Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 105/2022/DS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

BẢN ÁN 105/2022/DS-ST NGÀY 29/07/2022 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 29 tháng 7 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã An Nhơn xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 87/2021/TLST-DS ngày 19 tháng 4 năm 2022, về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 1035/2022/QĐXX-DS ngày 01 tháng 7 năm 2022; Quyết định hoãn phiên tòa số 1370/2022/QĐST-DS ngày 14 tháng 7 năm 2022, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng V SMBC (VPB SMBC FC);

Trụ sở: đường Đ, Phường M, Quận T, thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lô Bằng G, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Lê Thúy K, chức vụ: Trưởng bộ phận hỗ trợ xử lý tín dụng ngoại bảng (theo văn bản ủy quyền lập ngày 06/12/2021);

Người được ủy quyền lại: Anh Nguyễn Văn A, sinh năm 1996; địa chỉ:

đường H, phường H, quận C, thành phố Đà Nẵng (theo văn bản ủy quyền lập ngày 01/3/2022), có mặt.

2. Bị đơn: Anh Nguyễn Hữu S, sinh năm 1989; địa chỉ: đường C, phường B, thị xã A, tỉnh Bình Định, vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

- Theo đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn anh Nguyễn Văn A trình bày: Ngày 05/02/2020, anh Nguyễn Hữu S ký hợp đồng tín dụng với Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng V SMBC (sau đây được viết tắt Công ty Tài chính) vay số tiền 32.250.000đ, lãi suất 5%/tháng, mục đích vay tiêu dùng cá nhân. Theo thỏa thuận trong hợp đồng, anh Nguyễn Hữu S có trách nhiệm thanh toán tổng số tiền 49.778.800đ (cả gốc và lãi), trả chậm liên tiếp trong vòng 18 tháng (từ ngày 05/3/2020 đến 05/8/2021). Anh Nguyễn Hữu S đã nhận đủ số tiền vay theo hợp đồng và thanh toán cho công ty được 03 lần, với tổng số tiền 8.312.732đ (gồm 3.568.705đ gốc và 4.744.027đ lãi). Do anh Nguyễn Hữu S vi phạm nghĩa vụ trả nợ, nên Công ty Tài chính khởi kiện yêu cầu anh Nguyễn Hữu S trả một lần số tiền còn nợ theo hợp đồng tín dụng là 41.466.068đ, trong đó 28.681.295đ gốc và 12.784.773đ lãi, không yêu cầu tính lãi phát sinh sau ngày 05/8/2021.

- Bị đơn anh Nguyễn Hữu S đã được Tòa án nhân dân thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định tống đạt hợp lệ Thông báo về việc thụ lý vụ án, Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; Thông báo hoãn phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. Tuy nhiên, anh Nguyễn Hữu S không đến Tòa án và cũng không có ý kiến bằng văn bản gửi Tòa án nhân dân thị xã An Nhơn.

Tại phiên tòa, anh Nguyễn Văn A là người đại diện của nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã An Nhơn phát biểu ý kiến:

- Về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký đối với vụ án từ giai đoạn thụ lý, thu thập chứng cứ, chuẩn bị xét xử và tại phiên tòa đúng theo quy định của pháp luật.

- Về việc giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử buộc anh Nguyễn Hữu S phải thanh toán cho Công ty Tài chính số tiền nợ tính đến ngày 05/8/2021 là 41.466.068đ, ghi nhận sự tự nguyện của Công ty Tài chính không yêu cầu tính lãi chậm trả; buộc anh Nguyễn Hữu S phải chịu án phí theo quy định.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết: Nguyên đơn Công ty Tài chính khởi kiện yêu cầu bị đơn anh Nguyễn Hữu S thanh toán số tiền còn nợ theo Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 0232742 ngày 05/02/2020. Bị đơn anh Nguyễn Hữu S cư trú tại thị xã An Nhơn. Do đó, Hội đồng xét xử xác định quan hệ pháp luật là “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” và vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã An Nhơn theo quy định tại khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự.

[2] Về sự vắng mặt của đương sự: Bị đơn anh Nguyễn Hữu S đã được Tòa án nhân dân thị xã An Nhơn tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng theo quy định tại Điều 177, Điều 179, Điều 196, Điều 208, Điều 220 và Điều 233 Bộ luật Tố tụng dân sự, nhưng anh Nguyễn Hữu S vắng mặt không lý do, không có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt anh S.

[3] Về nội dung tranh chấp: Nguyên đơn Công ty Tài chính yêu cầu bị đơn anh Nguyễn Hữu S trả số tiền còn nợ theo Hợp đồng tín dụng là 41.466.068đ, trong đó nợ gốc là 28.681.295đ và lãi là 12.784.773đ. Anh Nguyễn Hữu S đã được Tòa án nhân dân thị xã An Nhơn tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng, nhưng vẫn vắng mặt mà không thuộc trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, không có văn bản trình bày ý kiến khi nhận Thông báo về việc thụ lý vụ án và thực hiện quyền, nghĩa vụ của bị đơn. Căn cứ vào khoản 4 Điều 91 của Bộ luật Tố tụng dân sự “đương sự có nghĩa vụ đưa ra chứng cứ để chứng minh mà không đưa ra được chứng cứ hoặc không đưa ra đủ chứng cứ thì Tòa án giải quyết vụ việc dân sự theo những chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ việc”, Hội đồng xét xử căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ để xem xét giải quyết vụ án.

[4] Theo Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 0232742 ngày 05/02/2020 giữa bên vay anh Nguyễn Hữu S và bên cho vay Công ty Tài chính, Lịch sử thanh toán và Bảng kế hoạch trả nợ thì hình thức và nội dung sự thỏa thuận không trái với quy định của pháp luật nên có hiệu lực từ thời điểm các bên giao kết hợp đồng theo quy định tại Điều 463, Điều 466 của Bộ luật Dân sự. Theo thỏa thuận trong hợp đồng, anh Nguyễn Hữu S có trách nhiệm trả cho Công ty Tài chính tổng số tiền vay và lãi là 49.778.800đ liên tiếp trong vòng 18 tháng (từ ngày 05/3/2020 đến 05/8/2021). Anh Nguyễn Hữu S đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên Công ty Tài chính yêu cầu anh S trả một lần số tiền còn nợ 41.466.068đ là có cơ sở, phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 4, Điều 91 và Điều 108 của Luật các tổ chức tín dụng, nên chấp nhận.

[5] Công ty Tài chính không yêu cầu anh Nguyễn Hữu S trả lãi chậm trả phát sinh sau ngày 05/8/2021. Yêu cầu này của nguyên đơn có lợi cho bị đơn anh Nguyễn Hữu S, nên ghi nhận.

[6] Về án phí sơ thẩm: Áp dụng Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, do toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn Công ty Tài chính được chấp nhận nên bị đơn anh Nguyễn Hữu S phải chịu án phí về tranh chấp dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 41.466.068đ x 5% = 2.073.303đ. Hoàn trả số tiền tạm ứng án phí đã nộp cho nguyên đơn Công ty Tài chính.

[7] Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã An Nhơn về hướng giải quyết vụ án phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 91, khoản 1 Điều 147, các Điều 177, 179, 227, 228, 244, 264, 266, 271 và Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

- Áp dụng các Điều 351, 357, 463, 466 và Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015; khoản 1 Điều 2, khoản 4 Điều 4, Điều 91 và Điều 108 của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi năm 2017; Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử

1/ Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng V SMBC. Buộc anh Nguyễn Hữu S có trách nhiệm trả cho Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng V SMBC số tiền nợ tính đến ngày 05/8/2021 là 41.466.068(bốn mươi mốt triệu, bốn trăm sáu mươi sáu nghìn, không trăm sáu mươi tám) đồng, trong đó tiền gốc là 28.681.295(hai mươi tám triệu, sáu trăm tám mươi mốt nghìn, hai trăm chín lăm) đồng và tiền lãi là 12.784.773(mười hai triệu, bảy trăm tám mươi bốn nghìn, bảy trăm bảy mươi ba) đồng.

Ghi nhận sự tự nguyện của Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng V SMBC không yêu cầu tính lãi phát sinh sau ngày 05/8/2021.

2/ Án phí dân sự sơ thẩm:

2.1/ Anh Nguyễn Hữu S phải chịu 2.073.303(hai triệu không trăm bảy mươi ba nghìn, ba trăm lẻ ba) đồng.

2.2/ Hoàn trả cho Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng V SMBC số tiền 1.037.000(một triệu, không trăm ba mươi bảy nghìn) đồng tạm ứng án phí theo Biên lai thu tạm ứng án phí số 0005214 ngày 19/4/2022 của Chi cục Thi hánh án dân sự thị xã An Nhơn.

3/ Quyền kháng cáo: Án xử sơ thẩm công khai người đại diện của nguyên đơn có mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị đơn anh Nguyễn Hữu S vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

4/ Quyền, nghĩa vụ thi hành án:

4.1/ Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4.2/ Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

167
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 105/2022/DS-ST

Số hiệu:105/2022/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thị xã An Nhơn - Bình Định
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 29/07/2022
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về