Bản án về tranh chấp quyền sử dụng đất, buộc tháo dỡ công trình xây dựng, đốn chặt cây trồng trên đất và hủy quyết định cá biệt số 19/2019/DS-ST

A ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

BẢN ÁN 19/2019/DS-ST NGÀY 21/05/2019 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, BUỘC THÁO DỠ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, ĐỐN CHẶT CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT VÀ HỦY QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

218
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp quyền sử dụng đất, buộc tháo dỡ công trình xây dựng, đốn chặt cây trồng trên đất và hủy quyết định cá biệt số 19/2019/DS-ST

Số hiệu:19/2019/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quảng Ngãi
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 21/05/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về