Bản án 69/DSPT ngày 08/05/2003 về vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

BẢN ÁN 69/DSPT NGÀY 08/05/2003 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

131
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 69/DSPT ngày 08/05/2003 về vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

    Số hiệu:69/DSPT
    Cấp xét xử:Phúc thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:08/05/2003
    Án lệ được căn cứ
      
     Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
      Bản án/Quyết định phúc thẩm
       Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về