Bản án 78/2018/DS-PT ngày 11/04/2018 về tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BẢN ÁN 78/2018/DS-PT NGÀY 11/04/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN

Ngày 11 tháng 4 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 243/2017/TLPT- DS ngày 29 tháng 12 năm 2017 về việc tranh chấp “Hợp đồng mua bán tài sản”.

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 108/2017/DS-ST ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 21/2017/QĐPT-DS ngày 08 tháng 01 năm 2018 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Hợp tác xã nông nghiệp HP.

Nơi cư trú: Ấp Hòa H, xã Phú H, huyện PT, tỉnh An Giang.

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Lý Trường L- chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật (Có mặt).

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Lôi Văn Đ là Luật sư của Văn phòng Luật sư Hùng Đ thuộc Đoàn luật sư tỉnh n iang mặt).

2. Bị đơn:

2.1. Ông Quách Nam N, sinh năm 1976.

2.2. Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1966.

2.3. Ông Nguyễn Đắc K, sinh năm 1963.

2.4. Ông Đỗ Thành T1, sinh năm 1953.

2.5. Ông Mohamed Al, sinh năm 1966.

Cùng cư trú: Ấp HT, xã Châu P, thị xã TC, tỉnh An Giang (Có mặt).

3. Người kháng cáo: Ông Quách Nam N là bị đơn trong vụ án.

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Tại Đơn khởi kiện ngày 11/12/2015 và các lời khai tại Tòa án, nguyên đơn là Hợp tác xã nông nghiệp HP do ông Lý Trường L là người đại diện theo pháp luật trình bày:

Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu và Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân chuyển giao Hợp tác xã nông nghiệp HP về Tổ hợp tác Hòa Thạnh, thị xã Tân Châu gồm các thành viên: Ông Quách Nam N, ông Nguyễn Văn T, ông Nguyễn Đắc K, ông Đỗ Thành T1, ông Mohamed Aly quản lý. Giữa Hợp tác xã nông nghiệp HP và Tổ hợp tác Hòa Thạnh do ông Quách Nam N đại diện ký kết Hợp đồng mua bán tài sản là toàn bộ trạm bơm điện vào ngày 15/5/2015 trị giá 1.200.000.000đ, phương thức thanh toán là ngay sau khi ký hợp đồng trả 70% tổng giá trị là 840.000.000đ và đến ngày 15/10/2015 trả 30% còn lại là 360.000.000đ. Khi đến hạn thanh toán Tổ hợp tác Hòa Thạnh không thanh toán số tiền còn lại.

Nay Hợp tác xã nông nghiệp HP yêu cầu Tổ hợp tác Hòa Thạnh có trách nhiệm thanh toán số tiền 360.000.000đ và bồi thường 5%/tháng trên tổng số tiền 360.000.000đ tính từ ngày 15/5/2015 đến ngày xét xử.

* Tại bản tự khai và các lời khai tại Tòa án, bị đơn là ông Quách Nam N, ông Nguyễn Văn T, ông Nguyễn Đắc K, ông Đỗ Thành T1, ông Mohamed Aly trình bày:

Vào tháng 5/2015, Tổ hợp tác Hòa Thạnh và Hợp tác xã nông nghiệp HP cùng ký Hợp đồng mua bán tài sản là toàn bộ trạm bơm điện trị giá 1.200.000.000đ, phương thức thanh toán ngay sau khi ký hợp đồng trả 70% tổng giá trị là 840.000.000đ và đến ngày 15/10/2015 trả 30% còn lại là 360.000.000đ nhưng đến ngày 15/10/2015 phía Hợp tác xã nông nghiệp HP không bàn giao chứng từ của mục 2 trạm điện Mương Miễu (3 bình, 3 tủ điện kế, đường dây vào trạm), mục 7 (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm bễ xã chống úng trạm 30/4), mục 8 (trạm điện 160kva và đường dây trung thế dài 600m của trạm 30/4). Do đ , Tổ hợp tác không thanh toán số tiền 360.000.000đ cho Hợp tác xã nông nghiệp HP.

Tại phần quyết định của Bản án dân sự sơ thẩm số 108/2017/DS- ST ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Tòa án nhân dân thị xã Tân hâu đã tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Hợp tác xã nông nghiệp HP do ông Lê Văn Thinh làm đại diện.

2. Buộc ông Quách Nam N, ông Nguyễn Văn T, ông Nguyễn Đắc K, ông Đỗ Thành T1, ông Mohamed Aly có trách nhiệm thanh toán cho Hợp tác xã nông nghiệp HP do ông Lê Văn Thinh làm đại diện số tiền 423.090.000đ.

Ông Lê Văn Thinh đại diện Hợp tác xã nông nghiệp HP có trách nhiệm giao các chứng từ di dời đường dây vào trạm Rạch Cái Dầu về trạm 30/4 và Giấy sang nhượng diện tích đất làm trạm chống úng kênh 30/4 Đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) cho ông Quách Nam N, ông Nguyễn Văn T, ông Nguyễn Đắc K, ông Đỗ Thành T1, ông Mohamed Aly khi các ông Quách Nam N, ông Nguyễn Văn T, ông Nguyễn Đắc K, ông Đỗ Thành T1, ông Mohamed Aly thanh toán tiền xong.

2. Về chi phí tố tụng:

Buộc ông Quách Nam N, ông Nguyễn Văn T, ông Nguyễn Đắc K, ông Đỗ Thành T1, ông Mohamed Aly có trách nhiệm trả lại số tiền chi phí đo đạc và xem xét thẩm định là 751.000đ cho Hợp tác xã nông nghiệp HP do ông Lê Văn Thinh làm đại diện.

3. Về án phí:

Ông Quách Nam N, ông Nguyễn Văn T, ông Nguyễn Đắc K, ông Đỗ Thành T1, ông Mohamed Aly mỗi người phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 4.185.000đ.

Hoàn trả lại cho ông Lê Văn Thinh tiền tạm ứng án phí đã nộp là 9.000.000đ theo Biên lai thu số 08007 ngày 23/12/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Ngoài ra, án còn tuyên về quyền kháng cáo và thi hành án.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 05 tháng 10 năm 2017 ông Quách Nam N có Đơn kháng cáo yêu cầu xem xét lại nội dung Bản án dân sự sơ thẩm số 108/2017/DS-ST ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu.

Các đương sự khác trong vụ án không kháng cáo và Viện kiểm sát không kháng nghị.

* Ý kiến của Luật sư bảo vệ cho nguyên đơn: Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của ông N, đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm.

* Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa và phát biểu ý kiến: Tại giai đoạn phúc thẩm những người tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, tuân thủ đúng pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án. Về nội dung vụ án, xét đơn kháng cáo của bị đơn là ông Quách Nam N, đề xuất áp dụng khoản 3 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Quách Nam N, hủy bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về thủ tục tố tụng: Ông Quách Nam N kháng cáo và nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm trong hạn luật định nên đủ cơ sở pháp lý để xem xét yêu cầu kháng cáo của ông N theo trình tự phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn là Hợp tác xã nông nghiệp HP giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, bị đơn là ông Quách Nam N giữ nguyên yêu cầu kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại nội dung Bản án dân sự sơ thẩm số 108/2017/DS-ST ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu.

Xét kháng cáo của ông Quách Nam N, nhận thấy vào tháng 5/2015 Hợp tác xã nông nghiệp HP và Tổ hợp tác Hòa Thạnh do ông Quách Nam N đại diện cùng ký kết Hợp đồng mua bán tài sản. Nội dung hợp đồng thỏa thuận Hợp tác xã nông nghiệp HP bán cho Tổ hợp tác Hòa Thạnh toàn bộ máy móc, vật dụng có ghi trong Bản danh mục tài sản trị giá 1.200.000.000đ. Sau khi ký hợp đồng thanh toán số tiền 840.000.000đ và ngày 15/10/2015 thanh toán số tiền 360.000.000đ. Khi đến hạn thanh toán số tiền 360.000.000đ, Tổ hợp tác Hòa Thạnh không thực hiện với lý do Hợp tác xã nông nghiệp HP không giao chứng từ mua bán tài sản theo mục 2, 7, 8 Bản danh mục tài sản nên Hợp tác xã nông nghiệp HP khởi kiện yêu cầu Tổ hợp tác Hòa Thạnh có trách nhiệm thanh toán số tiền 360.000.000đ và bồi thường thiệt hại 5%/tháng tính từ ngày 15/5/2015 đến ngày xét xử.

Xét thấy, tại Bản danh mục tài sản được thể hiện tại mục 2 “trạm điện Mương Miễu (3 bình, 3 tủ điện kế, đường dây vào trạm)” và mục 8 “trạm điện 160kva và đường dây trung thế dài 600m trạm 30/4” thì các tài sản chuyển nhượng có giá trị 535.000.000đ. ăn cứ ông văn số 264/ĐLT -KHKT ngày 19/7/2016 của Điện lực thị xã Tân Châu có nội dung “Hiện toàn bộ đường dây trung thế, vật tư, thiết bị thuộc Trạm biến áp Mương Miễu và trạm bơm 30/4 Phú Hiệp là tài sản của ông ty Điện lực tỉnh n iang do Điện lực Tân Châu quản lý vận hành” nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không đưa ông ty Điện lực tỉnh An Giang vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng. Do đ , để giải quyết triệt để vụ án cần hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 108/2017/DS-ST ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu.

Chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án về cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm.

[3] Về án phí: Yêu cầu kháng cáo của ông N được chấp nhận nên ông N không phải nộp án phí dân sự phúc thẩm. Ông N được nhận lại 300.000đ tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số: TU/2015/012546 ngày 09/10/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Châu.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ vào khoản 3 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Điều 428, Điều 430, Điều 431, Điều 432, Điều 438, Điều 305 Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều 138 và Điều 140 Bộ luật Dân sự năm 2015; Khoản 3 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Quách Nam N, hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 108/2017/DS-ST ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

3. Về án phí: Ông Quách Nam N không phải nộp án phí dân sự phúc thẩm nên ông Quách Nam N được nhận lại 300.000đ tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số: TU/2015/012546 ngày 09/10/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Châu.

Về chi phí tố tụng và tiền tạm ứng án phí mà Hợp tác xã nông nghiệp HP đã nộp sẽ được xem xét khi vụ án được giải quyết.

Chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án về cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

260
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 78/2018/DS-PT ngày 11/04/2018 về tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản

Số hiệu:78/2018/DS-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân An Giang
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 11/04/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về