chính sơ thẩm số 07/2019/HC-ST ngày 18...
02/2017/HC-ST - 4 năm trước Huyện Yên Thành - Nghệ An ... HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH ...
07/2017/HC-ST - 4 năm trước Gia Lai ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI BẢN ÁN 07/2017/HC-ST NGÀY 25/09/2017 VỀ YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH...
12/2020/HC-ST - 1 năm trước Đà Nẵng ... ĐỊNH HÀNH CHÍNH   ...
185/2021/HC-PT - 3 tháng trước ... CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 19 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà...
81/2021/HC-PT - 7 tháng trước ... KHIẾU KIỆN HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH  Ngày 11 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao...
05/2021/HC-ST - 8 tháng trước Đà Nẵng ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH   ...
167/2021/HC-PT - 3 tháng trước ... HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH xNgày 29 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà...
83/2020/HC-PT - 1 năm trước ... CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 25 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân cấp cao tại...
53/2018/HC-PT - 3 năm trước ... KHIẾU KIỆN YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Trong ngày 14 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân...
11/2019/HC-ST - 2 năm trước Đà Nẵng ... HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH ...
80/2020/HC-PT - 1 năm trước ... CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 25 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà...