Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " hỗ trợ tái định cư"

486 kết quả được tìm thấy
07/2016/HC-PT - 5 năm trước Hải Phòng ..., hỗ trợ, tái định . - Khi ban hành Quyết định 2706B/QĐ-UBND ngày 11/12/2014, UBND quận L đã căn...
312/2020/HC-PT - 1 năm trước ... quyết định thu hồi đất; phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định . Quan điểm của UBND, Chủ...