Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa " bổ sung 2017"

1994 kết quả được tìm thấy
61/2024/HS-ST - 4 tháng trước Quận Bình Tân - Hồ Chí Minh ... 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung 2017. [5] Về hình phạt bổ sung quy định tại...
53/2024/HS-ST - 4 tháng trước Quận Bình Tân - Hồ Chí Minh ... định tại Điều 249 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung 2017. [3] Xét hành vi phạm tội của bị...
52/2024/HS-ST - 4 tháng trước Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh ... 2015 được sửa đổi bổ sung 2017. [3]Xét hành vi phạm tội của bị cáo đã thực hiện là cố ý và nguy...
09/2024/HS-ST - 5 tháng trước Huyện Châu Thành A - Hậu Giang ... định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Tại phiên tòa...
17/2024/HS-ST - 5 tháng trước Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi ... bổ sung 2017; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. - Đối với 01 (một) bộ bài tây...
04/2024/HS-PT - 6 tháng trước Bình Phước ..., khoản 1 Điều 54, điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Xử phạt...
76/2023/HS-ST - 7 tháng trước Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng ...5/2023. 2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017; Điều 106 Bộ...