Bản án về yêu cầu hủy quyết định hành chính thông báo thu hồi, bồi thường, tái định cư đất và quyết định giải quyết khiếu nại số 10/2021/HC-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

BẢN ÁN 10/2021/HC-ST NGÀY 09/11/2021 VỀ YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THÔNG BÁO THU HỒI, BỒI THƯỜNG, TÁI ĐỊNH CƯ ĐẤT VÀ QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

284
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về yêu cầu hủy quyết định hành chính thông báo thu hồi, bồi thường, tái định cư đất và quyết định giải quyết khiếu nại số 10/2021/HC-ST

Số hiệu:10/2021/HC-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Khánh Hoà
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 09/11/2021
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về