Quyết định giám đốc thẩm 07/2019/HC-GĐT ngày 17/06/2019 về khiếu kiện quyết định thu hồi đất

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 07/2019/HC-GĐT NGÀY 17/06/2019 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT

Ngày 17/6/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử giám đốc thẩm vụ án hành chính giữa các đương sự:

Người khởi kiện: Bà Nguyễn Thị L; địa chỉ: Tổ X, phường H, thành phố T.

Người bị kiện: Ủy ban nhân dân thành phố T, tỉnh N

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Đoàn Khắc S; địa chỉ: Tổ X, phường H, thành phố T.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Ngày 05/02/2009, Ủy ban nhân dân thành phố T ban hành Quyết định số 570/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của hộ gia đình bà Nguyễn Thị L (ông Đoàn Khắc S), cư trú tại tổ X, phường H, thành phố T để sử dụng vào mục đích xây dựng đường B, đường M (Đoạn nối đường B) và khu dân cư số Y, phường H, thành phố T.

Ngày 19/9/2012, Ủy ban nhân dân thành phố T ban hành Quyết định số 10726/QĐ-KPHQ áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị L với lý 1 do: Đã có hành vi vi phạm hành chính không trả lại đất đúng thời hạn theo quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngày 18/12/2012, Ủy ban nhân dân thành phố T ban hành Quyết định số 14550/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thi hành Quyết định thu hồi đất số 570/QĐ-UBND ngày 05/02/2009.

Ngày 20/02/2013, bà L có đơn khởi kiện vụ án hành chính và ngày 15/4/2013, ngày 09/5/2013 bà L có khởi kiện bổ sung đến Tòa án nhân dân thành phố T.

Ngày 26/10/2017, Tòa án nhân dân thành phố T ban hành Quyết định số 04/2017/QĐST-HC đình chỉ giải quyết vụ án với lý do: Đã hết thời hiệu khởi kiện đối với Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 05/02/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố T mà không có lý do chính đáng.

Ngày 01/11/2017, bà L có đơn kháng cáo đối với Quyết định số 04/2017/QĐST-HC trên.

Ngày 04/12/2017, Tòa án nhân dân tỉnh T ban hành Quyết định giải quyết việc kháng cáo đối với quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 05/2017/QĐ-PT ngày 04/12/2017, quyết định: Bác kháng cáo của bà Nguyễn Thị L; giữ nguyên Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính số 04/2017/QĐST-HC ngày 26/10/2017 của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh N.

Ngày 30/4/2018, ông Đoàn Khắc S và bà Nguyễn Thị L có đơn đề nghị giám đốc thẩm đối với Quyết định giải quyết việc kháng cáo đối với quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 05/2017/QĐ-PT ngày 04/12/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh N.

Ngày 28/02/2019, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có Quyết định kháng nghị số 05/2019/KN-HC kháng nghị đối Quyết định giải quyết việc kháng cáo đối với quyết định đình chỉ giải quyết vụ án trên, đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử giám đốc thẩm theo hướng: Hủy Quyết định giải quyết việc kháng cáo đối với quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 05/2017/QĐ-PT ngày 04/12/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh N và Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính số 04/2017/QĐST-HC ngày 26/10/2017 của Tòa án nhân dân thành phố T; giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân tỉnh N xét xử sơ thẩm lại theo quy định của pháp luật Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội nhất trí với Quyết định kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1]. Ti đơn khởi kiện ngày 09/5/2013, đơn khởi kiện bổ sung ngày 15/4/2013 và ngày 09/5/2013 của bà Nguyễn Thị L đều thể hiện: Bà không đồng ý với Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 05/02/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố T về việc thu hồi toàn bộ diện tích đất, nhà ở và hoa màu của gia đình bà; Quyết định số 10726/QĐ-KPHQ ngày 19/9/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố T về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và Quyết định số 14550/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố T về cưỡng chế thi hành Quyết định số 570/QĐ-UBND đã xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của gia đình bà. Bà yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố T: Hủy một phần Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 05/02/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố T về việc thu hồi phần diện tích đất ở không sử dụng vào làm đường B của gia đình bà; Yêu cầu Uỷ ban nhân dân thành phố T có trách nhiệm bồi thường phần diện tích đất đã thu hồi để làm đường theo giá thị trường hoặc trả lại đất tái định cư cho gia đình theo quy định của pháp luật, đồng thời bồi thường toàn bộ thiệt hại về tài sản do việc cưỡng chế thu hồi đất đã gây ra cho gia đình bà L.

[2]. Như vậy, bà L yêu cầu Tòa án xem xét 04 nội dung, bao gồm: Quyết định thu hồi đất; quyết định buộc khắc phục hậu quả; quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và bồi thường thiệt hại cho gia đình bà.

[3]. Khi giải quyết vụ án, Tòa án nhân dân thành phố T chỉ xem xét, nhận định về thời hiệu khởi kiện đối với Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 05/02/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố T từ đó ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án trong khi vẫn còn thời hiệu khởi kiện đối với Quyết định số 10726/QĐ- KPHQ ngày 19/9/2012 và Quyết định số 14550/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố T là đã bỏ sót yêu cầu khởi kiện và làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bà L.

[4]. Tòa án nhân dân tỉnh N không phát hiện ra sai sót của Tòa án cấp sơ thẩm nên đã ra Quyết định giải quyết việc kháng cáo đối với Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 05/2017/QĐ-PT ngày 04/12/2017 với nội dung không chấp nhận kháng cáo của bà L là không đúng.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 3 Điều 272 và Điều 274 Luật tố tụng hành chính năm 2015;

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị số 05/2019/KN-HC ngày 28/02/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; hủy Quyết định giải quyết việc kháng cáo đối với quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 05/2017/QĐ-PT ngày 04/12/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh N và Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính số 04/2017/QĐST-HC ngày 26/10/2017 của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh N.

2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh N xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định pháp luật.

3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng xét xử giám đốc thẩm ra quyết định.


492
Bản án/Quyết định được xét lại
 
Văn bản được dẫn chiếu
 
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Quyết định giám đốc thẩm 07/2019/HC-GĐT ngày 17/06/2019 về khiếu kiện quyết định thu hồi đất

Số hiệu:07/2019/HC-GĐT
Cấp xét xử:Giám đốc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân cấp cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 17/06/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về