Bản án về tranh chấp hủy văn bản nhận tài sản thừa kế, văn bản khai nhận di sản và chia thừa kế, đòi công sức gìn giữ, tôn tạo, duy trì và đóng thuế số 37/2022/DS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THỦ TH, TỈNH LONG AN

BẢN ÁN 37/2022/DS-ST NGÀY 10/05/2022 VỀ TRANH CHẤP HỦY VĂN BẢN NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ, VĂN BẢN KHAI NHẬN DI SẢN VÀ CHIA THỪA KẾ, ĐÒI CÔNG SỨC GÌN GIỮ, TÔN TẠO, DUY TRÌ VÀ ĐÓNG THUẾ

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

197
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp hủy văn bản nhận tài sản thừa kế, văn bản khai nhận di sản và chia thừa kế, đòi công sức gìn giữ, tôn tạo, duy trì và đóng thuế số 37/2022/DS-ST

Số hiệu:37/2022/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Thủ Thừa - Long An
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 10/05/2022
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về