Bản án XX/2020/DS-ST ngày 03/11/2020 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG

BẢN ÁN XX/2020/DS-ST NGÀY 03/11/2020 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Trong ngày 03 tháng 11 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 21/2020/TLST–DS ngày 04 tháng 9 năm 2020 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 114/2020/QĐXXST - DS ngày 16 tháng 10 năm 2020 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP BĐLV.

Đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Doãn S – Tổng Giám đốc.

Đa chỉ: …, phường Cửa Nam, quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội.

Đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng: Ông Mai Văn N – Chuyên viên Phòng giao dịch Long Mỹ - Chi nhánh Hậu Giang (có mặt).

Đa chỉ: …., khu vực 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

2. Bị đơn:

- Ông Nguyễn Thanh H, sinh năm 1963 (có mặt tại phiên tòa).

- Bà Trần Thị Lệ H, sinh năm 1963 (có mặt tại phiên tòa).

Cùng địa chỉ: ấp …, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện lập ngày 14/8/2020 và trong quá trình xét xử, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày:

Ngân hàng TMCP BĐLV chi nhánh Hậu Giang – Phòng giao dịch Long Mỹ có cấp tín dụng cho ông Nguyễn Thanh H và bà Trần Thị Lệ H số tiền 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) theo hợp đồng tín dụng số HDTD803201909555 ngày 01/4/2019, nhận nợ cùng ngày. Khoản vay này đã quá hạn kể từ ngày 26/02/2020, tính đến ngày 03/11/2020 ông H và bà H phải thanh toán cho Ngân hàng với tổng số tiền là 61.932.851 đồng, trong đó vốn gốc 49.999.000 đồng, lãi trong hạn 3.347.500 đồng, lãi quá hạn 8.585.400 đồng. Ngân hàng đã nhiều lần yêu cầu ông H và bà H thanh toán nợ nhưng ông, bà không thực hiện.

Nay Ngân hàng khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Nguyễn Thanh H và bà Trần Thị Lệ H trả cho Ngân hàng tổng số tiền vốn gốc và tiền lãi tính đến ngày 03/11/2020 là 61.932.851 đồng và tiền lãi phát sinh kể từ ngày 03/11/2020 cho đến khi trả dứt nợ. Ngân hàng TMCP BĐLV sẽ hoàn trả lại cho ông Nguyễn Thanh H và bà Trần Thị Lệ H giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX 205979 do Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm cấp ngày 29/7/2015.

Ti biên bản hòa giải lập ngày 23/9/2020 của Tòa án, các bị đơn ông Nguyễn Thanh H và bà Trần Thị Lệ H thống nhất trình bày:

Ông, bà cùng thống nhất xác nhận có vay của Ngân hàng TMCP BĐLV chi nhánh Hậu Giang – Phòng giao dịch Long Mỹ số tiền vốn 50.000.000 đồng. Vì hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn nên ông, bà không thể thanh toán nợ cho Ngân hàng đúng hạn và đã để phát sinh nợ quá hạn, nay ông, bà không có khả năng trả nợ cho Ngân hàng một lần, xin gia hạn đến vụ lúa đông xuân năm 2020 – 2021 sẽ thanh toán hết nợ cho Ngân hàng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

Về thủ tục tố tụng tại phiên tòa:

[1]. Khi thụ lý vụ án, Tòa án xác định quan hệ tranh chấp giữa các đương sự là tranh chấp kinh doanh thương mại là chưa chính xác, nay Hội đồng xét xử xác định lại loại án là tranh chấp dân sự.

Xét về nội dung vụ án.

[2]. Qua xem xét hợp đồng tín dụng số HDTD803201909555 ngày 01/4/2019 và giấy đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ ngày 01/4/2019 và ngày 17/6/2019, thể hiện ông Nguyễn Thanh H và bà Trần Thị Lệ H thỏa thuận vay và nhận của Ngân hàng TMCP BĐLV chi nhánh Hậu Giang – Phòng giao dịch Long Mỹ số tiền 50.000.000 đồng; thỏa thuận thời hạn vay là 11 tháng, ngày trả nợ cuối cùng là ngày 26/02/2020, lãi suất là 16,3%/năm, lãi suất quá hạn là 150% lãi suất cho vay, mục đích vay là trồng lúa và nuôi heo.

[3]. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, ông Nguyễn Thanh H và bà Trần Thị Lệ H chỉ thanh toán tiền lãi cho Ngân hàng đến ngày 26/02/2020, còn nợ lại số tiền vốn 49.999.900 đồng và tiền lãi chưa thanh toán theo như kỳ hạn đã ấn định theo hợp đồng tín dụng. Vì phía ông H và bà H đã vi phạm nghĩa vụ trả vốn và lãi nên Ngân hàng khởi kiện yêu cầu thanh toán toàn bộ số nợ.

[4]. Xét thấy, ông H và bà H đã nhận toàn bộ số tiền vốn vay 50.000.000 đồng theo giấy đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ ngày 01/4/2019 và ngày 17/6/2019, nhưng ông, bà lại không thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc và tiền lãi cho Ngân hàng theo như các bên đã thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng. Vì ông H và bà H đã vi phạm hợp đồng, nên việc Ngân hàng khởi kiện yêu cầu ông, bà thanh toán toàn bộ số tiền vốn gốc và tiền lãi là có căn cứ phù hợp với quy định tại khoản 1 và khoản 5 Điều 466 của Bộ luật Dân sự năm 2015. Số tiền ông H và bà H còn nợ Ngân hàng tính đến ngày 03/11/2020 (ngày xét xử) là: trong đó vốn gốc 49.999.900 đồng, lãi trong hạn 3.347.500 đồng, lãi quá hạn 8.585.400 đồng.

[5]. Về án phí: Ông H và bà H phải chịu án phí theo quy định tại khon 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ nêu trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 và khoản 5 Điều 466 của Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ khoản 2 Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010;

Căn cứ Điều 271 và khoản 1 Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

Căn cứ khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng TMCP BĐLV đối với các bị đơn ông Nguyễn Thanh H và bà Trần Thị Lệ H:

Buộc ông Nguyễn Thanh H và bà Trần Thị Lệ H cùng có trách nhiệm thanh toán cho Ngân hàng số tiền vốn gốc là 49.999.900 đồng (bốn mươi chín triệu, chín trăm chín mươi chín ngàn, chín trăm đồng), lãi trong hạn 3.347.500 đồng (ba triệu, ba trăm bốn mươi bảy ngàn, năm trăm đồng), lãi quá hạn 8.585.400 đồng (tám triệu, năm trăm tám mươi năm ngàn, bốn trăm đồng).

Kể từ ngày 03/11/2020 cho đến khi ông Nguyễn Thanh H và bà Trần Thị Lệ H thanh toán hết nợ cho Ngân hàng TMCP BĐLV, thì hàng tháng ông H và bà H còn phải chịu tiền lãi phát sinh trên số vốn gốc còn nợ theo mức lãi suất các bên đã thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng số HDTD803201909555 ngày 01/4/2019 và giấy đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ ngày 01/4/2019, ngày 17/6/2019.

2. Ngân hàng TMCP BĐLV có nghĩa vụ hoàn trả lại cho các bị đơn ông Nguyễn Thanh H và bà Trần Thị Lệ H giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX 205979 do Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm cấp ngày 29/7/2015.

3. Về án phí dân sự sơ thẩm:

Ông Nguyễn Thanh H và bà Trần Thị Lệ H cùng phải chịu án phí với số tiền là 3.096.600 đồng (ba triệu, không trăm chín mươi sáu ngàn, sáu trăm đồng), ông H và bà H có nghĩa vụ nộp số tiền này.

Ngân hàng TMCP BĐLV không phải chịu án phí, được nhận lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0006867 ngày 04/9/2020 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

4. Các đương sự được quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án, để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng xét xử theo thủ tục phúc thẩm. Riêng đối với đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn nêu trên được tính kể từ ngày nhận được bản án, hoặc kể từ ngày niêm yết hợp lệ bản án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.


1
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án XX/2020/DS-ST ngày 03/11/2020 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:XX/2020/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Ngã Năm - Sóc Trăng
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:03/11/2020
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về