Bản án về tranh chấp hợp đồng vay tài sản số 82/2023/DS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ GIÁ RAI, TỈNH BẠC LIÊU

BẢN ÁN 82/2023/DS-ST NGÀY 25/09/2023 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Ngày 25 tháng 09 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Giá Rai xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 85/2023/TLST- DS ngày 04 tháng 04 năm 2023 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 69/2023/QĐXX - DS ngày 05 tháng 08 năm 2023 giữa các đương sự: Nguyên đơn: Ngân hàng thương mại cổ phần T Địa chỉ trụ sở: số 266-268, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Đức Thạch D -chức vụ: Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần T Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Ngọc T2 – Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng thương mại cổ phần T. Theo văn bản uỷ quyền số 2535A/GUQ-PL ngày 12/10/2022 Người được ông Lê Ngọc T2 ủy quyền lại: Ông Phạm Trường T3- Chức vụ: Nhân viên Công ty TNHH MTV quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng thương mại cổ phần T. Theo văn bản uỷ quyền số 668/2022/UQ-TGĐ ngày 01/11/2022 Bị đơn: Bà Huỳnh Thị Mỹ T1, sinh năm 1983 Cư trú: Khóm 2, phường H P, thị xã G R, tỉnh BL (Đại diện Ngân hàng có đơn xin xét xử vắng mặt, bà T1 vắng mặt không lý do)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện của Ngân hàng thương mại cổ phần T (gọi tắt là Ngân hàng) và lời trình bày của ông Phạm Trường T3: Vào ngày 20/04/2015, bà Huỳnh Thị Mỹ T1 có ký với Ngân hàng hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng, hạn mức 10.000.000đồng, lãi suất là 2,15%/tháng với mục đích tiêu dùng cá nhân. Sau khi được cấp thẻ tín dụng, bà Huỳnh Thị Mỹ T1 thực hiện các giao dịch với số tiền 9.988.000đồng.

Bà T1 đã trả nợ gốc, lãi là 5.900.000 đồng, Ngân hàng đã nhiều lần làm việc, nhắc nhở nhưng bà T1 không có thiện chí trả nợ, vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên ngân hàng đã chấm dứt quyền sử dụng thẻ và chuyển toàn bộ dư nợ còn thiếu qua nợ quá hạn. Tính đến ngày 25/09/2023 thì bà T1 còn nợ lại tiền vốn là 7.657.121đồng; và lãi quá hạn là 21.754.533đồng.

Đại diện Ngân hàng yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà Huỳnh Thị Mỹ T1 có trách nhiệm trả số nợ tính đến ngày 25/09/2023 cho Ngân hàng số tiền gồm: Nợ gốc: 7.657.121đồng Lãi quá hạn: 21.754.533đồng Tổng cộng là 29.411.654đồng Đối với bà Huỳnh Thị Mỹ T1 là bị đơn trong vụ án: Sau khi thụ lý hồ sơ thì Tòa án đã tiến hành các thủ tục tống đạt các văn bản cho bà T1 theo quy định pháp luật và triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng bà T1 không có mặt nên Tòa án không thể tiến hành lấy lời khai.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Giá Rai phát biểu ý kiến: Trong quá trình giải quyết vụ án, thẩm phán đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, xác định đúng thẩm quyền, quan hệ pháp luật tranh chấp, gửi các văn bản tố tụng cho Viện kiểm sát, đương sự đầy đủ. Hội đồng xét xử (HĐXX) có đầy đủ thành viên và thư ký phiên tòa, từ khi thụ lý đến khi xét xử, nguyên đơn đã thực hiện đúng quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự, bị đơn không có mặt lần thứ hai nên toà án tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn theo quy định tại Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự.

Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát về nội dung vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các Điều 463, 466, 468, 470 Bộ luật dân sự đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng thương mại cổ phần T đối với bà Huỳnh Thị Mỹ T1. Buộc bà Huỳnh Thị Mỹ T1 có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng thương mại cổ phần T tổng số tiền nợ tính đến ngày 25/09/2023 với tổng số tiền là nợ gốc: 7.657.121đồng, lãi quá hạn: 21.754.533đồng, tổng cộng là 29.411.654đồng. Ngoài ra, bà Huỳnh Thị Mỹ T1 phải chịu lãi phát sinh từ ngày 26/9/2023 cho đến khi thanh toán hết số tiền nợ vay theo mức lãi suất đã ký tại Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định:

[1]Về tố tụng: Bà Huỳnh Thị Mỹ T1 đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vắng mặt không thuộc trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan nên Hội đồng xét xử căn cứ điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự tiến hành xét xử vắng mặt bà T1.

[2] Hội đồng xét xử xem xét đơn khởi kiện, lời trình bày của người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn cùng với các chứng cứ mà đương sự cung cấp trong hồ sơ cũng như tính thực tế khách quan. Hội đồng xét xử nhận định: Ngân hàng là đương sự có quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình và đã cung cấp, giao nộp cho Tòa án toàn bộ hồ sơ tín dụng mà bị đơn đã ký kết với Ngân hàng; Các tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của Ngân hàng là hợp pháp và có căn cứ. Hội đồng xét xử xét thấy đây là những chứng cứ hợp pháp. Bà Huỳnh Thị Mỹ T1 đã sử dụng thẻ tín dụng do ngân hàng cấp và tiến hành giao dịch với số tiền 9.988.000đồng nhưng không trả vốn và đóng lãi đúng hạn. Đến nay đã quá hạn trả vốn gốc, bà T1 đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ như đã ký kết trong hợp đồng tín dụng. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy yêu cầu của Ngân hàng đối với bà T1 là có cơ sở nên được chấp nhận.

Hội đồng xét xử buộc bà Huỳnh Thị Mỹ T1 có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng thương mại cổ phần T với tổng số tiền nợ tính đến ngày 25/09/2023 là nợ gốc: 7.657.121đồng, lãi quá hạn: 21.754.533đồng, tổng cộng là 29.411.654đồng. Ngoài ra, bà Huỳnh Thị Mỹ T1 phải chịu lãi phát sinh từ ngày 26/9/2023 cho đến khi thanh toán hết số tiền nợ vay theo mức lãi suất đã ký tại Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng.

[3]Về án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Bà Huỳnh Thị Mỹ T1 phải chịu theo quy định của pháp luật.

Xét thấy, ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Giá Rai là phù hợp nên được ghi nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự;

- Căn cứ các Điều 463, 466, 468, 470 Bộ luật dân sự.

- Căn cứ điều 95 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 - Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 măm 2016.

Tuyên xử:

1/ Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng thương mại cổ phần T đối với bà Huỳnh Thị Mỹ T1.

Buộc bà Huỳnh Thị Mỹ T1 có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng thương mại cổ phần T với tổng số tiền nợ tính đến ngày 25/09/2023 là nợ gốc: 7.657.121đồng, lãi quá hạn: 21.754.533đồng, tổng cộng là 29.411.654đồng. Ngoài ra, bà Huỳnh Thị Mỹ T1 phải chịu lãi phát sinh từ ngày 26/9/2023 cho đến khi thanh toán hết số tiền nợ vay theo mức lãi suất đã ký tại Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng.

2/ Về án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch và chi phí khác:

- Bà Huỳnh Thị Mỹ T1 phải chịu án phí là 1.470.583đồng, nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Giá Rai.

- Ngân hàng thương mại cổ phần T được nhận lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 521.080đồng theo biên lai thu số 0036273 ngày 14/12/2020 tại Chi cục thi hành án dân sự Quận 5- thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án dân sự, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án. Thời hiệu thi hành án được thực hiện tại Điều 30 của Luật thi hành án dân sự.

Đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo là 15 ngày tính từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt bản án hợp lệ.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

34
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp hợp đồng vay tài sản số 82/2023/DS-ST

Số hiệu:82/2023/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 25/09/2023
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về