Bản án 92/2008/DSPT ngày 19/08/2008 về tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất giữa Nguyễn Thị Cho và Lê Văn Minh

TÒA PHÚC THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI ĐÀ NẴNG

BẢN ÁN 92/2008/DSPT NGÀY 19/08/2008 VỀ VỤ ÁN DÂN SỰ TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIỮA NGUYÊN ĐƠN BÀ NGUYỄN THỊ CHO VÀ BỊ ĐƠN ÔNG LÊ VĂN MINH

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

60
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 92/2008/DSPT ngày 19/08/2008 về tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất giữa Nguyễn Thị Cho và Lê Văn Minh

Số hiệu:92/2008/DSPT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:19/08/2008
Án lệ được căn cứ
   
  Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
   Bản án/Quyết định phúc thẩm
    Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về