Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " cầm cố "

224 kết quả được tìm thấy
166/2017/DS-PT - 2 năm trước Sóc Trăng ... CẦM CỐ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Trong ngày 21 tháng 11 năm 2017, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Sóc...
05/2019/DS-PT - 1 năm trước Bạc Liêu ... cầm cố quyền sử dụng đất. Do Bản án dân sự sơ thẩm số 20/2018/DS-ST ngày 01 tháng 11 năm 2018 của...
17/2017/DS-ST - 3 năm trước Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu ... ĐỒNG CẦM CỐ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  ...
21/2017/DS-ST - 3 năm trước Huyện Tam Nông - Đồng Tháp ... TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CẦM CỐ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  Vào ngày 11/8/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
14/2018/DS-PT - 2 năm trước Đồng Tháp ... CẦM CỐ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH Trong các ngày 29/12/2017 và ngày 12/01/2018, tại trụ...
10/2020/DS-ST - 5 tháng trước Huyện Thới Bình - Cà Mau ... CHẤP HỢP ĐỒNG CẦM CỐ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 06 tháng 5 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện...
61/2019/DS-ST - 11 tháng trước Huyện An Minh - Kiên Giang ... CHẤP HỢP ĐỒNG CẦM CỐ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 29 tháng 11 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân...
46/2020/DS-PT - 5 tháng trước Trà Vinh ... CẦM CỐ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 11 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh tiến...
43/2019/DS-ST - 1 năm trước Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh ... HỢP ĐỒNG CẦM CỐ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
160/2019/DS-ST - 11 tháng trước Cà Mau ... CHẤP HỢP ĐỒNG CẦM CỐ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  Ngày 19 tháng 11 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện...
63/2019/DS-ST - 1 năm trước Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ ... CHẤP HỢP ĐỒNG CẦM CỐ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Trong ngày 29 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
110/2018/DS-ST - 2 năm trước Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ ... ĐÒI LẠI TÀI SẢN THEO HỢP ĐỒNG CẦM CỐ ĐẤT Trong ngày 30 tháng 8 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân...
02/2018/DS-ST - 2 năm trước Huyện An Biên - Kiên Giang ... CHẤP GIAO DỊCH CẦM CỐ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 12 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
99/2019/DS-ST - 1 năm trước Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau ... TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CẦM CỐ VÀ HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN Ngày 19 tháng 8 năm 2019 tại Tòa án nhân dân...
84/2017/DSST - 3 năm trước Cần Thơ ... TRANH CHẤP ĐÒI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CẦM CỐ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  ...
116/2018/DS-PT - 2 năm trước Kiên Giang ... DÂN SỰ CẦM CỐ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Trong ngày 14 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh...
07/2018/DS-ST - 2 năm trước Huyện An Minh - Kiên Giang ... HỢP ĐỒNG DÂN SỰ CẦM CỐ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
127/2017/DS-ST - 3 năm trước Huyện Tam Bình - Vĩnh Long ... CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VÀ CẦM CỐ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  Trong ngày 11 tháng 8 năm 2017,  tại trụ...