Bản án về tranh chấp hụi số 42/2023/DS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẦM DƠI, TỈNH CÀ MAU

BẢN ÁN 42/2023/DS-ST NGÀY 23/03/2023 VỀ TRANH CHẤP HỤI

Ngày 23 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 03/2023/TLST-DS ngày 04 tháng 01 năm 2023 về việc “Tranh chấp hụi” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:

27/2023/QĐXXST-DS ngày 08 tháng 02 năm 2023 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ông Hồ Văn H, sinh năm 1977; cư trú tại: Ấp BG, xã TP, huyện ĐD, tỉnh Cà Mau (vắng mặt).

- Bị đơn: Ông Nguyễn Chí D; cư trú tại: Ấp BG, xã TP, huyện ĐD, tỉnh Cà Mau (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Ông Hồ Văn H trình bày: Trước đây, ông D có tham gia ba dây hụi do ông làm chủ, cụ thể như sau:

Dây hụi thứ nhất: Hụi 1.000.000đ mở ngày 19/02/20 19 al, gồm có 32 chưng, ông D tham gia 02 chưng, mỗi tháng khui một lần. Chưng thứ nhất đóng được 05 kỳ thì bỏ 320.000đ, hốt số tiền 23.320.000đ. Chưng thứ hai đóng được 08 kỳ thì bỏ 320.000đ, hốt số tiền 23.400.000đ. Sau khi hốt, ông D đóng hụi chết đến kỳ thứ 28 thì ngưng, còn nợ lại 04 kỳ với số tiền 8.000.000đ.

Dây hụi thứ hai: Hụi 2.000.000đ mở ngày 09/9/2020 al, gồm có 32 chưng, ông D tham gia 01 chưng, mỗi tháng khui một lần. Sau khi tham gia, ông D đóng đến kỳ thứ 5 bỏ 550.000đ, hốt số tiền 45.950.000đ. Sau khi hốt, ông D đóng hụi đến kỳ thứ 8 thì ngưng, còn nợ 24 kỳ chưa đóng với số tiền 48.000.000đ.

Dây hụi thứ ba: Hụi 2.000.000đ mở ngày 19/02/2021 al, gồm có 32 chưng, mỗi tháng khui một lần, ông D tham gia 01 chưng. Sau khi tham gia, ông D đóng đến kỳ thứ 4 thì bỏ 760.000đ, hốt số tiền 39.520.000đ. Sau khi hốt, ông D không đóng hụi chết, còn nợ lại 28 kỳ với số tiền 56.000.000đ.

Tổng số tiền nợ hụi của 03 dây hụi là 112.000.000đ. Ông yêu cầu ông D trả số tiền nợ hụi 112.000.000đ.

Đi với ông Nguyễn Chí D đã được Tòa án tống đạt hợp lệ Thông báo thụ lý vụ án và các văn bản tố tụng nhưng vẫn vắng mặt không có lý do, không có ý kiến giải trình liên quan đến yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về thủ tục tố tụng: Ông Hồ Văn H có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Ông Nguyễn Chí D đã được Tòa án triệu tập hợp lệ tham gia phiên tòa lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt không có lý do. Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 1 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự xét xử vắng mặt đối với đương sự trên là phù hợp.

[2] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn thấy rằng: Theo các hợp đồng hụi ngày 19/02/2019 al, ngày 09/9/2020 al, ngày 19/2/2021al và Giấy xác nhận ngày 08/02/2023 của Trưởng ấp BG, xã TP, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định: Ông Nguyễn Chí D có tham gia 05 chưng hụi trong ba dây hụi do ông H làm chủ, cụ thể như sau:

Dây hụi thứ nhất: Hụi 1.000.000đ mở ngày 19/02/2019 al, gồm có 32 chưng, ông D tham gia 02 chưng, mỗi tháng khui một lần. Chưng thứ nhất đóng được 05 kỳ thì bỏ 320.000đ, hốt số tiền 23.320.000đ. Chưng thứ hai đóng được 08 kỳ thì bỏ 320.000đ, hốt số tiền 23.400.000đ. Sau khi hốt, ông D đóng hụi chết đến kỳ thứ 28 thì ngưng, còn nợ lại 04 kỳ với số tiền 8.000.000đ.

Dây hụi thứ hai: Hụi 2.000.000đ mở ngày 09/9/2020 al, gồm có 32 chưng, ông D tham gia 01 chưng, mỗi tháng khui một lần. Sau khi tham gia, ông D đóng đến kỳ thứ 5 bỏ 550.000đ, hốt số tiền 45.950.000đ. Sau khi hốt, ông D đóng hụi đến kỳ thứ 8 thì ngưng, còn nợ 24 kỳ chưa đóng với số tiền 48.000.000đ.

Dây hụi thứ ba: Hụi 2.000.000đ mở ngày 19/02/2021 al, gồm có 32 chưng, mỗi tháng khui một lần, ông D tham gia 01 chưng. Sau khi tham gia, ông D đóng đến kỳ thứ 4 thì bỏ 760.000đ, hốt số tiền 39.520.000đ. Sau khi hốt, ông D không đóng hụi chết, còn nợ lại 28 kỳ với số tiền 56.000.000đ.

Do đó, ông H khởi kiện yêu cầu ông D trả tổng số tiền nợ hụi của ba dây hụi trên là 112.000.000đ.

Đối với ông Nguyễn Chí D đã được Tòa án tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng nhưng ông không có ý kiến phản đối yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Đây là tình tiết, sự kiện không phải chứng minh theo quy định tại khoản 2 Điều 92 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông H. Buộc ông D trả số tiền nợ hụi 112.000.000đ.

[3] Về án phí dân sự sơ thẩm: Ông H không phải chịu, đã nộp tạm ứng án phí được nhận lại. Ông D phải chịu: 112.000.000đ x 5% = 5.600.000đ.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào Điều 91; khoản 2 Điều 92; Điều 147, điểm b khoản 2 Điều 227; khon 1 Điều 228; Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ vào Điều 471 của Bộ luật Dân sự; Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hồ Văn H.

Buộc ông Nguyễn Chí D trả cho ông Hồ Văn H số tiền 112.000.000đ (một trăm mười hai triệu đồng).

2. Về án phí dân sự sơ thẩm: Ông Hồ Văn H không phải chịu, đã nộp tạm ứng án phí 2.800.000đ (hai triệu tám trăm nghìn đồng) theo biên lai thu số 0013464 ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Dơi được nhận lại. Ông Nguyễn Chí D phải chịu 5.600.000đ (năm triệu sáu trăm nghìn đồng).

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người phải thi hành án chậm thi hành khoản tiền trên, thì hàng tháng người phải thi hành án còn phải chịu thêm khoản lãi suất chậm thi hành theo mức lãi suất chậm thực hiện nghĩa vụ được quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự tương ứng số tiền và thời gian chậm thi hành.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Đương sự có mặt quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

99
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp hụi số 42/2023/DS-ST

Số hiệu:42/2023/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Đầm Dơi - Cà Mau
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 23/03/2023
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về