Bản án 73/HSST ngày 20/01/1997 về vụ án Lê Thị Roạn, Lại Minh Hùng phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

BẢN ÁN 73/HSST NGÀY 20/01/1997 VỀ VỤ ÁN LÊ THỊ ROẠN, LẠI MINH HÙNG PHẠM TỘI THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

148
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 73/HSST ngày 20/01/1997 về vụ án Lê Thị Roạn, Lại Minh Hùng phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

    Số hiệu:73/HSST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quảng Bình
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:20/01/1997
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về