Quyết định giám đốc thẩm 97/GĐT-DS ngày 28/07/2004 về vụ án đòi tài sản theo hợp đồng uỷ quyền

TOÀ DÂN SỰ TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 97/GĐT-DS NGÀY 28/07/2004 VỀ VỤ ÁN ĐÒI TÀI SẢN THEO HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN

Bản án đang cập nhật nội dung

76
Bản án/Quyết định đang xem

Quyết định giám đốc thẩm 97/GĐT-DS ngày 28/07/2004 về vụ án đòi tài sản theo hợp đồng uỷ quyền

Số hiệu:97/GĐT-DS
Cấp xét xử:Giám đốc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 28/07/2004
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
 
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về