Bản án 98/2020/DS-ST ngày 15/09/2020 về tranh chấp hụi, hợp đồng vay tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG - TỈNH VĨNH LONG

BẢN ÁN 98/2020/DS-ST NGÀY 15/09/2020 VỀ TRANH CHẤP HỤI, HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Trong ngày 15 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Long xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 64/2020/TLST-DS ngày 20/4/2020 về việc “Tranh chấp về hụi, hợp đồng vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 101/2020/QĐXXST-DS ngày 30 tháng 7 năm 2020 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Bà Phạm Thị Kiều L, sinh năm 1957 (vắng mặt) Nơi cư trú: Chung cư cao tầng V, đường Đ, Phường T, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Lê Văn C, sinh năm 1956. Nơi cư trú: số nhà B, đường Đ, Phường T, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long

- Bị đơn: Ông Lê Hoàng S, sinh năm 1979 (vắng mặt) Bà Huỳnh Mỹ H, sinh năm 1975 (vắng mặt) Cùng nơi cư trú: số nhà A, Phường T, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long

- Người làm chứng:

1. Bà Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1972 (vắng mặt) Nơi cư trú: số nhà M, đường Nguyễn Văn L, Phường T, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long

2. Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1967 (vắng mặt) Nơi cư trú: số nhà B, ấp P, xã Phước H, huyện L, tỉnh Vĩnh Long

3. Bà Triệu Hồng P, sinh năm 1974 (vắng mặt) Nơi cư trú: số nhà H, khóm T1, phường T2, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện đề ngày 13/3/2020, đơn khởi kiện bổ sung đề ngày 25/5/2020 và quá trình giải quyết vụ án, bà Phạm Thị Kiều L trình bày:

Bà L là chủ hụi đã đồng ý vợ chồng ông Lê Hoàng S, bà Huỳnh Mỹ H tham gia tất cả 46 dây hụi, kỳ mở hụi hàng tháng với thời gian tính theo lịch âm lịch (trong đó năm 2017 nhuận hai tháng 6), các dây hụi với phần hụi 2.000.000đ và 5.000.000đ, chủ hụi hưởng hoa hồng là 50% của phần hụi được mở (ví dụ: hụi 2.000.000đ thì hoa hồng 1.000.000đ, hụi 5.000.000đ thì hoa hồng 2.500.000đ), cụ thể các dây hụi như sau:

1. Dây hụi thứ nhất: Loại hụi tháng, phần 2.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 12/02/2017 âm lịch, kết thúc ngày 12/4/2018 âm lịch.

Ông S, bà H bốc (bỏ) thăm 650.000đ lĩnh hụi (hốt hụi) ngày 12/02/2017 âm lịch (hốt lần mở hụi thứ nhất), 15 hụi viên góp phần hụi (đóng hụi sống) là 20.250.000đ, trừ tiền hoa hồng cho chủ hụi 1.000.000đ, bà H nhận tiền từ chủ hụi 19.250.000đ, có biên nhận và chữ ký của bà H nhận tiền. Ông S, bà H góp các phần hụi để thành viên khác được lĩnh hụi (đóng hụi chết) 11 tháng là 22.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 8.000.000đ.

2. Dây hụi thứ hai: Loại hụi tháng, phần 2.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 12/02/2017 âm lịch, kết thúc ngày 12/4/2018 âm lịch.

Bà H bỏ thăm 650.000đ hốt hụi ngày 12/02/2017 âm lịch (hốt lần mở hụi thứ nhất), 15 hụi viên đóng hụi sống 20.250.000đ, trừ tiền hoa hồng cho chủ hụi 1.000.000đ, bà H nhận tiền từ chủ hụi 19.250.000đ, có biên nhận và chữ ký của bà H nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 11 tháng là 22.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 8.000.000đ.

3. Dây hụi thứ ba: Loại hụi tháng, phần 2.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 12/02/2017 âm lịch, kết thúc ngày 12/4/2018 âm lịch.

Bà H bỏ thăm 700.000đ hốt hụi ngày 12/02/2017 âm lịch (hốt lần mở hụi thứ nhất), 15 hụi viên đóng hụi sống 19.500.000đ, trừ tiền hoa hồng cho chủ hụi 1.000.000đ, bà H nhận tiền từ chủ hụi 18.500.000đ, có biên nhận và chữ ký của bà H nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 11 tháng là 22.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 8.000.000đ.

 4. Dây hụi thứ tư: Loại hụi tháng, phần 2.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 12/02/2017 âm lịch, kết thúc ngày 12/4/2018 âm lịch.

Bà H dùng tên Kim N bốc thăm hốt hụi ngày 12/02/2017 âm lịch là 700.000đ (hốt lần mở hụi thứ nhất), 15 hụi viên đóng hụi sống 20.250.000đ, trừ tiền hoa hồng cho chủ hụi 1.000.000đ, bà H nhận tiền từ chủ hụi 19.250.000đ, có biên nhận và chữ ký của bà H nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 11 tháng là 22.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 8.000.000đ.

5. Dây hụi thứ năm: Loại hụi tháng, phần 2.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 12/02/2017 âm lịch, kết thúc ngày 12/4/2018 âm lịch.

Bà H dùng tên Kim N bốc thăm hốt hụi ngày 12/02/2017 âm lịch là 650.000đ (hốt lần mở hụi thứ nhất), 15 hụi viên đóng hụi sống 20.250.000đ, trừ hoa hồng 1.000.000đ, bà H nhận tiền từ chủ hụi 19.250.000đ, có biên nhận và chữ ký của bà H nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 11 tháng là 22.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 8.000.000đ.

6. Dây hụi thứ sáu: Loại hụi tháng, phần 2.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 12/02/2017 âm lịch, kết thúc ngày 12/4/2018 âm lịch.

Bà H dùng tên H bốc thăm hốt hụi ngày 12/02/2017 âm lịch là 650.000đ (hốt lần mở hụi thứ nhất), 15 hụi viên đóng hụi sống 20.250.000đ, trừ hoa hồng 1.000.000đ, bà H nhận tiền từ chủ hụi 19.250.000đ, có biên nhận và chữ ký của bà H nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 11 tháng là 22.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 8.000.000đ.

7. Dây hụi thứ bảy: Loại hụi tháng, phần 2.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 12/02/2017 âm lịch, kết thúc ngày 12/4/2018 âm lịch.

Bà H dùng tên H bốc thăm hốt hụi ngày 12/02/2017 âm lịch là 650.000đ (hốt lần mở hụi thứ nhất), 15 hụi viên đóng hụi sống 20.250.000đ, trừ hoa hồng 1.000.000đ, bà H nhận tiền từ chủ hụi 19.250.000đ, có biên nhận và chữ ký của bà H nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 11 tháng là 22.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 8.000.000đ.

8. Dây hụi thứ tám: Loại hụi tháng, phần 2.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 12/02/2017 âm lịch, kết thúc ngày 12/4/2018 âm lịch.

Bà H dùng tên C bốc thăm hốt hụi ngày 12/02/2017 âm lịch là 650.000đ (hốt lần mở hụi thứ nhất), 15 hụi viên đóng hụi sống 20.250.000, trừ hoa hồng 1.000.000đ, bà H nhận tiền từ chủ hụi 19.250.000đ, có biên nhận và chữ ký của bà H nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 11 tháng là 22.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 8.000.000đ.

9. Dây hụi thứ chín: Loại hụi tháng, phần 2.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 12/02/2017 âm lịch, kết thúc ngày 12/4/2018 âm lịch.

Bà H dùng tên C bốc thăm hốt hụi ngày 12/02/2017 âm lịch là 650.000đ (hốt lần mở hụi thứ nhất), 15 hụi viên đóng hụi sống là 20.250.000đ, trừ hoa hồng 1.000.000đ, bà H nhận tiền từ chủ hụi 19.250.000đ, có biên nhận và chữ ký của bà H nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 11 tháng là 22.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 8.000.000đ.

10. Dây hụi thứ mười: Loại hụi tháng, phần 2.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 12/02/2017 âm lịch, kết thúc ngày 14/4/2018 âm lịch.

Bà H bốc thăm ngày 12/02/2017 âm lịch là 700.000đ (hốt lần mở hụi thứ nhất), 15 hụi viên đóng hụi sống 20.250.000đ, trừ hoa hồng 1.000.000đ, bà H nhận tiền từ chủ hụi 19.250.000đ, có biên nhận và chữ ký của bà H nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 11 tháng là 22.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 8.000.000đ.

11. Dây hụi thứ mười một: Loại hụi tháng, phần 5.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 06/5/2017 âm lịch, kết thúc ngày 06/7/2018 âm lịch.

Ông S, bà H bốc thăm hốt hụi ngày 06/5/2017 âm lịch là 1.350.000đ (hốt lần 1), 15 hụi viên đóng hụi sống 54.750.000đ, trừ hoa hồng 2.500.000đ, ông S nhận tiền từ chủ hụi 52.250.000đ, có biên nhận và chữ ký của ông S nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 07 tháng là 35.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 40.000.000đ.

12. Dây hụi thứ mười hai: Loại hụi tháng, phần 2.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 06/5/2017 âm lịch, kết thúc ngày 06/7/2018 âm lịch.

Ông S, bà H bốc thăm hốt hụi ngày 06/5/2017 âm lịch là 650.000đ (hốt lần 1), 15 hụi viên đóng hụi sống 20.250.000đ, trừ hoa hồng 1.000.000đ, ông S nhận tiền từ chủ hụi 19.250.000đ, có biên nhận và chữ ký của ông S nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 07 tháng là 14.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 16.000.000đ.

13. Dây hụi thứ mười ba: Loại hụi tháng, phần 2.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 06/5/2017 âm lịch, kết thúc ngày 06/7/2018 âm lịch.

Ông S, bà H bốc thăm hốt hụi ngày 06/5/2017 âm lịch là 650.000đ (hốt lần 1), 15 hụi viên đóng hụi sống 20.250.000đ, trừ hoa hồng 1.000.000đ, ông S nhận tiền từ chủ hụi 19.250.000đ, có biên nhận. Ông S, bà H đóng hụi chết 07 tháng là 14.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 16.000.000đ.

14. Dây hụi thứ mười bốn: Loại hụi tháng, phần 5.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 06/5/2017 âm lịch, kết thúc ngày 06/7/2018 âm lịch.

Ông S, bà H bốc thăm hốt hụi ngày 06/5/2017 âm lịch là 1.350.000đ (hốt lần 1), 15 hụi viên đóng hụi sống 54.750.000đ, trừ hoa hồng 2.500.000đ, ông S nhận tiền từ chủ hụi 52.250.000đ, có biên nhận và chữ ký của ông S nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 07 tháng là 35.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 40.000.000đ.

15. Dây hụi thứ mười lăm: Loại hụi tháng, phần 2.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 06/5/2017 âm lịch, kết thúc ngày 06/7/2018 âm lịch.

 Ông S, bà H bốc thăm hốt hụi ngày 06/5/2017 âm lịch là 650.000đ (hốt lần 1), 15 hụi viên đóng hụi sống 20.250.000đ, trừ hoa hồng 1.000.000đ, ông S nhận tiền từ chủ hụi 19.250.000đ, có biên nhận và chữ ký của ông S nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 07 tháng là 14.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 16.000.000đ.

16. Dây hụi thứ mười sáu: Loại hụi tháng, phần 2.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 06/5/2017 âm lịch, kết thúc ngày 06/7/2018 âm lịch.

Ông S, bà H bốc thăm hốt hụi ngày 06/5/2017 âm lịch là 650.000đ (hốt lần 1), 15 hụi viên đóng hụi sống 20.250.000đ, trừ hoa hồng 1.000.000đ, ông S nhận tiền từ chủ hụi 19.250.000đ, có biên nhận và chữ ký của ông S nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 07 tháng là 14.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 16.000.000đ.

17. Dây hụi thứ mười bảy: Loại hụi tháng, phần 2.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 06/5/2017 âm lịch, kết thúc ngày 06/7/2018 âm lịch.

Ông S, bà H bốc thăm hốt hụi ngày 06/5/2017 âm lịch là 650.000đ (hốt lần 1), 15 hụi viên đóng hụi sống 20.250.000đ, trừ hoa hồng 1.000.000đ, ông S nhận tiền từ chủ hụi 19.250.000đ, có biên nhận và chữ ký của ông S nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 07 tháng là 14.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 16.000.000đ.

18. Dây hụi thứ mười tám: Loại hụi tháng, phần 5.000.000đ, 17 hụi viên, mở ngày 17/6/2017 âm lịch, kết thúc ngày 17/10/2018 âm lịch.

Ông S, bà H bốc thăm hốt hụi ngày 17/6/2017 âm lịch là 1.300.000đ (hốt lần 1), 16 hụi viên đóng hụi sống 59.200.000đ, trừ hoa hồng 2.500.000đ, ông S nhận tiền từ chủ hụi 56.700.000đ, có biên nhận và chữ ký của ông S nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 06 tháng là 30.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 45.000.000đ.

19. Dây hụi thứ mười chín: Loại hụi tháng, phần 5.000.000đ, 17 hụi viên, mở ngày 17/6/2017 âm lịch, kết thúc ngày 17/10/2018 âm lịch.

Ông S bốc thăm hốt hụi ngày 17/6/2017 âm lịch là 1.280.000đ (hốt lần 1), 16 hụi viên đóng hụi sống là 59.520.000đ, trừ hoa hồng 2.500.000đ, ông S nhận tiền từ chủ hụi 57.020.000đ, có biên nhận và chữ ký của ông S nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 06 tháng là 30.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 45.000.000đ.

20. Dây hụi thứ hai mươi: Loại hụi tháng, phần 2.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 17/6/2017 âm lịch, kết thúc ngày 17/9/2018 âm lịch.

Ông S, bà H bốc thăm hốt hụi ngày 17/6/2017 âm lịch là 650.000đ (hốt lần 1), 15 hụi viên đóng hụi sống 20.250.000đ, trừ hoa hồng 1.000.000đ, ông S nhận tiền từ chủ hụi 19.250.000đ, có biên nhận và chữ ký của ông S nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 06 tháng là 12.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 18.000.000đ.

 21. Dây hụi thứ hai mươi mốt: Loại hụi tháng, phần 2.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 17/6/2017 âm lịch, kết thúc ngày 17/9/2018 âm lịch.

Ông S, bà H bốc thăm hốt hụi ngày 17/6/2017 âm lịch là 660.000đ (hốt lần 1), 15 hụi viên đóng hụi sống 20.100.000đ, trừ hoa hồng 1.000.000đ, ông S nhận tiền từ chủ hụi 19.100.000đ, có biên nhận và chữ ký của ông S nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 06 tháng là 12.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 18.000.000đ.

22. Dây hụi thứ hai mươi hai: Loại hụi tháng, phần 2.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 17/6/2017 âm lịch, kết thúc ngày 17/9/2018 âm lịch.

Ông S, bà H bốc thăm hốt hụi ngày 17/6/2017 âm lịch là 680.000đ (hốt lần 1), 15 hụi viên đóng hụi sống 19.800.000đ, trừ hoa hồng 1.000.000đ, ông S nhận tiền từ chủ hụi 18.800.000đ, có biên nhận và chữ ký của ông S nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 06 tháng là 12.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 18.000.000đ.

23. Dây hụi thứ hai mươi ba: Loại hụi tháng, phần 2.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 17/6/2017 âm lịch, kết thúc ngày 17/9/2018 âm lịch.

Ông S bốc thăm ngày 17/6/2017 âm lịch là 650.000đ (hốt lần 1), 15 hụi viên đóng hụi sống 20.250.000đ, trừ hoa hồng 1.000.000đ, ông S nhận tiền từ chủ hụi 19.250.000đ, có biên nhận và chữ ký của ông S nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 06 tháng là 12.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 18.000.000đ.

24. Dây hụi thứ hai mươi bốn: Loại hụi tháng, phần 2.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 17/6/2017 âm lịch, kết thúc ngày 17/9/2018 âm lịch.

Ông S, bà H bốc thăm hốt hụi ngày 17/6/2017 âm lịch là 640.000đ (hốt lần 1), 15 hụi viên đóng hụi sống 20.400.000đ, trừ hoa hồng 1.000.000đ, ông S nhận tiền từ chủ hụi 19.400.000đ, có biên nhận và chữ ký của ông S nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 06 tháng là 12.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 18.000.000đ.

25. Dây hụi thứ hai mươi lăm: Loại hụi tháng, phần 5.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 20/8/2017 âm lịch, kết thúc ngày 20/11/2018 âm lịch.

Ông S, bà H bốc thăm hốt hụi ngày 20/8/2017 âm lịch là 1.270.000đ (hốt lần 1), 16 hụi viên đóng hụi sống 55.950.000đ, trừ hoa hồng 2.500.000đ, ông S nhận tiền từ chủ hụi 53.450.000đ, có biên nhận và chữ ký của ông S nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 04 tháng là 20.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 55.000.000đ.

26. Dây hụi thứ hai mươi sáu: Loại hụi tháng, phần 5.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 20/8/2017 âm lịch, kết thúc ngày 20/11/2018 âm lịch.

Ông S, bà H bốc thăm hốt hụi ngày 20/8/2017 âm lịch là 1.270.000đ (hốt lần 1), 16 hụi viên đóng hụi sống 55.950.000đ, trừ hoa hồng 2.500.000đ, ông S nhận tiền từ chủ hụi 53.450.000đ, có biên nhận và chữ ký của ông S nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 04 tháng là 20.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 55.000.000đ.

27. Dây hụi thứ hai mươi bảy: Loại hụi tháng, phần 2.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 20/8/2017 âm lịch, kết thúc ngày 20/11/2018 âm lịch.

Ông S, bà H bốc thăm hốt hụi ngày 20/8/2017 âm lịch là 650.000đ (hốt lần 1), 15 hụi viên đóng hụi sống 20.250.000đ, trừ hoa hồng 1.000.000đ, ông S nhận tiền từ chủ hụi 19.250.000đ, có biên nhận và chữ ký của ông S nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 04 tháng là 8.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 22.000.000đ.

28. Dây hụi thứ hai mươi tám: Loại hụi tháng, phần 2.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 20/8/2017 âm lịch, kết thúc ngày 20/11/2018 âm lịch.

Ông S, bà H bốc thăm hốt hụi ngày 20/8/2017 âm lịch là 650.000đ (hốt lần 1), 15 hụi viên đóng hụi sống 20.250.000đ, trừ hoa hồng 1.000.000đ, ông S nhận tiền từ chủ hụi 19.250.000đ, có biên nhận và chữ ký của ông S nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 04 tháng là 8.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 22.000.000đ.

29. Dây hụi thứ hai mươi chín: Loại hụi tháng, phần 2.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 20/8/2017 âm lịch, kết thúc ngày 20/11/2018 âm lịch.

Ông S, bà H bốc thăm hốt hụi ngày 20/8/2017 âm lịch là 650.000đ (hốt lần 1), 15 hụi viên đóng hụi sống 20.250.000đ, trừ hoa hồng 1.000.000đ, ông S nhận tiền từ chủ hụi 19.250.000đ, có biên nhận và chữ ký của ông S nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 04 tháng là 8.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 22.000.000đ.

30. Dây hụi thứ ba mươi: Loại hụi tháng, phần 2.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 20/8/2017 âm lịch, kết thúc ngày 20/11/2018 âm lịch.

Ông S, bà H bốc thăm hốt hụi ngày 20/8/2017 âm lịch là 650.000đ (hốt lần 1), 15 hụi viên đóng hụi sống 20.250.000đ, trừ hoa hồng 1.000.000đ, ông S nhận tiền từ chủ hụi 19.250.000đ, có biên nhận và chữ ký của ông S nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 04 tháng là 8.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 22.000.000đ.

31. Dây hụi thứ ba mươi mốt: Loại hụi tháng, phần 2.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 20/8/2017 âm lịch, kết thúc ngày 20/11/2018 âm lịch.

Ông S, bà H bốc thăm hốt hụi ngày 20/8/2017 âm lịch là 650.000đ (hốt lần 1), 15 hụi viên đóng hụi sống 20.250.000đ, trừ hoa hồng 1.000.000đ, ông S nhận tiền từ chủ hụi 19.250.000đ, có biên nhận và chữ ký của ông S nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 04 tháng là 8.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 22.000.000đ.

 32. Dây hụi thứ ba mươi hai: Loại hụi tháng, phần 5.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 26/9/2017 âm lịch, kết thúc ngày 26/12/2018 âm lịch.

Ông S, bà H bốc thăm hốt hụi ngày 26/9/2017 âm lịch là 1.400.000đ (hốt lần 1), 15 hụi viên đóng hụi sống 54.000.000đ, trừ hoa hồng 2.500.000đ, ông S nhận tiền từ chủ hụi 51.500.000đ, có biên nhận và chữ ký của bà H nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 02 tháng là 10.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 65.000.000đ.

33. Dây hụi thứ ba mươi ba: Loại hụi tháng, phần 5.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 26/9/2017 âm lịch, kết thúc ngày 26/12/2018 âm lịch.

Ông S, bà H bốc thăm hốt hụi ngày 26/9/2017 âm lịch là 1.400.000đ (hốt lần 1), 15 hụi viên đóng hụi sống 54.000.000đ, trừ hoa hồng 2.500.000đ, ông S nhận tiền từ chủ hụi 51.500.000đ, có biên nhận và chữ ký của bà H nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 02 tháng là 10.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 65.000.000đ.

34. Dây hụi thứ ba mươi bốn: Loại hụi tháng, phần 2.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 26/9/2017 âm lịch, kết thúc ngày 26/12/2018 âm lịch.

Ông S bốc thăm hốt hụi ngày 26/9/2017 âm lịch là 680.000đ (hốt lần 1), 15 hụi viên đóng hụi sống 19.800.000đ, trừ hoa hồng 1.000.000đ, ông S nhận tiền từ chủ hụi 18.800.000đ, có biên nhận và chữ ký của bà H nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 02 tháng là 4.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 26.000.000đ.

35. Dây hụi thứ ba mươi lăm: Loại hụi tháng, phần 2.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 26/9/2017 âm lịch, kết thúc ngày 26/12/2018 âm lịch.

Ông S bốc thăm hốt hụi ngày 26/9/2017 âm lịch là 680.000đ (hốt lần 1), 15 hụi viên đóng hụi sống 19.800.000đ, trừ hoa hồng 1.000.000đ, ông S nhận tiền từ chủ hụi 18.800.000đ, có biên nhận và chữ ký của bà H nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 02 tháng là 4.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 26.000.000đ.

36. Dây hụi thứ ba mươi sáu: Loại hụi tháng, phần 2.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 26/9/2017 âm lịch, kết thúc ngày 26/12/2018 âm lịch.

Ông S bốc thăm hốt hụi ngày 26/9/2017 âm lịch là 680.000đ (hốt lần 1), 15 hụi viên đóng hụi sống 19.800.000đ, trừ hoa hồng 1.000.000đ, ông S nhận tiền từ chủ hụi 18.800.000đ, có biên nhận và chữ ký của bà H nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 02 tháng là 4.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 26.000.000đ.

37. Dây hụi thứ ba mươi bảy: Loại hụi tháng, phần 2.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 26/9/2017 âm lịch, kết thúc ngày 26/12/2018 âm lịch.

Ông S bốc thăm hốt hụi ngày 26/9/2017 âm lịch là 650.000đ (hốt lần 1), 15 hụi viên đóng hụi sống 20.250.000đ, trừ hoa hồng 1.000.000đ, ông S nhận tiền từ chủ hụi 19.250.000đ, có biên nhận và chữ ký của bà H nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 02 tháng là 4.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 26.000.000đ.

38. Dây hụi thứ ba mươi tám: Loại hụi tháng, phần 2.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 26/9/2017 âm lịch, kết thúc ngày 26/12/2018 âm lịch.

Ông S bốc thăm hốt hụi ngày 26/9/2017 âm lịch là 650.000đ (hốt lần 1), 15 hụi viên đóng hụi sống 20.250.000đ, trừ hoa hồng 1.000.000đ, ông S nhận tiền từ chủ hụi 19.250.000đ, có biên nhận và chữ ký của bà H nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 02 tháng là 4.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 26.000.000đ.

39. Dây hụi thứ ba mươi chín: Loại hụi tháng, phần 2.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 26/9/2017 âm lịch, kết thúc ngày 26/12/2018 âm lịch.

Ông S bốc thăm hốt hụi ngày 26/11/2017 âm lịch là 550.000đ (hốt lần 3), thu hai phần hụi chết và 13 hụi viên đóng hụi sống là 22.850.000đ, trừ hoa hồng 1.000.000đ, ông S nhận tiền từ chủ hụi 21.850.000đ, có biên nhận và chữ ký của ông S nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi sống 2.940.000đ, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 26.000.000đ.

40. Dây hụi thứ bốn mươi: Loại hụi tháng, phần 2.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 26/9/2017 âm lịch, kết thúc ngày 26/12/2018 âm lịch.

Ông S bốc thăm hốt hụi ngày 26/11/2017 âm lịch là 550.000đ (hốt lần 3), thu hai phần hụi chết và 13 hụi viên đóng hụi sống là 22.850.000đ, trừ hoa hồng 1.000.000đ, ông S nhận tiền từ chủ hụi 21.850.000đ, có biên nhận và chữ ký của ông S nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi sống 2.930.000đ, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 26.000.000đ.

41. Dây hụi thứ bốn mươi mốt: Loại hụi tháng, phần 2.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 26/9/2017 âm lịch, kết thúc ngày 26/12/2018 âm lịch.

Ông S bốc thăm hốt hụi ngày 26/11/2017 âm lịch là 580.000đ (hốt lần 3), thu hai phần hụi chết và 13 hụi viên đóng hụi sống là 22.460.000đ, trừ hoa hồng 1.000.000đ, ông S nhận tiền từ chủ hụi 21.460.000đ, có biên nhận và chữ ký của ông S nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi sống 2.930.000đ, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 26.000.000đ.

42. Dây hụi thứ bốn mươi hai: Loại hụi tháng, phần 2.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 26/9/2017 âm lịch, kết thúc ngày 26/12/2018 âm lịch.

Ông S bốc thăm hốt hụi ngày 26/11/2017 âm lịch là 550.000đ (hốt lần 3), thu hai phần hụi chết và 13 hụi viên đóng hụi sống là 22.850.000đ, trừ hoa hồng 1.000.000đ, ông S nhận tiền từ chủ hụi 21.850.000đ, có biên nhận và chữ ký của ông S nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi sống 2.860.000đ, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 26.000.000đ.

 43. Dây hụi thứ bốn mươi ba: Loại hụi tháng, phần 2.000.000đ, 16 hụi viên, mở ngày 26/9/2017 âm lịch, kết thúc ngày 26/12/2018 âm lịch.

Ông S bốc thăm hốt hụi ngày 26/11/2017 âm lịch là 570.000đ (hốt lần 3), thu hai phần hụi chết và 13 hụi viên đóng hụi sống là 22.590.000đ, trừ hoa hồng 1.000.000đ, ông S nhận tiền từ chủ hụi 21.590.000đ, có biên nhận và chữ ký của ông S nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi sống 2.800.000đ, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 26.000.000đ.

44. Dây hụi thứ bốn mươi bốn: Loại hụi tháng, phần 5.000.000đ, 17 hụi viên, mở ngày 11/10/2017 âm lịch, kết thúc ngày 11/02/2018 âm lịch.

Ông S bốc thăm hốt hụi ngày 11/10/2017 âm lịch là 1.420.000đ (hốt lần 1), 16 hụi viên đóng hụi sống 57.280.000đ, trừ hoa hồng 2.500.000đ, bà H nhận tiền từ chủ hụi 54.780.000đ, có biên nhận và chữ ký của bà H nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 02 tháng là 10.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 70.000.000đ.

45. Dây hụi thứ bốn mươi lăm: Loại hụi tháng, phần 5.000.000đ, 17 hụi viên, mở ngày 11/10/2017 âm lịch, kết thúc ngày 11/02/2018 âm lịch.

Ông S bốc thăm hốt hụi ngày 11/10/2017 âm lịch là 1.450.000đ (hốt lần 1), 16 hụi viên đóng hụi sống 56.800.000đ, trừ hoa hồng 2.500.000đ, bà H nhận tiền từ chủ hụi 54.300.000đ, có biên nhận và chữ ký của bà H nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 02 tháng là 10.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 70.000.000đ.

46. Dây hụi thứ bốn mươi sáu: Loại hụi tháng, phần 5.000.000đ, 17 hụi viên, mở ngày 11/10/2017 âm lịch, kết thúc ngày 11/02/2018 âm lịch.

Ông S bốc thăm hốt hụi ngày 11/10/2017 âm lịch là 1.450.000đ (hốt lần 1), 16 hụi viên đóng hụi sống 56.800.000đ, trừ hoa hồng 2.500.000đ, bà H nhận tiền từ chủ hụi 54.300.000đ, có biên nhận và chữ ký của bà H nhận tiền. Ông S, bà H đóng hụi chết 02 tháng là 10.000.000đ rồi ngưng, bà L đã đóng hụi chết thay bị đơn 70.000.000đ.

Tổng cộng 46 dây hụi nêu trên, ông S và bà H bỏ thăm, hốt hụi được bà L giao số tiền 1.337.550.000đ; đã đóng hụi sống tổng cộng 14.490.000đ; đã đóng hụi chết tổng cộng 630.000.000đ. Số tiền nợ hụi chết mà bà L đã trả thay ông S, bà H là 1.230.000.000đ.

Bà L đã nhiều lần yêu cầu ông S, bà H đóng hụi chết nhưng ông S, bà H nói mua bán ế ẩm, đang bị người khác chiếm dụng vốn, sẽ thu hồi tiền từ những người còn nợ để trả bà L. Tuy nhiên, bà H, ông S không thực hiện nghĩa vụ đóng lại phần hụi chết. Bà L là chủ hụi đã trả thay ông S, bà H tất các các phần hụi chết mà bị đơn còn nợ. Bà L khởi kiện yêu cầu ông S, bà H liên đới trả nguyên đơn số tiền nợ hụi chết tổng cộng 1.230.000.000đ mà bà L đã trả thay.

 Bên cạnh nợ hụi, ông S, bà H còn nợ bà L tiền vay như sau:

Ngày 01/05/2018 dương lịch (tương đương ngày 16/3/2018 âm lịch) bà L cho ông S vay số tiền 750.000.000đ, không thỏa thuận lãi suất, thời hạn vay 15 ngày đến hết ngày 30/3/2018 âm lịch, mục đích vay để làm vốn mua bán. Ông S viết hai Giấy giao nhận tiền vay cùng ngày 01/5/2018, trong đó: 01 biên nhận vay 650.000.000đ, 01 biên nhận vay 100.000.000đ. Hết thời hạn vay theo thỏa thuận, bị đơn không thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Bà L khởi kiện yêu cầu ông S, bà H liên đới trả bà L số tiền nợ gốc 750.000.000đ, yêu cầu trả tiền lãi với lãi suất 0,5%/tháng tính từ ngày 31/3/2018 âm lịch đến ngày xét xử sơ thẩm.

Đối với bị đơn Lê Hoàng S, Huỳnh Mỹ H: Tòa án tiến hành tống đạt, niêm yết hợp lệ Thông báo về việc thụ lý vụ án, Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. Tuy nhiên, Tòa án không nhận văn bản trình bày ý kiến của ông S, bà H gửi Tòa án. Tòa án cũng không tiến hành phiên hòa giải được do bị đơn vắng mặt hai lần, không có lý do.

Tại Đơn làm chứng về hụi đề ngày 25/5/2020, biên bản lấy lời khai của đương sự ngày 29/5/2020, bà Nguyễn Thị Thu H, bà Nguyễn Thị L, bà Triệu Hồng P cùng trình bày:

Bà H, bà L, bà P là thành viên tham gia chơi hụi với tên gọi được bà L ghi trong Sổ hụi như sau: bà H là “H – P8”, bà L là “B em L – P, L - P”, bà P là “T - P – Bến xe, P- T – Bến xe, P – Bến xe”. Bà H, bà L, bà P tham gia hụi cùng bà H, ông S 46 dây hụi do bà L là chủ hụi. Quá trình tham gia hụi, ông S, bà H đã bỏ thăm lĩnh hụi tất cả các dây hụi. Bà H, bà L, bà P cũng đã bỏ thăm lĩnh hụi, được bà L giao tiền hụi đầy đủ, không nợ, kể cả phần hụi chết của ông S, bà H. Bà H, bà L, bà P đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt các người làm chứng tại các phiên tòa.

Tại phiên tòa sơ thẩm: Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. Bị đơn vắng mặt lần thứ hai không có lý do.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố V phát biểu ý kiến:

Trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án, Thẩm phán, Hội đồng xét xử đều tuân theo đúng quy định pháp luật tố tụng; việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng dân sự đều thực hiện đúng quy định pháp luật.

Ý kiến về việc giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào các Điều 26, 35, 39, 92, 147 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; các Điều 357, 463, 466, 468, 470, 471 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 26 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà L. Buộc ông S, bà H liên đới trả bà L tiền nợ hụi 1.230.000.000đ. Buộc ông S trả bà L nợ vay gốc 750.000.000đ, trả tiền lãi chậm trả với lãi suất 0,5%/tháng từ ngày 17/5/2018 đến ngày xét xử sơ thẩm. Buộc ông S, bà H nộp án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch trên số tiền buộc trả.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về thủ tục tố tụng: Bà L khởi kiện ông S, bà H tranh chấp về hụi, hợp đồng vay tài sản vì cho rằng có quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm là có quyền khởi kiện. Bị đơn có địa chỉ cư trú tại thành phố V nên thẩm quyền giải quyết vụ án thuộc Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Long. Ông S, bà H vắng mặt lần thứ hai không có lý do dù đã được triệu tập hợp lệ. Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt bị đơn. Vì vậy, thủ tục tố tụng trong vụ án đảm bảo quy định tại các Điều 26, 35, 39, 186, 227 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

[2] Quan hệ dân sự về hụi được xác lập giữa bà L với ông S, bà H là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán, trên cơ sở tự nguyện thỏa thuận, phù hợp quy định pháp luật. Bà L là chủ hụi đã tổ chức, quản lý tổng cộng 46 dây hụi tiền, có lãi, loại hụi tháng, chủ hụi được hưởng hoa hồng, các dây hụi đã chấm dứt từ năm 2018. Bà L đã cung cấp Tòa án bản sao (được Thẩm phán đối chiếu với bản chính) Sổ hụi, danh sách hụi viên và bản chính các giấy biên nhận giao tiền hụi giữa bà L với ông S, bà H, trong đó có chữ ký tên, chữ ghi họ và tên của ông S, bà H phần người nhận tiền.

Tòa án đã thực hiện thủ tục tống đạt, niêm yết hợp lệ các văn bản tố tụng nhưng ông S, bà H vắng mặt lần thứ hai, không có lý do. Như vậy, ông S, bà H đã từ chối, không tham gia quá trình tiến hành tố tụng tại Tòa án, không cung cấp văn bản phản đối tình tiết, sự kiện do nguyên đơn đưa ra. Tòa án đã thu thập lời khai của các người làm chứng Nguyễn Thị Thu H, Nguyễn Thị L, Triệu Hồng P cũng là thành viên cùng tham gia các dây hụi có ông S, bà H là thành viên do bà L là chủ hụi. Lời trình bày của người làm chứng phù hợp tài liệu, chứng cứ do nguyên đơn cung cấp.

Từ những cơ sở trên, Hội đồng xét xử nhận thấy đủ cơ sở xác định ông S, bà H đã bỏ thăm hốt 46 dây hụi, đã được bà L giao tổng cộng số tiền 1.337.550.000đ. Bị đơn đã thực hiện nghĩa vụ đóng hụi sống tổng cộng 14.490.000đ, đóng hụi chết tổng cộng 630.000.000đ rồi ngưng. Các người làm chứng cũng xác định tuy ông S, bà H ngưng đóng hụi chết nhưng các dây hụi vẫn được bà L duy trì đến thời hạn kết thúc. Các người làm chứng cũng là thành viên tham gia hụi với bị đơn được lĩnh hụi đầy đủ khi bỏ thăm hốt hụi. Điều này chứng minh bà L đã đóng hụi chết thay ông S, bà H để tiếp tục tổ chức các dây hụi. Ông S, bà H đã lĩnh hụi trước các thành viên khác nhưng không hoàn thành nghĩa vụ của mình trong việc góp các phần hụi để các thành viên khác được lĩnh cho đến khi thành viên cuối cùng lĩnh hụi là không phù hợp quy định tại các Điều 20, 25 Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ “Về họ, hụi, biêu, phường”. Bà L là chủ hụi đã thực hiện nghĩa vụ nộp thay phần hụi của ông S, bà H để duy trì các dây hụi là đã hoàn thành nghĩa vụ chủ hụi theo quy định tại các Điều 15, 27 Nghị định số 144/2006/NĐ-CP. Vì vậy, theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định số 144/2006/NĐ-CP về trách nhiệm của thành viên do không góp hụi thì ông S, bà H phải trả bà L các phần hụi chết mà bà L đã đóng thay. Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà L, buộc ông S, bà H liên đới trả bà L số tiền nợ hụi chết mà bà L đã đóng thay tổng cộng là 1.230.000.000đ.

[3] Hợp đồng vay tài sản theo hai Giấy giao nhận tiền vay cùng ngày 01/5/2018 dương lịch với tổng số tiền vay 750.000.000đ được nguyên đơn cung cấp bản chính và nguyên đơn xác định chữ viết, chữ ký, chữ ghi họ và tên của ông S là do ông S viết, ký tên. Xét thấy, Giấy giao nhận tiền vay không có chữ ký tên, chữ ghi họ và tên của bà H. Bà H vắng mặt suốt quá trình tiến hành tố tụng tại Tòa án nên chưa cung cấp ý kiến về nợ chung hay nợ riêng của khoản vay này. Nguyên đơn không cung cấp tài liệu, chứng cứ chứng minh số tiền 750.000.000đ được ông S vay nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của gia đình ông S, bà H. Vì vậy, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà L, buộc ông S trả bà L số tiền vay gốc 750.000.000đ, không buộc nghĩa vụ liên đới của bà H.

[4] Hợp đồng vay tài sản 750.000.000đ là hợp đồng vay có kỳ hạn với thời hạn vay 15 ngày, không thỏa thuận lãi suất. Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 466, khoản 1 Điều 470 Bộ luật Dân sự năm 2015, bà L yêu cầu bị đơn trả tiền lãi với mức lãi suất 0,5%/tháng tính từ ngày 31/3/2018 âm lịch (tương đương ngày 17/5/2018 dương lịch) đến ngày xét xử sơ thẩm là phù hợp quy định của pháp luật nên được chấp nhận.

Tiền lãi mà ông S phải trả nguyên đơn như sau: 750.000.000đ x 0,5%/tháng x 27 tháng 28 ngày = 104.750.000đ.

Tổng cộng nợ gốc, nợ lãi của hợp đồng vay tài sản ông S phải trả bà L là 854.750.000đ.

[5] Án phí: Bà L phải nộp 300.000đ án phí dân sự sơ thẩm đối với một phần yêu cầu khởi kiện không được chấp nhận. Tuy nhiên, bà L thuộc trường hợp người cao tuổi được Tòa án miễn nộp tạm ứng án phí, án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 nên bà Loan được miễn nộp án phí.

Buộc ông S, bà H nộp 48.900.000đ án phí dân sự sơ thẩm đối với nghĩa vụ nợ hụi. Buộc ông S nộp 37.642.500đ án phí dân sự sơ thẩm đối với nghĩa vụ nợ vay.

Xét ý kiến về việc giải quyết vụ án của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố V là có căn cứ để chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào các Điều 26, 35, 39, 92, 147, 186, 227 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; các Điều 463, 466, 468, 470, 471 Bộ luật Dân sự năm 2015; các Điều 15, 20, 25, 27, 30 Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 và khoản 1 Điều 27 Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ “Về họ, hụi, biêu, phường”; khoản 4 Điều 26 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thị Kiều L.

Buộc ông Lê Hoàng S, bà Huỳnh Mỹ H liên đới trả bà Phạm Thị Kiều L số tiền nợ hụi 1.230.000.000đ (một tỷ hai trăm ba mươi triệu đồng).

Buộc ông Lê Hoàng S trả bà Phạm Thị Kiều L số tiền vay tổng cộng gốc và lãi 855.000.000đ (tám trăm năm mươi lăm triệu đồng).

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Án phí: Miễn nộp án phí dân sự sơ thẩm đốivới bà Phạm Thị Kiều L

Buộc ông Lê Hoàng S, bà Huỳnh Mỹ H nộp 48.900.000đ (bốn mươi tám triệu chín trăm ngàn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

Buộc ông Lê Hoàng S nộp 37.642.500đ (ba mươi bảy triệu sáu trăm bốn mươi hai ngàn năm trăm đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt, niêm yết hợp lệ.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

92
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 98/2020/DS-ST ngày 15/09/2020 về tranh chấp hụi, hợp đồng vay tài sản

Số hiệu:98/2020/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:15/09/2020
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về