Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 76/2022/DS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÁI NƯỚC, TỈNH CÀ MAU

BẢN ÁN 76/2022/DS-ST NGÀY 09/06/2022 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 09 tháng 6 năm 2022 tại Tòa án nhân dân huyện Cái Nước xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 335/2021/TLST-DS ngày 27 tháng 12 năm 2021 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 64/2022/QĐXXST-DS ngày 22 tháng 4 năm 2022 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại cổ phần BĐLV Trụ sở: Tầng 1,3,4,5,6 Tòa nhà Thaiholdings Tower, số 210 TQK, phường TT, quận HK, thành phố HN.

Đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Doãn S – Tổng giám đốc Đại diện theo ủy quyền của ông Sơn: Ông La Thiên T - Giám đốc chi nhánh Cà Mau (Văn bản uỷ quyền ngày 20 tháng 6 năm 2018).

Đại diện theo ủy quyền của ông Tứ: Ông Nguyễn Thanh H - Chuyên viên xử lý nợ chi nhánh Cà Mau (Có mặt), Văn bản uỷ quyền ngày 03 tháng 6 năm 2022.

Địa chỉ: Số 175 TTK, phường n, thành phố CM, tỉnh Cà Mau.

- Bị đơn: Ông Đặng Thống Nh, sinh năm 1972 (Vắng mặt) Địa chỉ: Ấp CG, xã TH, huyện CN, tỉnh Cà Mau

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Châu Hồng C, sinh năm 1981 (Vắng mặt).

Địa chỉ: Ấp CG, xã TH, huyện CN, tỉnh Cà Mau

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện đề ngày 22 tháng 9 năm 2021 trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa đại diện nguyên đơn trình bày:

Ngày 26/01/2018 ông Đặng Thống Nh có đề nghị vay số tiền 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng) tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Cà Mau – Phòng giao dịch Cái Nước (Ngân hàng). Ngày 29/01/2018 giữa Ngân hàng với ông Đặng Thống Nh đã ký hợp đồng tín dụng số HĐTD9322018116 và Giấy đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ số 9322018116/01. Theo thoả thuận trong hợp đồng Ngân hàng cho ông Nh vay số tiền 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng), mục đích vay là tiêu dùng, thời hạn cho vay 60 tháng, lãi suất tiền vay 12%/năm và điều chỉnh 03 tháng/lần theo quy định Ngân hàng, lãi phạt quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn, trả gốc và lãi hàng tháng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng tính đến ngày 25/02/2021 ông Nh đã thanh toán cho Ngân hàng được số tiền gốc là 78.012.000 đồng, lãi là 35.132.168 đồng, sau đó ông Nh không thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ như thoả thuận. Ngân hàng đã làm việc trực tiếp, thực hiện việc đôn đốc, kéo dài thời gian khởi kiện để tạo điều kiện cho ông Nh thanh toán nợ nhưng ông Nh không thực hiện. Do mục đích ông Nh vay tiền là để tiêu dùng như: để học tập, khám chữa bệnh nên Ngân ngân hàng yêu cầu bà Châu Hồng C (vợ ông Nh) có nghĩa vụ liên đới trả nợ cho Ngân hàng.

Tại đơn khởi kiện Ngân hàng yêu cầu ông Đặng Thống Nh và bà Châu Hồng C có nghĩa vụ liên đới trả cho Ngân hàng tổng số tiền vốn và lãi tính đến ngày 18/8/2021 là 55.749.406 đồng (Năm mươi lăm triệu bảy trăm bốn mươi chín nghìn bốn trăm lẽ sáu đồng), trong đó nợ gốc là 51.988.000 đồng, nợ lãi là 3.761.406 đồng và yêu cầu tính lãi phát sinh với mức lãi suất đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng và khế ước nhận nợ với Ngân hàng sau ngày 18/8/2021cho đến khi thanh toán xong nợ.

Tại phiên toà, Ngân hàng yêu cầu ông Đặng Thống Nh và bà Châu Hồng C trả số tiền nợ tính đến ngày xét xử (09/6/2022) 63.038.091 đồng (Sáu mươi ba triệu không trăm ba mươi tám nghìn không trăm chín mươi mốt đồng) trong đó, vốn là 51.988.000 đồng, lãi trong hạn 4.923.657 đồng, lãi quá hạn 6.126.434 đồng. Đồng thời, yêu cầu ông Nh và bà C thanh toán lãi phát sinh với mức lãi suất thoả thuận trong hợp đồng tín dụng số HĐTD9322018116 và Giấy đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ số 9322018116/01 cùng ngày 29/01/2018 kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm đến khi thanh toán xong khoản nợ.

Đối với ông Đặng Thống Nh và bà Châu Hồng C, Tòa án đã tống đạt Thông báo thụ lý vụ án và Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. Tòa án đã triệu tập ông Nh và bà C để tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm đến lần thứ hai nhưng ông Nh và bà C vắng mặt không lý do.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước phát biểu:

Về việc tuân theo pháp luật tố tụng: Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án đã thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa đã tuân theo đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về việc xét xử sơ thẩm vụ án.

Về việc giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt đối với ông Đặng Thống Nh và bà Châu Hồng C. Buộc ông Đặng Thống Nh và bà Châu Hồng C có nghĩa vụ liên đới trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt tổng số tiền 63.038.091 đồng (Sáu mươi ba triệu không trăm ba mươi tám nghìn không trăm chín mươi mốt đồng) trong đó, vốn là 51.988.000 đồng, lãi trong hạn 4.923.657 đồng, lãi quá hạn 6.126.434 đồng. Buộc ông Nh và bà C có nghĩa vụ thanh toán lãi phát sinh với mức lãi suất thoả thuận trong hợp đồng tín dụng số HĐTD9322018116 và Giấy đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ số 9322018116/01 cùng ngày 29/01/2018 kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm đến khi thanh toán xong khoản nợ.

Về án phí dân sự sở thẩm có giá ngạch: Ông Đặng Thống Nh và bà Châu Hồng C phải chịu theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về tố tụng: Quan hệ pháp luật tranh chấp giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại cổ phần BĐLV với bị đơn ông Đặng Thống Nh là “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại Điều 26 của Bộ luật Tố tụng Dân sự. Bị đơn ông Đặng Thống Nh có địa chỉ tại ấp Cái Giếng, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau nên Tòa án nhân dân huyện Cái Nước thụ lý giải quyết là đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 35 và khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự.

Tòa án đã triệu tập ông Đặng Thống Nh và bà Châu Hồng C hợp lệ để tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm đến lần thứ hai nhưng ông Nh và bà C vắng mặt không lý do. Do đó, Tòa án nhân dân huyện Cái Nước xét xử vắng mặt đối với ông Nh và bà C theo quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự.

[2] Về nội dung tranh chấp của vụ án:

Trong quá trình giải quyết vụ án Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt có cung cấp cho Toà án hợp đồng tín dụng số HĐTD9322018116 và Giấy đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ số 9322018116/01 cùng ngày 29/01/2018 được lập giữa Ngân hàng với ông Đặng Thống Nh có chữ ký xác nhận của ông Đặng Thống Nh, từ đó cho thấy việc ông Nh ký kết hợp đồng tín dụng để vay 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng) của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt là thực tế có xảy ra. Hợp đồng tín dụng số HĐTD9322018116 và Giấy đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ số 9322018116/01 cùng ngày 29/01/2018 được lập giữa Ngân hàng với ông Đặng Thống Nh có hình thức và nội dung phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo nội dung hợp đồng được quy định tại Điều 4 thì vốn và lãi được trả hàng tháng đến khi xong khoản tiền vay gốc và lãi, tuy nhiên sau khi vay thì ông Nh thanh toán cho Ngân hàng đến ngày 25/02/2021 thì không thanh toán cho đến nay. Căn cứ vào Điều 7 của hợp đồng tín dụng thì ông Nh đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên Ngân hàng có quyền yêu cầu ông Nh tất toán toàn bộ khoản vay trước hạn. Do đó, Ngân hàng yều cầu ông Nh có nghĩa vụ thanh toán nợ cho Ngân hàng tính đến ngày xét xử (09/6/2022) là 63.038.091 đồng (Sáu mươi ba triệu không trăm ba mươi tám nghìn không trăm chín mươi mốt đồng) trong đó, vốn là 51.988.000 đồng, lãi trong hạn 4.923.657 đồng, lãi quá hạn 6.126.434 đồng và yêu cầu ông Nh thanh toán lãi phát sinh với mức lãi suất thoả thuận trong hợp đồng tín dụng số HĐTD9322018116 và Giấy đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ số 9322018116/01 cùng ngày 29/01/2018 kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm đến khi thanh toán xong khoản nợ là có cơ sở nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[3] Đối với yêu cầu buộc bà Châu Hồng C cùng liên đới trả nợ: Xét thấy, tại hợp đồng tín dụng thể hiện mục đích vay của ông Nh là để tiêu dùng như khám chữa bệnh, học tập và tại thời điểm vay thì hôn nhân giữa ông Nh và bà C đang tồn tại. Đồng thời, bà C đã được Toà án thông báo về yêu cầu của Ngân hàng nhưng bà C không có ý kiến phản đối. Do đó, chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng buộc bà Châu Hồng C có nghĩa vụ cùng với ông Đặng Thống Nh trả nợ cho Ngân hàng.

[4] Về án phí dân sự có giá ngạch: Do chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt nên ông Đặng Thống Nh và bà Châu Hồng C phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 3.152.000 đồng (Ba triệu một trăm năm mươi hai nghìn đồng).

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ các Điều 26; 35; 39; 147, 227, 244, 266, 271, 273 Bộ luật tố tụng Dân sự; Các Điều 463, 466 Bộ luật Dân sự; Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng;

Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại cổ phần BĐLV đối ông Đặng Thống Nh và bà Châu Hồng C.

Buộc ông Đặng Thống Nh và bà Châu Hồng C có nghĩa vụ liên đới trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần BĐLV tổng số tiền vốn và lãi tính đến ngày 09/6/2022 là 63.038.091 đồng (Sáu mươi ba triệu không trăm ba mươi tám nghìn không trăm chín mươi mốt đồng) trong đó, vốn là 51.988.000 đồng, lãi trong hạn 4.923.657 đồng, lãi quá hạn 6.126.434 đồng.

Buộc ông Đặng Thống Nh và bà Châu Hồng C tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt khoản lãi phát sinh từ ngày 10/6/2022 đến khi thanh toán xong khoản nợ theo mức lãi suất thoả thuận trong hợp đồng tín dụng số HĐTD9322018116 và Giấy đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ số 9322018116/01 cùng ngày 29/01/2018 giữa Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt với ông Đặng Thống Nh.

Về án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Buộc ông Đặng Thống Nh và bà Châu Hồng C phải chịu là 3.152.000 đồng (Ba triệu một trăm năm mươi hai nghìn đồng), nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước khi án có hiệu lực pháp luật. Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt có dự nộp số tiền tạm ứng án phí là 1.394.000 đồng (Một triệu ba trăm chín mươi bốn nghìn đồng) theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0007646 ngày 17/12/2021 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Cái Nước được nhận lại tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Cái Nước khi án có hiệu lực pháp luật.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Án xử sơ thẩm công khai Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Ông Đặng Thống Nh và bà Châu Hồng C có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

152
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 76/2022/DS-ST

Số hiệu:76/2022/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Cái Nước - Cà Mau
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 09/06/2022
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về