Bản án 94/2019/DS-ST ngày 28/11/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN C, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

BẢN ÁN 94/2019/DS-ST NGÀY 28/11/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Trong ngày 28 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận C, thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 222/2019/TLST- DS ngày 16 tháng 9 năm 2019 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 277/2019/QĐXX - ST ngày 21 tháng 10 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 184/2019/QĐST-DS ngày 11/11/2019, giữa các đương sự:

Nguyên đơn : Quỹ tín dụng nhân dân Nam Cần Thơ.

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Huy P – Chủ tịch HĐQT Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1963 (Có mặt). Địa chỉ: đường Bùi Quang Trinh, phường T, quận C, thành phố Cần Thơ. Văn bản ủy quyền ngày 01.10.2019.

Bị đơn: Ông Trần Hữu Đ, sinh năm 1966 (Vắng mặt).

Ông Trần Huỳnh Duy L, sinh năm 1989 (Vắng mặt). Cùng địa chỉ: khu vực E, phường T, quận C, thành phố Cần Thơ.

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Theo đơn khởi kiện ngày 27 tháng 8 năm 2019 và quá trình giải quyết vụ án đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Nguyễn Văn T trình bày:

Ngày 11/01/2018 ông Trần Hữu Đ và ông Trần Huỳnh Duy L có ký hợp đồng tín dụng số 075/2018/HĐTD/QTDNDNCT với Quỹ tín dụng nhân dân Nam Cần Thơ để vay số tiền 20.000.000 đồng. Lãi suất trong hạn 0.875%/tháng, lãi quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn. Thời hạn vay vốn là 24 tháng. Ngày 11/01/2018 ông Trần Hữu Đ đã ký nhận hồ sơ và nhận tiền. Sau khi nhận tiền ông Đ đã trả tiền gốc và lãi được 03 kỳ với số tiền là 3.030.000 đồng. Sau đó ông Đ và ông L không trả nợ nữa cho nguyên đơn. Vì vậy, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn Đ và L có trách nhiệm trả nợ cho nguyên đơn tổng số tiền tạm tính đến ngày 21/10/2019 là 21.703.299 đồng (trong đó nợ gốc là 17.495.000 đồng, lãi trong hạn 3.675.000 đồng, lãi quá hạn là 533.299 đồng). Trường hợp bị đơn Đ và L không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ nợ cho Nguyên đơn thì nguyên đơn được quyền yêu cầu thu tại các nguồn thu nhập của bị đơn Đ và L hoặc bán các tài sản khác nếu có nhằm thu hồi nợ.

Quá trình làm việc tại Tòa án bị đơn ông Trần Hữu Đ trình bày:

Bị đơn Trần Hữu Đ thống nhất với trình bày của đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn. Ông có ký hợp đồng tín dụng số 075 ngày 11/01/2018 với nguyên đơn để vay số tiền 20.000.000 đồng, bị đơn Đ đã trả được 03 kỳ với số tiền 3.030.000 đồng. Đến nay, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chưa thực hiện việc trả nợ cho nguyên đơn được. Nay ông Đ yêu cầu nguyên đơn cho bị đơn có thêm thời gian để trả nợ. Ngoài ra, bị đơn Đ còn xin nguyên đơn giảm bớt lãi do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

Đối với bị đơn Trần Huỳnh Huy L: Được Tòa án triệu hợp lệ 02 lần nhưng không tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.

Do đó, Tòa án quyết định đưa vụ án ra xét xử theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, Đại diện theo ủy quyền của nguyên vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện yêu cầu bị đơn trả tổng số tiền là 21.985.554 đồng, trong đó có nợ gốc là 17.495.000 đồng và lãi tính đến ngày xét xử sơ thẩm là 4.490.554 đồng.

Bị đơn Trần Hữu Đ và Trần Huỳnh Huy L tiếp tục vắng mặt.

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận C phát biểu quan điểm:

- Về tố tụng: Tòa thụ lý đúng thẩm quyền, xác định đúng quan hệ pháp luật, xác định đúng tư cách đương sư, thu thập chứng cứ, hòa giải đúng luật định; gửi các văn bản tố tụng và hồ sơ cho Viện kiểm sát, đưa ra xét xử đúng hạn. Tại tòa Hội đồng xét xử tuân thủ đúng quy định. Nguyên đơn thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo luật định. Bị đơn vắng mặt xem như từ bỏ quyền và nghĩa vụ của mình theo luật định.

- Về nội dung: Đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, ý kiến nhận xét và đề nghị của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết : Căn cứ vào đơn khởi kiện và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án thì quan hệ được xác định đây là quan hệ “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” và bị đơn có địa chỉ cư trú tại quận C nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án được quy định tại khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

[2] Về thủ tục tố tụng : Đối với bị đơn, trong quá trình giải quyết vụ án Tòa án đã tống đạt hợp lệ nhiều lần nhưng bị đơn vẫn vắng mặt không rõ lý do Do đó, Tòa án áp dụng điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 xét xử vắng mặt bị đơn ông Đ và L.

[3] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn : Ngày 11/01/2018 ông Trần Hữu Đ và ông Trần Huỳnh Duy L có ký hợp đồng tín dụng số 075/2018/HĐTD/QTDNDNCT với Quỹ tín dụng nhân dân Nam Cần Thơ để vay số tiền 20.000.000 đồng. Lãi suất trong hạn 0.875%/tháng, lãi quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn. Thời hạn vay vốn là 24 tháng. Ngày 11/01/2018 ông Trần Hữu Đ đã ký nhận hồ sơ và nhận tiền. Sau khi nhận tiền ông Đ đã trả tiền gốc và lãi được 03 kỳ với số tiền là 3.030.000 đồng. Sau đó ông Đ và ông L không trả nợ nữa cho nguyên đơn. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ nguyên đơn đã giao nộp trong quá trình giải quyết vụ án thấy rằng giữa nguyên đơn và bị đơn có thực hiện giao dịch cho vay tín dụng với hình thức vay tín chấp. Bị đơn đã trả cho nguyên đơn số tiền là 3.030.000 đồng. Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn trả tổng số tiền số tiền là 21.985.554 đồng, trong đó có nợ gốc là 17.495.000 đồng và lãi tính đến ngày 28/11/2019 là 4.490.554 đồng. Bị đơn ông Trần Hữu Đ thừa nhận có ký hợp đồng tín dụng số 075 ngày 11/01/2018 với nguyên đơn để vay số tiền 20.000.000 đồng, bị đơn Đ đã trả được 03 kỳ với số tiền 3.030.000 đồng. Đến nay, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chưa thực hiện việc trả nợ cho nguyên đơn được. Vì vậy, ông Đ yêu cầu nguyên đơn cho bị đơn có thêm thời gian để trả nợ. Ngoài ra, bị đơn Đ còn xin nguyên đơn giảm bớt lãi do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Đối với bị đơn Trần Huỳnh Duy L đã được Tòa án triệu tập để giải quyết vụ án nhiều lần nhưng vẫn vắng mặt không có lý do cho thấy bị đơn cố tình trốn tránh, kéo dài thời gian trả nợ. Nguyên đơn đã cung cấp đầy đủ các tài liệu, chứng cứ để làm căn cứ cho yêu cầu khởi kiện của mình. Do đó, nhận thấy yêu cầu đòi nợ của nguyên đơn là có cơ sở chấp nhận. Vì vậy, Hội đồng xét xử thống nhất chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn ông Trần Hữu Đ và Trần Huỳnh Duy L trả cho nguyên đơn Quỹ tín dụng nhân dân Nam Cần Thơ tổng số tiền là 21.985.554 đồng, trong đó có nợ gốc là 17.495.000 đồng và lãi tính đến ngày 28/11/2019 là 4.490.554 đồng.

[4] Về án phí dân sự sơ thẩm: Do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn phải chịu án phí theo qui định pháp luật.

Đối với ý kiến của đại diện Viện kiểm sát:

+ Về việc tuân thủ theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử và Thư ký phiên tòa cũng như đương sự là phù hợp với quy định của pháp luật.

+ Về nội dung giải quyết vụ án: Với những phân tích nêu trên về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nên đề nghị của Kiểm sát viên về nội dung này là phù hợp.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào :

Khon 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 147, khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228, Điều 266, Điều 271 và Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

2015;

Khon 2 Điều 357, Điều 463, Điều 466, Điều 468 Bộ luật dân sự; Điều 91, Điều 95, Điều 98 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;

Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH K14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Quỹ tín dụng nhân dân am Cần Thơ.

Buộc bị đơn ông Trần Hữu Đ và Trần Huỳnh Duy L có trách nhiệm trả cho nguyên đơn Quỹ tín dụng nhân dân Nam Cần Thơ tổng tiền số tiền là 21.985.554 đồng đồng (Hai mươi mốt triệu chín trăm tám mươi lăm ngàn năm trăm năm mươi bốn đồng), trong đó có nợ gốc là 17.495.000 đồng và lãi tính đến ngày 28/11/2019 là 4.490.554 đồng.

Kể từ ngày nguyên đơn Quỹ tín dụng nhân dân Nam Cần Thơ có đơn yêu cầu thi hành án mà bị đơn ông Trần Hữu Đ và Trần Huỳnh Duy L chậm thi hành thì hàng tháng bị đơn ông Đ và ông L còn phải chịu lãi theo mức lãi suất của hợp đồng tín dụng số 075/2018/HĐTD/QTDNDNCT ngày 11/01/2018, tương ứng với số tiền và thời gian bị đơn ông Đ và L chậm thi hành.

2. Về án phí dân sự sơ thẩm: Bị đơn ông Trần Hữu Đ và Trần Huỳnh Duy L phải nộp 1.099.278 đồng (Một triệu trăm chín mươi chín ngàn hai trảm bảy mươi tám đồng). Nguyên đơn Quỹ tín dụng nhân dân Nam Cần Thơ được nhận lại số tiền 543.600 đồng (Năm trăm bốn mươi ba ngàn sáu trăm đồng) tiền tạm ứng án phí theo biên lai thu tiền số 005630 ngày 10/9/2019 tại Chi cục thi hành án dân sự quận C.

3. Về quyền kháng cáo: Đương sự có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hoặc niêm yết bản án để yêu cầu cấp trên xét xử phúc thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.


40
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 94/2019/DS-ST ngày 28/11/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:94/2019/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận Cái Răng - Cần Thơ
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:28/11/2019
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về