Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " hỗ trợ tái định cư"

311 kết quả được tìm thấy
248/2020/HC-PT - 3 tháng trước ... bồi thường, hỗ trợ, tái định : Quyết định số 10465/QĐ-UBND được UBND huyện (nay là thị xã) T...
768/2019/HC-PT - 1 năm trước ... trả hỗ trợ tài sản trên đất và hỗ trợ tái định (bổ sung); Ngày 17/12/2008 Ủy ban nhân dân...