Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 92/2022/DS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẦM DƠI, TỈNH CÀ MAU

BẢN ÁN 92/2022/DS-ST NGÀY 21/06/2022 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 21 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 158/2022/TLST-DS ngày 26 tháng 4 năm 2022 về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 114/2022/QĐXXST-DS ngày 30 tháng 5 năm 2022 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần BĐLV; địa chỉ trụ sở: Tầng 1, 3, 4, 5, 6 Tòa nhà Thaiholdings Tower, số 210 đường TQK, phường TT, quận HK, thành phố Hà Nội.

Người đại diện hợp pháp: Ông Phạm Doãn S, Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng Thương mại Cổ phần BĐLV.

Người đại diện hợp pháp: Ông La Thiên T, Giám đốc Chi nhánh Cà Mau là người đại diện theo ủy quyền của ông Phạm Doãn S (văn bản ủy quyền ngày 20/6/2017).

Người đại diện hợp pháp: Anh Nguyễn Thanh H, Chuyên viên xử lý nợ là người đại diện theo ủy quyền của ông La Thiên T (văn bản ủy quyền ngày 20/6/2022) (có mặt).

- Bị đơn: Anh Trương Minh H1, sinh năm 1991; cư trú tại: Ấp TP, xã TD, huyện ĐD, tỉnh Cà Mau (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần BĐLV trình bày: Ngày 27/7/2017, bên vay vốn ký hợp đồng tín dụng số HDTD932201743 với Ngân hàng Thương mại Cổ phần BĐLV, chi nhánh Cà Mau, Phòng giao dịch huyện Cái Nước vay số tiền 60.000.000đ; mục đích vay: Tiêu dùng; thời hạn vay: 60 tháng; lãi suất: 12%/năm, điều chỉnh 03 tháng/lần theo quy định ngân hàng; lãi suất quá hạn: Bằng 150% lãi suất trong hạn; trả nợ lãi: Lãi trả hàng tháng; trả nợ gốc: Gốc trả hàng tháng.

Kể từ ngày 27/7/2017 đến ngày 16/3/2022 anh H1 đã thanh toán cho ngân hàng tiền gốc 45.163.232đ, lãi 19.127.176đ. Dư nợ tính đến ngày 16/3/2022 là 14.836.768đ.

Kể từ ngày 31/5/2021 đến ngày 16/3/2022 anh H1 đã chậm thanh toán số tiền gốc quá hạn 9.836.768đ, lãi trong hạn 1.195.579đ, lãi quá hạn 903.509đ.

Nay Ngân hàng TMCP BĐLV yêu cầu anh H1 thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi tạm tính đến ngày 16/3/2022 với tổng số tiền là 16.935.856 đồng. Trong đó: Dư nợ gốc: 14.836.768 đồng; số tiền lãi trong hạn: 1.195.579 đồng; s ố tiền lãi quá hạn: 903.509 đồng. Đồng thời yêu cầu anh H1 phải thanh toán phần nợ lãi phát sinh đối với số nợ còn lại theo quy định trong hợp đồng tín dụng và khế ước nhận nợ đã ký kết với Ngân hàng kể từ sau ngày 16/3/2022 cho đến khi thanh toán xong kho ản nợ.

Đối với anh Trương Minh H1 đã được Tòa án tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng, nhưng không có ý kiến về nội dung, yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP BĐLV.

Tại phiên tòa:

- Anh H yêu cầu anh H1 trả số tiền vốn 14.836.768đ, lãi 2.889.539đ (lãi trong hạn 1.330.696đ; lãi quá hạn 1.558.299đ), tổng 17.726.307đ; lãi phát sinh.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Ngân hàng Thương mại Cổ phần BĐLV khởi kiện anh trương Minh H1 là vụ kiện tranh chấp hợp đồng tín dụng, do đó thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại khoản 3 Điều 26 và điểm a khoản 1 Điều 35 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

[2] Về tố tụng: Anh H1 đã được Tòa án triệu tập hợp lệ, nhưng vắng mặt tại phiên tòa không có lý do. Do đó, căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật Tố tụng Dân sự tiến hành xét xử vắng mặt đối anh H1.

[3] Xét yêu cầu khởi kiện, Hội đồng xét xử nhận thấy: Ngày 27/7/2017, anh H1 có ký kết hợp đồng tín dụng số HDTD932201743 với Ngân hàng Thương mại Cổ phần BĐLV, chi nhánh Cà Mau, Phòng giao dịch huyện Cái Nước để vay số tiền 60.000.000đ là thực tế có xãy ra.

[4] Xét hợp đồng tín dụng , Hội đồng xét xử thấy rằng: Hợp đồng giữa các bên ký kết là hợp pháp cả về lãi suất trong hạn, lãi suất quá hạn và lãi suất chậm trả, vì theo quy định tại khoản 2 Điều 91 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 quy định “Tổ chức tín dụng và khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật”. Do vậy việc thỏa thuận giữa Ngân hàng với anh H1 về mức lãi suất trên là hoàn toàn tự nguyện, phù hợp với quy định của pháp luật. Tính đến ngày xét xử 21/6/2022 anh H1 còn nợ Ngân hàng BĐLV số tiền vốn 14.836.768đ, lãi 2.889.539đ (lãi trong hạn 1.330.696đ; lãi quá hạn 1.558.299đ), tổng 17.726.307đ. Như vậy, việc anh H1 không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng nêu trên đã làm thiệt hại đến quyền lợi của ngân hàng, vi phạm hợp đồng tín dụng đã ký kết. Do đó, yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng BĐLV là có căn cứ nên được chấp nhận.

[5] Đối với anh H1: Mặc dù anh đã biết được nội dung khởi kiện của Ngân hàng BĐLV, nhưng anh không phản đối bằng văn bản và phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ để chứng minh theo quy định tại khoản 2 Điều 91 của Bộ luật Tố tụng Dân sự. Do đó, yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng BĐLV thuộc trường hợp tình tiết, sự kiện không phải chứng minh được quy định tại khoản 2 Điều 92 của Bộ luật Tố tụng Dân sự.

[6] Xét về án phí dân sự sơ thẩm: Anh H1 phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm b khoản 2 Điều 227; Điều 5; khoản 2 Điều 91; khoản 2 Điều 92; Điều 147 và Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ vào khoản 2 Điều 91; khoản 2 Điều 95 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại Cổ phần BĐLV.

1. Buộc anh Trương Minh H1 phải có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần BĐLV tổng số tiền là 17.726.307 đồng (mười bảy triệu bảy trăm hai mươi sáu ngàn ba trăm lẽ bảy đồng).

2. Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm khách hàng vay còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng, các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng cho vay theo quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay.

3. Về án phí dân sự sơ thẩm:

3.1. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thương mại Cổ phần BĐLV không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, hoàn trả lại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần BĐLV 423.000 đồng tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp theo biên lai số 0012350 ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Dơi.

3.2. Anh Trương Minh H1 phải chịu án phí dân sự sơ thẩm với số tiền là 886.000 đồng.

4. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

5. Về quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án tống đạt hợp lệ.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

144
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 92/2022/DS-ST

Số hiệu:92/2022/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Đầm Dơi - Cà Mau
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 21/06/2022
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về