Bản án 95/2019/HS-PT ngày 15/07/2019 về tội đánh bạc

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

BẢN ÁN 95/2019/HS-PT NGÀY 15/07/2019 VỀ TỘI ĐÁNH BẠC

Ngày 15 tháng 7 năm 2019 tại Trụ sở Toà án nhân tỉnh Thái Nguyên xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm, thụ lý số 73/2019/TLPT-HS ngày 11 tháng 6 năm 2019. Do có kháng cáo của bị cáo Ma Đình Q đối với bản án hình sự sơ thẩm số 44/2016/HSST ngày 17/11/2016 của Tòa án nhân dân huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và Quyết định số: 01/2019/HS-GĐT ngày 05 tháng 01 năm 2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội hủy bản án hình sự phúc thẩm số 45/2017/HSPT ngày 05/4/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên để xét xử phúc thẩm lại theo quy định của pháp luật đối với bị cáo:

Ma Đình Q; tên gọi khác: Không; Sinh năm 1990, tại Thái Nguyên; Nơi đăng ký HKTT: Thôn QL, xã PĐ, huyện ĐH, tỉnh Thái Nguyên; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hóa: 11/12; Dân tộc: Tày; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Ma Đình C, và bà Đào Thị Ng; có vợ là Nguyễn Thị Lan, có 01 con chung; Tiền án, tiền sự: Không có;

Nhân thân 01: Tại bản án số 45/2015/HSST ngày 15/09/2015 của Tòa án nhân dân huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên xử phạt 06 tháng tù cho hưởng án treo, về tội: “Đánh bạc”, thời gian thử thách là 12 tháng. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án và quá trình giải quyết vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 22 giờ ngày 12/01/2016, tại lán trông cá của Ma Đình Y tại thôn QL, xã PĐ, huyện ĐH, tỉnh Thái Nguyên, Ma Đình Q cùng các đối tượng Ma Đình Y, Nguyễn Phúc M, Ma Viết Qu, Nguyễn Phúc H, Ma Viết S, Nguyễn Phúc Th có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, sát phạt nhau bằng tiền. Các đối tượng đánh bạc tới 23 giờ 30 phút cùng ngày thì bị Công an huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên phát hiện bắt quả tang, thu giữ 2.990.000 đồng là tổng số tiền các đối tượng dùng vào việc đánh bạc.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 23/2016/HSST ngày 25/7/2016, Tòa án nhân dân huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên áp dụng khoản 1 Điều 25 Bộ luật hình sự quyết định miễn trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc” cho 07 bị cáo, trong đó có bị cáo Ma Đình Q.

Tại Quyết định kháng nghị số 01/QĐ-VKS ngày 05/8/2016, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa kháng nghị một phần Bản án hình sự số 23/2016/HSST nêu trên, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên hủy phần quyết định miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Ma Đình Q để xét xử sơ thẩm lại.

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 134/2016/HSPT ngày 29/9/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên quyết định hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Ma Đình Q để xét xử sơ thẩm lại.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 44/2016/HSST ngày 17/11/2016, Tòa án nhân dân huyện Định Hóa áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 248; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 51; khoản 5 Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999 quyết định xử phạt bị cáo Ma Đình Q 12 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt 06 tháng tù về tội “Đánh bạc” của Bản án số 45/2015/HSST ngày 15/9/2015 của Tòa án nhân dân huyện Định Hóa. Buộc bị cáo Ma Đình Q phải chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án là 18 tháng tù, phạt bổ sung 5.000.000 đồng sung công quỹ. Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí và thông báo quyền kháng cáo của bị cáo.

Ngày 30/11/2016, bị cáo Ma Đình Q kháng cáo cho rằng số tiền đánh bạc bị xét xử tại Bản án hình sự sơ thẩm số 45/2015/HSST ngày 15/9/2015 của Tòa án nhân dân huyện Định Hóa là 2.350.000 đồng.

Tại bản án hình sự phúc thẩm số 45/2017/HSPT ngày 05/4/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên áp dụng điểm c khoản 2 Điều 248, Điều 250 Bộ luật tố tụng hình sự quyết định hủy bản án hình sự sơ thẩm số 44/2016 ngày 17/11/2016 của Tòa án nhân dân huyện Định Hóa để xét xử sơ thẩm lại với lý do chưa đủ căn cứ xác định việc bị cáo đã được xóa án tích hay chưa?.

Tại Kháng nghị số 40/KNGĐT-VC1-V1 ngày 19/7/2017, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội quyết định: “Kháng nghị Bản án hình sự phúc thẩm số 45/2017/HSPT ngày 05/4/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy bản án hình sự phúc thẩm nêu trên để xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật”.

Tại Quyết định số 01/2019/HS-GĐT ngày 05/01/2019 của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội quyết định: Căn cứ khoản 2 Điều 382, khoản 3 Điều 388, Điều 391 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Hủy bản án hình sự phúc thẩm số 45/2017/HSPT ngày 05/4/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên, chuyển hồ sơ cho Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên để xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên phát biểu quan điểm về vụ án:

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 45 ngày 15/9/2015 của Tòa án nhân dân huyện Định Hóa xử phạt bị cáo Ma Đình Q 06 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng. Trong vụ án này, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa truy tố Ma Đình Q cùng các bị cáo khác đánh bạc trái phép với số tiền là 4.350.000đ. Căn cứ khoản 2 Điều 3 và Điều 6 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐTP ngày 30/6/2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, bị cáo Ma Đình Q thuộc trường hợp được miễn chấp hành hình phạt và đương nhiên được xóa án tích. Do vậy hành vi đánh bạc trái phép ngày 12/01/2016 với số tiền đánh bạc là 2.990.000đ của Ma Đình Q cùng các đối tượng khác không cấu thành tội phạm. Từ phân tích trên, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào điểm d khoản 1 Điều 355; Điều 359; khoản 2 Điều 157 Bộ luật tố tụng hình sự: Hủy bản án hình sự sơ thẩm số 44/2016/HSST ngày 17/11/2016, Tòa án nhân dân huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, tuyên bố bị cáo không phạm tội và đình chỉ vụ án.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Căn cứ Quyết định số 01/2019/HS-GĐT ngày 05/01/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, hủy bản án hình sự phúc thẩm số 45/2017/HSPT ngày 05/4/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

[2]. Căn cứ vào lời khai của các bị cáo và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận: Khoảng 22 giờ ngày 12/01/2016, tại Lán trông cá của Ma Đình Y tại thôn QL, xã PĐ, huyện ĐH, tỉnh Thái Nguyên, Ma Đình Q cùng các đối tượng Ma Đình Y, Nguyễn Phúc M, Ma Viết Qu, Nguyễn Phúc H, Ma Viết S, Nguyễn Phúc Th có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, sát phạt nhau bằng tiền. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày thì bị Công an huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên phát hiện bắt quả tang, thu giữ 2.990.000 đồng là tổng số tiền các đối tượng dùng vào việc đánh bạc.

[3]. Tại bản án hình sự sơ thẩm số 44/2016/HSST ngày 17/11/2016, Tòa án nhân dân huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã tuyên bố bị cáo Ma Đình Q phạm tội: “Đánh bạc”; áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 248; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 51; khoản 5 Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999; xử phạt bị cáo Ma Đình Q 12 tháng tù; Tổng hợp với hình phạt 06 tháng tù của bản án số 45/2015/HSST ngày 15/9/2015 của Tòa án nhân dân huyện Định Hóa. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 18 tháng tù.

Ngày 30/11/2016 bị cáo Ma Đình Q kháng cáo với nội dung: Tại bản án số 45 ngày 15/9/2015 quy kết số tiền các bị cáo đánh bạc là 2.350.000đ, không phải là trên 5.000.000đ.

[4]. Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo Q và các bị cáo khác đã xác định được như sau: Ngày 21/4/2015, bị cáo Ma Đình Q và các đồng phạm có hành vi đánh bạc trái phép, cơ quan Công an bắt quả tang thu giữ dưới chiếu bạc là 2.350.000 đồng, thu trên người bị cáo Nguyễn Quang T 2.000.000 đồng. Sau đó các bị cáo khác ra đầu thú gồm Nguyễn Đình Th khai có 600.000 đồng, Ma Tuấn Ng có 600.000 đồng, Vũ Văn N có 550.000 đồng và Phạm Văn Đ có 300.000 đồng.

Tại bản Cáo trạng số 43/CT-VKS ngày 23/7/2015, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa truy tố bị cáo Ma Đình Q và các bị cáo khác về tội “Đánh bạc” với số tiền đánh bạc là 4.350.000 đồng.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 45/2015/HSST ngày 15/9/2015, Tòa án nhân dân huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã quy kết bị cáo Ma Đình Q cùng các bị cáo khác tham gia đánh bạc với tổng số tiền là 6.400.000đ và quyết định xử phạt Ma Đình Q 06 tháng tù về tội “Đánh bạc” cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng. Bản án sơ thẩm nêu trên không cáo kháng cáo, kháng nghị nên đã có hiệu lực pháp luật.

[5]. Ngày 09/12/2015 Bộ luật hình sự năm 2015 được công bố. Tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐTP ngày 30/6/2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13; Tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 01/2016/NQ- HĐTP ngày 30/6/2016 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quy định: “...trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt ... thì được miễn chấp hành hình phạt còn lại; trường hợp người bị kết án chưa chấp hành hình phạt... thì được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt. Những người đã chấp hành xong hình phạt, được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt còn lại thì đương nhiên được xóa án tích”.

Theo quy định trên đây thì bị cáo Ma Đình Q thuộc trường hợp được miễn chấp hành hình phạt và đương nhiên được xóa án tích.

[6]. Bản án hình sự sơ thẩm số 44/2016/HSST ngày 17/11/2016, Tòa án nhân dân huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên xác định bản án số 45/2015/HSST ngày 15/9/2015 đối với bị cáo Ma Đình Q chưa được xóa án tích nên xác định hành vi đánh bạc của Ma Đình Q ngày 12/01/2016 với số tiền là 2.990.000 đồng đã cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 và tuyên bị cáo phạm tội “Đánh bạc” là không đúng.

[7]. Bị cáo Ma Đình Q đã bị kết án về tội “Đánh bạc” nhưng đã được xóa án tích theo quy định của pháp luật nên hành vi đánh bạc trái phép ngày 12/01/2016 với số tiền 2.990.000 đồng (dưới 5.000.000đ) của Ma Đình Q không cấu thành tội phạm theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015. Vì vậy cần căn cứ khoản 2 Điều 157; Điều 359 Bộ luật tố tụng hình sự; Hủy bản án hình sự sơ thẩm số 44/2016/HSST ngày 17/11/2016 của Tòa án nhân dân huyện Định Hóa,tỉnh Thái Nguyên tuyên bố bị cáo không phạm tội và đình chỉ vụ án.

Đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ chấp nhận

[8]. Về án phí: Bị cáo Ma Đình Q không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 2 Điều 157; Điều 359 Bộ luật tố tụng hình sự;

1. Hủy bản án hình sự sơ thẩm số 44/2016/HSST ngày 17/11/2016 của Tòa án nhân dân huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, tuyên bố bị cáo Ma Đình Q không phạm tội “Đánh bạc” và đình chỉ vụ án.

2. Việc đình chỉ vụ án là do chính sách hình sự mới nhân đạo của Nhà nước, không phải oan sai do cơ quan tiến hành tố tụng gây ra; Do đó người được đình chỉ không có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

3. Án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Ma Đình Q không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

321
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 95/2019/HS-PT ngày 15/07/2019 về tội đánh bạc

Số hiệu:95/2019/HS-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thái Nguyên
Lĩnh vực:Hình sự
Ngày ban hành:15/07/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về