Bản án 97/2013/DS-PT ngày 11/04/2013 về việc tranh chấp hợp đồng tặng cho tài sản và chia tài sản chung

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

BẢN ÁN 97/2013/DS-PT NGÀY 11/04/2013 VỀ VIỆC TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN VÀ CHIA TÀI SẢN CHUNG

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

140
Văn bản được dẫn chiếu
   
  Văn bản được căn cứ
   Bản án/Quyết định đang xem

   Bản án 97/2013/DS-PT ngày 11/04/2013 về việc tranh chấp hợp đồng tặng cho tài sản và chia tài sản chung

   Số hiệu:97/2013/DS-PT
   Cấp xét xử:Phúc thẩm
   Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Long An
   Lĩnh vực:Dân sự
   Ngày ban hành:11/04/2013
   Án lệ được căn cứ
     
    Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
     Bản án/Quyết định phúc thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về