Bản án về tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng công trình số 01/2022/DS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN HỒNG, TỈNH ĐỒNG THÁP

BẢN ÁN 01/2022/DS-ST NGÀY 14/02/2022 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Trong các ngày 07 tháng 01, 07 tháng 02 và ngày 14 tháng 02 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 391/2020/TLST-DS ngày 25 tháng 12 năm 2020 về “Tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng công trình” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 39/2021/QĐXXST-DS ngày 07 tháng 12 năm 2021, Quyết định hoãn phiên tòa số: 02/2022/QĐST-DS ngày 07 tháng 01 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 04/2022/QĐST-DS ngày 07 tháng 02 năm 2022 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Phòng K H huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Địa chỉ: Số 323, Đường Nguyễn Huệ, Khóm 3, thị trấn R, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đinh Văn D, chức vụ: Trưởng Phòng.

- Bị đơn: Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng.

Địa chỉ: Số 79, Đường Hùng Vương, Khóm 1, thị trấn R, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Tấn K, chức vụ: Giám đốc.

(Ông D có mặt tại phiên tòa, ông K vắng mặt không lý do)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Lời trình bày của ông Đinh Văn D là ngƣời đại diện theo pháp luật của nguyên đơn Phòng K H huyện Tân Hồng: Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng công trình số: 27/2019/HĐ-XD ngày 20 tháng 5 năm 2019 về việc thi công xây dựng Gói thầu số 01 - Thi công xây lắp thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường Thống Nhất (đoạn từ kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng đến nhà ông H B B) thì sau khi ký hợp đồng với giá trị là 410.000.000 đồng, Chủ đầu tư là Phòng K H huyện Tân Hồng có cho đơn vị thi công là Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng tạm ứng theo quy định với số tiền là 205.000.000 đồng. Theo hợp đồng thì thời gian triển khai thi công là 60 ngày bắt đầu từ ngày 23-5-2019, thời gian hoàn thành công trình là ngày 23-7-2019 nhưng đơn vị thi công chỉ thi công đập phá được 05 tấm đan và ngưng thi công công trình. Ngày 23-6-2019, Phòng K H có mời đơn vị thi công đến để làm việc về việc đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Ngày 23-7-2019, Phòng K H tiếp tục mời đơn vị thi công đến để làm việc về việc đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, khi đó đơn vị thi công cam kết sẽ hoàn thành công trình đưa vào sử dụng ngày 27-9-2019. Ngày 27-9-2019, đơn vị thi công vẫn không thực hiện triển khai thi công công trình hoàn thành đưa vào sử dụng theo cam kết, Phòng K H lại mời đơn vị thi công làm việc để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nhưng đơn vị thi công không còn đủ khả năng về tài chính để thực hiện hoàn thành công trình. Ngày 20-11-2019, đơn vị thi công có đề nghị số: 04/ĐN-Cty về việc chấm dứt hợp đồng thi công công trình đường Thống Nhất (đoạn từ kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng - nhà ông H B B), sau đó Phòng K H có đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng cho chủ trương chấm dứt hợp đồng thi công công trình đường Thống Nhất (đoạn từ kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng - nhà ông H B B) và đã được Ủy ban nhân dân Huyện chấp thuận tại công văn số: 214/UBND-XDCB ngày 02-12-2019.

Khối lượng đơn vị thi công triển khai thi công đập phá 05 tấm đan có giá trị 802.000 đồng và số tiền tạm giữ bảo lãnh hợp đồng công trình theo quy định là 12.300.000 đồng. Như vậy số tiền còn lại cần phải thu hồi tạm ứng của Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng là 191.898.000 đồng (Một trăm chín mươi mốt triệu tám trăm chín mươi tám nghìn đồng). Phòng K H đồng ý theo đề nghị cắt hợp đồng thi công và yêu cầu Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng, đại diện là ông Nguyễn Tấn K, sinh năm 1981, chức vụ: Giám đốc phải hoàn trả số tiền nợ tạm ứng của Chủ đầu tư là 191.898.000 đồng để hoàn trả vào ngân sách nhưng cho đến nay Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng chưa hoàn trả sồ tiền nêu trên.

Nay Phòng KH huyện Tân Hồng yêu cầu Tòa án giải quyết: Buộc Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng, đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Tấn K, sinh năm 1981, chức vụ: Giám đốc trả cho Phòng K H huyện Tân Hồng số tiền tạm ứng thi công công trình còn lại là 191.898.000 đồng (Một trăm chín mươi mốt triệu tám trăm chín mươi tám nghìn đồng) theo Hợp đồng thi công xây dựng công trình số: 27/2019/HĐ-XD ngày 20-5-2019 để lập thủ tục hoàn trả lại cho ngân sách theo quy định.

Bị đơn Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng - Ngƣời đại diện theo pháp luật ông Nguyễn Tấn K: Tòa án đã tống đạt bằng hình thức thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng ông Nguyễn Tấn K, chức vụ Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của bị đơn Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng vẫn không đến Tòa án để giải quyết vụ án, cũng không có gửi văn bản ý kiến cho Tòa án.

Phát biểu của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa:

Việc tuân theo pháp luật tố tụng: Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và của người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án đều đúng quy định của pháp luật.

Ý kiến về việc giải quyết vụ án: Phòng K H huyện Tân Hồng yêu cầu Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng, đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Tấn K, sinh năm 1981, chức vụ: Giám đốc trả cho Phòng K H huyện Tân Hồng số tiền tạm ứng thi công công trình còn lại là 191.898.000 đồng theo Hợp đồng thi công xây dựng công trình số: 27/2019/HĐ-XD ngày 20-5-2019 để lập thủ tục hoàn trả lại cho ngân sách theo quy định.

Xét thấy Phòng K H huyện Tân Hồng và Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng, đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Tấn K, sinh năm 1981, chức vụ: Giám đốc có ký Hợp đồng thi công xây dựng công trình số: 27/2019/HĐ-XD ngày 20-5-2019 thi công công trình đường Thống Nhất (đoạn từ kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng đến nhà ông H B B), Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng tạm ứng theo quy định với số tiền là 205.000.000 đồng của Phòng K H huyện Tân Hồng, Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng đã triển khai thi công đập phá được 05 tấm đan có giá trị là 802.000 đồng, số tiền tạm giữ bảo lãnh hợp đồng công trình theo quy định là 12.300.000 đồng. Sau đó thì Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng không còn khả năng thi công nên có đề nghị về việc chấm dứt hợp đồng thi công công trình đường Thống Nhất (đoạn từ kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng - nhà ông H B B) nhưng không trả số tiền tạm ứng thi công công trình còn lại là 191.898.000 đồng nên Phòng K H huyện Tân Hồng yêu cầu Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng trả số tiền trên là có cơ sở.

Trong quá trình thu thập chứng cứ, Tòa án có yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cung cấp thông tin về việc Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng đã ngừng hoặc chấm dứt hoạt động. Ngày 30-6-2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp có văn bản số: 1514/SKHĐT-ĐKKD cung cấp thông tin cho Tòa án là Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định số: QDTH/10088643 ngày 15-6-2021. Theo Điều 209 Luật Doanh nghiệp thì Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng phải làm thủ tục giải thể doanh nghiệp hoặc Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Do đó ngày 23-12-2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hồng có yêu cầu số: 03/YC-VKS-DS yêu cầu Tòa án làm rõ đến thời điểm xét xử thì Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng có giải thể chưa theo điều 209 Luật Doanh nghiệp để có quan điểm giải quyết vụ án. Ngày 24-01-2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp có văn bản số: 208/ SKHĐT-ĐKKD cung cấp thông tin cho Tòa án là Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng chưa giải thể. Như vậy, Phòng KH huyện Tân Hồng yêu cầu Tòa án buộc Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng trả số tiền 191.898.000 đồng là có cơ sở chấp nhận.

Từ những phân tích trên: Đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo quy định pháp luật.

Không yêu cầu, kiến nghị để khắc phục vi phạm tố tụng ở giai đoạn sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về thủ tục tố tụng: Đây là vụ án tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân huyện Tân Hồng theo quy định tại khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35 và khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Theo xác nhận của Công an thị trấn R ngày 25-12-2020 thì ông Nguyễn Tấn K, chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng hiện nay không có mặt tại phương, đi đâu không rõ địa chỉ và không rõ thời điểm trở về. Theo yêu cầu của ông Đinh Văn D là người đại diện theo pháp luật của Phòng K H huyện Tân Hồng và theo quy định của pháp luật, Tòa án đã thông báo cho ông Nguyễn Tấn K, chức vụ Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của bị đơn Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng biết nội dung yêu cầu khởi kiện của Phòng K H huyện Tân Hồng trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam ba lần trong ba ngày liên tiếp từ ngày 09,10, 11-5-2021 và đăng trên báo Công lý trong ba số liên tiếp: Số 037 (839) thứ sáu ngày 07-5-2021; Số 038 (840) thứ ba ngày 11-5-2021 và số 039 (841) thứ sáu ngày 14-5-2021. Kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên đến nay ông Nguyễn Tấn K không đến liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Tân Hồng để giải quyết vụ án và cũng không có gửi văn bản ý kiến hay yêu cầu gì đối với yêu cầu khởi kiện của Phòng K H huyện Tân Hồng, nên căn cứ vào điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự tiến hành xét xử vắng mặt ông Nguyễn Tấn K, chức vụ Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của bị đơn Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng.

[2] Về nội dung vụ án: Phòng K H huyện Tân Hồng khởi kiện yêu cầu Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng - Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Tấn K trả cho Phòng K H huyện Tân Hồng số tiền tạm ứng thi công xây dựng công trình còn lại là 191.898.000 đồng.

Phòng K H huyện Tân Hồng với Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng có ký Hợp đồng thi công xây dựng công trình số: 27/2019/HĐ-XD ngày 20-5-2019 về việc thi công xây dựng Gói thầu số 01 - Thi công xây lắp thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường Thống Nhất (đoạn từ kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng đến nhà ông H B B). Sau khi ký hợp đồng xong Phòng KH huyện Tân Hồng đã tạm ứng trước cho Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng số tiền 205.000.000 đồng. Sau khi nhận thầu và nhận tiền tạm ứng xong, Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng đã thực hiện thi công đập phá được 05 tấm đan, thành tiền là 802.530 đồng (lấy tròn là 802.000 đồng). Trong quá trình thực hiện hợp đồng thì Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng không thực hiện đúng tiến độ thi công công trình nên Phòng K H huyện Tân Hồng đã tiến hành lập các biên bản về việc đẩy nhanh tiến độ thi công công trình ngày 23-6-2019, ngày 23-7-2019 và ngày 27- 9-2019. Đến ngày 20-11-2019 Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng có Đề nghị số: 04/ĐN-Cty về việc chấm dứt hợp đồng thi công công trình: Đường Thống Nhất (đoạn từ kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng - nhà ông H B B) với lý do đơn vị gặp vấn đề khó khăn về tài chính nên không thể triển khai thi công được công trình. Sau đó, được sự thống nhất của Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng nên Phòng K H huyện Tân Hồng đã ban hành Quyết định số: 19/QĐ- KT&HT.XDCB ngày 02-12-2019 về việc chấm dứt Hợp đồng thi công xây dựng công trình số: 27/2019/HĐ-XD ngày 20-5-2019 giữa Phòng K H huyện Tân Hồng với Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng về việc thi công xây dựng Gói thầu số 01 - Thi công xây lắp thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường Thống Nhất (đoạn từ kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng đến nhà ông H B B).

Xét thấy: Giữa Phòng K H huyện Tân Hồng với Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng đã chấm dứt Hợp đồng thi công xây dựng công trình số: 27/2019/HĐ- XD ngày 20-5-2019 về việc thi công xây dựng Gói thầu số 01 - Thi công xây lắp thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường Thống Nhất (đoạn từ kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng đến nhà ông H B B), chỉ còn hậu quả của hợp đồng là số tiền mà Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng đã nhận tạm ứng là 205.000.000 đồng. Sau khi khấu trừ số tiền 802.000 đồng mà đơn vị thi công triển khai thi công đập phá 05 tấm đan và số tiền tạm giữ bảo lãnh hợp đồng công trình theo quy định là 12.300.000 đồng thì Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng còn lại số tiền tạm ứng của Phòng K H huyện Tân Hồng là 191.898.000 đồng.

Trong quá trình tố tụng: Tòa án đã tiến hành tống đạt bằng hình thức thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng ông Nguyễn Tấn K, chức vụ Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của bị đơn Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng không đến liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Tân Hồng để giải quyết vụ án và cũng không có gửi văn bản ý kiến, yêu cầu hay phản đối gì đối với yêu cầu của Phòng K H huyện Tân Hồng nên yêu cầu của Phòng K H huyện Tân Hồng là có đủ căn cứ để chứng minh theo quy định tại khoản 2 Điều 92 của Bộ luật Tố tụng dân sự: “2. Một bên đương sự thừa nhận hoặc không phản đối những tình tiết, sự kiện, tài liệu, văn bản, kết luận của cơ quan chuyên môn mà bên đương sự kia đưa ra thì bên đương sự đó không phải chứng minh”.

Công văn số: 1514/SKHĐT-ĐKKD ngày 30-6-2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư có nội dung sau: “… Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định số: QDTH/10088643 ngày 15-6-2021 của Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Tháp…”.

Công văn số: 208/SKHĐT-ĐKKD ngày 24-01-2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư có nội dung sau:

“… Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở đề nghị của Chi cục thuế khu vực 6 do đã bỏ địa chỉ kinh doanh từ 01 năm trở lên, không phải để thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế, nên Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng phải thực hiện giải thể theo quy định tại điều 209 Luật doanh nghiệp.

Tuy nhiên đến nay, Phòng Đăng ký kinh doanh vẫn chưa nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp. Do đó, Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng vẫn còn tồn tại trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp…”.

Như vậy, đến nay Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng vẫn chưa giải thể theo điều 209 của Luật Doanh nghiệp.

Từ những phân tích trên chứng tỏ yêu cầu khởi kiện của Phòng K H huyện Tân Hồng là có căn cứ nên chấp nhận, buộc Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng có nghĩa vụ trả cho Phòng K H huyện Tân Hồng số tiền tạm ứng thi công xây dựng công trình còn lại là 191.898.000 đồng theo quy định tại điều 280 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

[3] Về nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm: Khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án quy định: “Bị đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm trong trường hợp toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn được Tòa án chấp nhận”. Trong vụ án này bị đơn Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng có nghĩa vụ trả cho nguyên đơn Phòng K H huyện Tân Hồng số tiền 191.898.000 đồng nên phải có nghĩa vụ chịu 5% x 191.898.000 đồng = 9.595.000 đồng (Chín triệu năm trăm chín mươi lăm nghìn đồng) án phí.

Nguyên đơn Phòng K H huyện Tân Hồng không phải chịu án phí nên được nhận lại tiền tạm ứng án phí đã nộp là 4.797.500 đồng (Bốn triệu bảy trăm chín mươi bảy nghìn năm trăm đồng) theo biên lai thu số: BI/2019/0009053 ngày 25-12-2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

[4] Về lệ phí thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng: Do Phòng K H huyện Tân Hồng yêu cầu nên Phòng K H huyện Tân Hồng phải chịu lệ phí này theo quy định tại khoản 2 Điều 180 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

[5] Phát biểu của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa cũng phù hợp với nhận định nêu trên nên chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào các điều 5, 26, 35, 39, 92, 147, 180, 228, 271, 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Căn cứ vào điều 280 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Căn cứ vào điều 76 Luật Xây dựng.

Căn cứ vào điều 209 Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ vào điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Phòng K H huyện Tân Hồng.

Buộc Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng có nghĩa vụ trả cho Phòng K H huyện Tân Hồng số tiền tạm ứng thi công xây dựng công trình còn lại là 191.898.000 đồng (Một trăm chín mươi mốt triệu tám trăm chín mươi tám nghìn đồng).

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Về nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm:

Công ty TNHH Ng Nh Y Tân Hồng có nghĩa vụ chịu 9.595.000 đồng (Chín triệu năm trăm chín mươi lăm nghìn đồng) án phí.

Phòng K H huyện Tân Hồng không phải chịu án phí, hoàn trả lại cho Phòng K H huyện Tân Hồng 4.797.500 đồng (Bốn triệu bảy trăm chín mươi bảy nghìn năm trăm đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số: BI/2019/0009053 ngày 25-12-2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

3. Về lệ phí thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng: Phòng K H huyện Tân Hồng phải chịu lệ phí này.

4. Nguyên đơn có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 14-02-2022). Bị đơn có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

5. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 của Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

364
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng công trình số 01/2022/DS-ST

Số hiệu:01/2022/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 14/02/2022
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về