Bản án về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai số 13/2023/HC-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

BẢN ÁN 13/2023/HC-ST NGÀY 10/03/2023 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Ngày 10 tháng 03 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Long An xét xử sơ thẩm vụ án hành chính thụ lý số 12/2023/TLST-HC ngày 12 tháng 01 năm 2023 về việc “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 14/2023/QĐXXST-HC ngày 23 tháng 02 năm 2023, giữa các đương sự:

Ngưi khởi kiện: Bà Đặng Thị H, sinh năm 1958; Địa chỉ: Ấp 4, xã L, huyện C, tỉnh Long An.

Người bị kiện: y ban nhân dân huyện C, tỉnh Long An;

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Huỳnh Minh Tr, Phó Chủ tịch.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Ông Nguyễn Hoài Th, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ông Đặng Minh T, sinh năm 1990; Địa chỉ: Ấp Phú Thành, xã Ph, huyện C, tỉnh Long An.

(Bà H có mặt, ông Th, ông Tr, ông T có đơn xin xét xử vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện và lời trình bày trong quá trình giải quyết vụ án của người khởi kiện có nội dung như sau:

Bà Đặng Thị H yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BS 982942 do Ủy ban nhân dân huyện C cấp cho ông Đặng Minh T ngày 26/12/2013 đối với thửa đất 421, tờ bản đồ số 22, diện tích 160m2, đất ở nông thôn; tọa lạc tại xã Ph, huyện C, tỉnh Long An.

Lý do: Thửa đất 421, tờ bản đồ số 22 do bà Đặng Thị H quản lý và sử dụng, không ai tranh chấp nhưng Ủy ban nhân dân huyện C cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đặng Minh T. Sau đó, Bà H có làm đơn khiếu nại gửi Ủy ban nhân dân xã Ph, huyện C về việc cấp sai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 14/7/2022, Ủy ban nhân dân xã có biên bản hòa giải và hướng dẫn Bà H khởi kiện ra Tòa án nhân dân tỉnh Long An để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Do đó, ngày 22/7/2022 Bà H làm đơn khởi kiện gửi đến Tòa án nhân dân tỉnh Long An đề nghị hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông T để bà được đăng ký cấp lại cho đúng thực tế sử dụng.

Tại Công văn số 249/UBND-NC ngày 27/01/2023 người bị kiện UBND huyện Cần Giuộc có nội dung trình bày như sau:

Qua xem xét nội dung báo cáo của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại văn bản số 1587/CCTT-CV.VPĐKĐĐ ngày 26/8/2022, Ủy ban nhân dân huyện C nêu chính kiến và cung cấp thông tin đến Tòa án nhân dân tỉnh Long An như sau:

Qua sao lục, kiểm tra hồ sơ địa chính, hồ sơ biến động và hồ sơ lưu trữ tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện việc Ủy ban nhân dân huyện C cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đặng Minh T ngày 26/12/2013 đối với thửa đất 421, tờ bản đồ số 22, diện tích 160m2, đất ở nông thôn;

tọa lạc tại xã Ph, huyện C căn cứ theo hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ngày 13/11/2013 giữa ông Đặng Minh Th cùng vợ là bà Lê Thị Ng với ông Đặng Minh T, số công chứng 5813, quyển số 05TP/CC-SCC/HĐGD là đúng theo quy định pháp luật.

Việc người khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Long An hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BS 982942 do Ủy ban nhân dân huyện C cấp cho ông Đặng Minh T ngày 26/12/2013 đối với thửa đất 421, tờ bản đồ số 22, diện tích 160m2, đất ở nông thôn; tọa lạc tại xã Ph, huyện C, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Long An giải quyết theo quy định của pháp luật.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Đặng Minh T đồng ý với yêu cầu khởi kiện của Bà H, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BS 982942 do Ủy ban nhân dân huyện C cấp cho ông Đặng Minh T vào ngày 26/12/2013 đối với thửa đất 421, tờ bản đồ số 22, đất ở nông thôn; tọa lạc tại xã Ph, huyện C, tỉnh Long An để được cấp lại theo đúng đối tượng người sử dụng. Hiện tại, ông T đang sử dụng và quản lý thửa đất khác không phải thửa 421.

Đi diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến:

Về tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án đến trước khi mở phiên tòa Thẩm phán và Hội Thẩm nhân dân thực hiện đúng quy định của Luật Tố tụng Hành chính.

Về nội dung: Ủy ban nhân dân huyện C cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông T thửa đất 421, tờ bản đồ số 22 là không đúng đối tượng sử dụng đất, do ông T không quản lý, sử dụng thửa đất nầy, Bà H là người trực tiếp quản lý, sử dụng thửa đất 421 ổn định, lâu dài, không ai tranh chấp. Nội dung nầy được chứng minh qua lời trình bày của ông T, Bà H và biên bản xem xét thẩm định của Tòa án nhân dân tỉnh Long An ngày 17/02/2023. Vì vậy yêu cầu khởi kiện của Bà H là có căn cứ, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của Bà H, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BS 982942 do Ủy ban nhân dân huyện C cấp cho ông T.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra và kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu chứng cứ, ý kiến của những người tham gia tố tụng và ý kiến Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về đối tượng khởi kiện và thẩm quyền giải quyết vụ án: Bà Đặng Thị H yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BS 982942 do Ủy ban nhân dân huyện C cấp cho ông Đặng Minh T vào ngày 26/12/2013 đối với thửa đất 421, tờ bản đồ số 22, đất ở nông thôn; tọa lạc tại xã Ph, huyện C, tỉnh Long An. Đây là khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Long An theo quy định tại khoản 1 Điều 30 và khoản 4 Điều 32 của Luật Tố tụng Hành chính.

[2] Về thời hiệu khởi kiện: Bà H có làm đơn khiếu nại gửi Ủy ban nhân dân xã Ph, huyện C về việc cấp sai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 14/7/2022, Ủy ban nhân dân xã có biên bản hòa giải và hướng dẫn Bà H khởi kiện ra Tòa án nhân dân tỉnh Long An để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Do đó, ngày 22/7/2022 Bà H nộp đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Long An là trong thời hiệu nên Tòa án thụ lý giải quyết là đúng quy định tại Điều 116 của Luật Tố tụng Hành chính.

[3] Về việc tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và đối thoại: Tòa án đã có thông báo cho các đương sự nhưng người bị kiện vắng mặt, người khởi kiện yêu cầu không đối thoại nên Tòa án lập biên bản về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và biên bản không tiến hành đối thoại được theo quy định của Điều 135, 137 Luật Tố tụng Hành chính.

[4] Người đại diện của người bị kiện ông Huỳnh Minh Tr, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp ông Nguyễn Hoài Th, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Đặng Minh T có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Căn cứ vào khoản 1 Điều 158 Luật Tố tụng Hành chính Tòa án nhân dân tỉnh Long An tiến hành xét xử vắng mặt ông Tr, ông Th, ông T là phù hợp.

[5] Về hình thức và thẩm quyền ban hành quyết định: Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BS 982942 do Ủy ban nhân dân huyện C cấp cho ông Đặng Minh T đối với thửa 421, tờ bản đồ số 22 là đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục ban hành quyết định theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

[6] Về nội dung của quyết định hành chính: Thửa đất 421, tờ bản đồ số 22, loại đất ở nông thôn; tọa lạc tại xã Ph, huyện C, tỉnh Long An do bà Đặng Thị H quản lý, cất nhà kiên cố, sử dụng ổn định lâu dài nhưng Ủy ban nhân dân huyện C cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đặng Minh T, hiện tại ông Đặng Minh T không quản lý và sử dụng thửa 421, tờ bản đồ số 22, nội dung này được chứng minh qua lời trình bày của Bà H tại phiên tòa, biên bản xem xét thẩm định tại chổ của Tòa án nhân dân tỉnh Long An ngày 17/02/2023 và lời trình bày của ông T tại biên bản hòa giải do Ủy ban nhân dân xã Phước Lý lập vào ngày 14/7/2022.

Như vậy, có cơ sở xác định Ủy ban nhân dân huyện C đã cấp quyền sử dụng đất cho ông Đặng Minh T đối với thửa đất 421, tờ bản đồ số 22, tọa lạc tại xã Ph, huyện C, tỉnh Long An là không đúng vị trí, đối tượng sử dụng đất, là trái với quy định tại Điều 99, Điều 100, Điều 101, 166 Luật Đất đai năm 2013. Do đó, yêu cầu khởi kiện của bà Đặng Thị H là có căn cứ nên được chấp nhận, như đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tại phiên tòa.

[7] Về chi phí tố tụng và án phí:

Về chi phí tố tụng: Chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ là 3.000.000 đồng. Bà H đã nộp và tự nguyện chịu toàn bộ chi phí này nên ghi nhận là phù theo khoản 1 Điều 357, 358 Luật Tố tụng Hành chính.

Về án phí: Ủy ban nhân dân huyện C phải chịu án phí hành chính sơ thẩm theo quy định của Điều 348 Luật Tố tụng Hành chính và Điều 32 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 193; Điều 116, Điều 135, Điều 137, Điều 158, Điều 348, Điều 357, Điều 358, Điều 30, Điều 32 Luật Tố tụng Hành chính;

Căn cứ Điều 32 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội .

Áp dụng Điều 99, Điều 100, Điều 101, Điều 166 Luật Đất đai năm 2013;

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Đặng Thị H.

Hy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BS 982942 do Ủy ban nhân dân huyện C cấp cho ông Đặng Minh T ngày 26/12/2013 đối với thửa đất 421, tờ bản đồ số 22, diện tích 160m2, đất ở nông thôn; tọa lạc tại xã Ph, huyện C, tỉnh Long An.

2. Về chi phí tố tụng: Ghi nhận sự tự nguyện của bà Đặng Thị H chịu 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ (đã nộp xong).

3. Về án phí: Ủy ban nhân dân huyện C, tỉnh Long An phải nộp 300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng) án phí hành chính sơ thẩm.

Đương sự có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án./.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

185
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai số 13/2023/HC-ST

Số hiệu:13/2023/HC-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Long An
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 10/03/2023
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về