Bản án 983/2010/DSST ngày 12/07/2010 về tranh chấp quyền sở hữu nhà giữa nguyên đơn bà Hồ Thị Thuyền và bị đơn chị Nguyễn Thị Phương Thanh

 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 983/2010/DSST NGÀY 12/07/2010 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ GIỮA NGUYÊN ĐƠN BÀ HỒ THỊ THUYỀN VÀ BỊ ĐƠN CHỊ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH 

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

56
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 983/2010/DSST ngày 12/07/2010 về tranh chấp quyền sở hữu nhà giữa nguyên đơn bà Hồ Thị Thuyền và bị đơn chị Nguyễn Thị Phương Thanh

Số hiệu:983/2010/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:12/07/2010
Là nguồn của án lệ
  Bản án/Quyết định sơ thẩm
   Án lệ được căn cứ
     
    Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
     Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về