Bản án về tranh chấp chia thừa kế tài sản, hợp đồng tặng cho QSDĐ và hợp đồng cầm cố QSDĐ số 39/2019/DS-ST

A ÁN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

BẢN ÁN 39/2019/DS-ST NGÀY 11/11/2019 VỀ TRANH CHẤP CHIA THỪA KẾ TÀI SẢN, HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QSDĐ VÀ HỢP ĐỒNG CẦM CỐ QSDĐ

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

175
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp chia thừa kế tài sản, hợp đồng tặng cho QSDĐ và hợp đồng cầm cố QSDĐ số 39/2019/DS-ST

Số hiệu:39/2019/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Sóc Trăng
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 11/11/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về