Bản án về khởi kiện hành vi hành chính số 02/2023/HC-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BÀ RỊA, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BẢN ÁN 02/2023/HC-ST NGÀY 30/03/2023 VỀ KHỞI KIỆN HÀNH VI HÀNH CHÍNH

Ngày 30 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số:

08/2023/TLST-HC ngày 17 tháng 02 năm 2023 về việc “khởi kiện hành vi hành chính” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 04/2023/QĐST-HC ngày 20 tháng 3 năm 2023 giữa các đương sự:

Người khởi kiện: Bà Phạm Thị T, sinh năm 1964 Địa chỉ: Tổ 1, khu phố Hải Dinh, phường K, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu. (có mặt).

Người bị kiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường K, thành phố Bà Rịa. Địa chỉ: Khu phố K, phường K, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu. (vắng mặt) Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn C - Phó chủ tịch UBND phường K (vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện, đơn thay đổi yêu cầu khởi kiện, bản tự khai của người khởi kiện - bà Phạm Thị T:

Ngày 08/12/2022, Bà Phạm Thị T khiếu nại Chủ tịch UBND phường K về hành vi cố ý xác nhận trong văn bản tố tụng do Tòa án thành phố Bà Rịa lập ngày 30/11/2022 nội dung hoàn toàn sai sự thật. UBND phường thụ lý đơn theo thông báo số 235/TB-UBND ngày 16/12/2022. Tuy nhiên chủ tịch UBND phường không giải quyết khiếu nại. Do đó bà T khởi kiện ra Tòa.

Ngày 02/3/2023, UBND phường ban hành quyết định giải quyết khiếu nại số 43/QĐ-UBND. Bà T thay đổi nội dung khởi kiện, đề nghị Tòa án tuyên kể từ ngày 16/12/2022 đến ngày 02/3/2023, chủ tịch UBND phường K mới ban hành quyết định giải quyết khiếu nại theo thông báo thụ lý số 235/TB-UBND ngày 16/12/2022 là hành vi hành chính trái pháp luật (vi phạm thời hạn quy định tại Điều 28 Luật khiếu nại).

Người đại diện của người bị kiện-Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường K- ông Nguyễn Văn C trình bày tại biên bản đối thoại:

Ngày 16/02/2022, UBND phường K thụ lý đơn khiếu nại của bà T nhưng do cán bộ phụ trách mới nhận nhiệm vụ chưa kịp tham mưu cho lãnh đạo quyết định giải quyết khiếu nại, cho đến ngày 02/3/2023 mới ban hành quyết định số 43/QĐ-UBND là chậm, phường nhận sai mong bà T thông cảm.

Đi diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa phát biểu quan điểm:

Về tố tụng: Vụ án thụ lý đúng theo thẩm quyền, Thẩm phán đã tiến hành thủ tục tố tụng đúng theo quy định của Luật tố tụng hành chính. Tại phiên tòa, Chủ tọa phiên tòa, Hội thẩm nhân dân, Thư ký phiên tòa đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Các đương sự đã chấp hành đúng quyền và nghĩa vụ của mình.

Về quan điểm giải quyết vụ án: Đề nghị chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thị T.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng:

Bà Phạm Thị T khởi kiện hành vi của chủ tịch Ủy ban nhân dân phường K ban hành thông báo thụ lý đơn khiếu nại đề ngày 08/12/2022 của bà T nhưng không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại. Đây là vụ kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân thành phố Bà Rịa theo quy định tại khoản 1 Điều 30, khoản 1 Điều 31 Luật tố tụng hành chính.

Ngày 02/3/2023, chủ tịch UBND phường K ban hành quyết định giải quyết khiếu nại theo thông báo thụ lý số 235/TB-UBND ngày 16/12/2022 của UBND phường K. Bà Phạm Thị T thay đổi yêu cầu khởi kiện: Đề nghị Tòa án tuyên: Sau thời hạn 78 ngày (từ ngày 08/12/2022 đến ngày 02/3/2023) kể từ khi nhận đơn khiếu nại lần đầu của bà Phạm Thị T thì chủ tịch Ủy ban phường K mới ban hành quyết định giải quyết khiếu nại là hành vi hành chính trái pháp luật, đã vi phạm thời hạn giải quyết khiếu nại quy định tai Điều 28 của Luật khiếu nại. Nội dung thay đổi yêu cầu của bà T thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Bà Rịa theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật tố tụng hành chính.

[2] Về nội dung:

[2.1] Xét yêu cầu của bà Phạm Thị T về việc: Đề nghị Tòa án tuyên: Sau thời hạn 78 ngày (từ ngày 08/12/2022 đến ngày 02/3/2023) kể từ khi nhận đơn khiếu nại lần đầu của bà Phạm Thị T đề ngày 08/12/2022 thì chủ tịch Ủy ban phường K mới ban hành quyết định giải quyết khiếu nại là hành vi hành chính trái pháp luật, đã vi phạm thời hạn quy định tai Điều 28 của Luật khiếu nại.

[2.2] Căn cứ vào lời khai của bà Phạm Thị T, ý kiến của Chủ tịch UBND phường K và chứng cứ có trong hồ sơ đã thể hiện: Vào ngày 08/12/2022, bà Phạm Thị T khiếu nại Chủ tịch UBND phường K về việc cố ý xác nhận trong văn bản tố tụng do Tòa án thành phố Bà Rịa lập ngày 30/11/2022 nội dung hoàn toàn sai sự thật. Ủy ban nhân dân phường K ban hành thông báo thụ lý đơn số 235/TB-UBND ngày 16/12/2022 nhưng không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại. Do đó bà T khởi kiện. Sau khi Tòa án thụ lý đơn khởi kiện, Chủ tịch UBND phường K ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, bà T đã thay đổi yêu cầu khởi kiện, đề nghị tuyên hành vi chậm giải quyết khiếu nại là hành vi hành chính trái pháp luật.

Điều 28 của Luật khiếu nại: “Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý”.

Tại phiên đối thoại, Chủ tịch UBND phường K cũng đã thừa nhận việc chậm trễ khi ban hành quyết định.

Do đó, bà T khởi kiện Chủ tịch UBND phường K đã vi phạm thời hạn giải quyết khiếu nại là có cơ sở, cần chấp nhận.

[3] Về án phí: Chủ tịch UBND phường K phải chịu án phí hành chính sơ thẩm theo quy định tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về mức T, miễn, giảm, T, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 1 Điều 31, Điều 157, 158 của Luật tố tụng hành chính; Điều 28 của Luật khiếu nại;

Tuyên xử:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thị T về việc “Khởi kiện hành vi hành chính” của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường K, thành phố Bà Rịa.

Tuyên bố hành vi của Chủ tịch UBND phường K ban hành quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị T theo thông báo thụ lý đơn khiếu nại số 235/TB-UBND ngày 16/02/2022 là chậm, vi phạm quy định tại Điều 28 của Luật khiếu nại.

Về án phí: Chủ tịch UBND phường K phải nộp 300.000đ (ba trăm ngàn đồng) án phí hành chính sơ thẩm.

Hoàn trả cho bà Phạm Thị T số tiền 300.000đ (ba trăm ngàn đồng) tạm ứng án phí theo biên lai T số 005108 ngày 17/02/2023 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xét xử phúc thẩm. Đương sự vắng mặt thời hạn kháng cáo 15 ngày kể từ ngày nhận bản án.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

183
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về khởi kiện hành vi hành chính số 02/2023/HC-ST

Số hiệu:02/2023/HC-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 30/03/2023
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về