Bản án về đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật và bồi thường thiệt hại số 03/2023/LĐ-ST

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HN

BẢN ÁN 03/2023/LĐ-ST  NGÀY 26/09/2022 VỀ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRÁI PHÁP LUẬT VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

 

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

78
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật và bồi thường thiệt hại số 03/2023/LĐ-ST

Số hiệu:03/2023/LĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:Lao động
Ngày ban hành: 26/09/2022
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về