Bản án 68/2019/HSST ngày 24/12/2019 về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc

A ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM

BẢN ÁN 68/2019/HSST NGÀY 24/12/2019 VỀ TỘI ĐÁNH BẠC VÀ TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC

Ngày 24 tháng 12 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 68/2019/TL-HSST ngày 02 tháng 12 năm 2019 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 75/2019/QĐXXST-HS ngày 10/12/2019 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Cù Đình Tr; Tên gọi khác: Chồn, sinh ngày: 02/7/1983, tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. HKTT + chỗ ở: K1, thị trấn N, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Dân tộc: Kinh.Quốc tịch: Việt Nam. Tôn giáo: Không Nghề nghiệp: Sửa xe. Trình độ văn hoá: 9/12 Con ông: Cù Đình P và bà Dương Thị D.

Bị cáo có vợ tên Nguyễn Thị H, sinh năm 1989 và 02 con, lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2018.

Tiền án, tiền sự: Không Nhân thân: Năm 2002, bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xử phạt 03 năm tù về tội: Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/7/2018 đến ngày 22/01/2019 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho bảo lĩnh. Có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: Phạm Anh D, sinh ngày: 30/9/1983, tại Quảng Nam. HKTT + chỗ ở: Thôn N, xã H, huyện N, tỉnh Quảng Nam.

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không Nghề nghiệp: Công nhân. Trình độ văn hoá: 12/12 1954.

Con ông: Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1954 và bà Nguyễn Thị D, sinh năm:

Bị cáo có vợ tên Lương Thị Thu Th, sinh năm 1988 và 02 con, lớn sinh năm 2014, nhỏ sinh năm 2017.

Tiền án, tiền sự: Không Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

3. Họ và tên: Phạm Minh Tr, sinh ngày: 10/4/1985, tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. HKTT + chỗ ở: K1, thị trấn N, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không Nghề nghiệp: Nhân viên Trình độ văn hoá: 12/12 Con ông: Phạm Minh L, sinh năm 1963 và bà Phan Thị Th, sinh năm: 1962.

Bị cáo có vợ tên Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1990 và 02 con, lớn sinh năm 2006, nhỏ sinh năm 2009.

Tiền án, tiền sự: Không Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

4. Họ và tên: Huỳnh C; sinh ngày: 27/01/1974, tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. HKTT + chỗ ở: K2, thị trấn N, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không Nghề nghiệp: Thợ sửa xe. Trình độ văn hoá: 10/12 Con ông: Huỳnh C, sinh năm 1959 và bà Nguyễn Thị L, sinh năm: 1954.

Bị cáo có vợ tên Dương Thị Y, sinh năm 1979 và 03 con, lớn sinh năm 1996, nhỏ sinh năm 2001.

Tiền án, tiền sự: Không Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

5. Họ và tên: Lê Tấn B; sinh ngày: 15/6/1953, tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. HKTT + chỗ ở: Thôn V, xã H, huyện N, tỉnh Quảng Nam.

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không Nghề nghiệp: Buôn bán. Trình độ văn hoá: 6/12 Con ông: Lê B (chết) và bà Trần Thị Kh (chết) Bị cáo có vợ tên Hồ Thị Phượng Á sinh năm 1954 và 04 con, lớn sinh năm 1976, nhỏ sinh năm 1989.

Tiền án, tiền sự: Không Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

6. Họ và tên: Trần Ngh ; sinh ngày: 02/3/1981, tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. HKTT + chỗ ở: Thôn N, xã H, huyện N, tỉnh Quảng Nam.

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không Nghề nghiệp: Buôn bán. Trình độ văn hoá: 9/12 Con ông: Trần Ú, sinh năm 1945 và bà Trương Thị L.

Bị cáo có vợ tên Trần Thị S, sinh năm 1954 và 02 con, lớn sinh năm 2012, nhỏ sinh năm 2016.

Tiền án, tiền sự: Không Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

7. Họ và tên: Lưu Ngọc D; sinh ngày: 03/4/1977, tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. HKTT + chỗ ở: K1, thị trấn N, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không Nghề nghiệp: Lao động phổ thông. Trình độ văn hoá: 9/12 Con bà Lưu Thị L, sinh năm 1950 Bị cáo có vợ tên Vương Thị S, sinh năm 1977 và 03 con, lớn sinh năm 2003, nhỏ sinh năm 2009.

Tiền án, tiền sự: Không Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

8. Họ và tên: Nguyễn Quang V; sinh ngày: 12/8/1985, tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. HKTT + chỗ ở: K2, thị trấn N, huyện N, tỉnh Quảng Nam. Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không Nghề nghiệp: Buôn bán. Trình độ văn hoá: 12/12 Con ông: Nguyễn Quang V, sinh năm 1952 và bà Kiều Thị Đ, sinh năm: 1963.

Bị cáo có vợ tên Võ Thị Kim L, sinh năm 1990 và 02 con, lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2017.

Tiền án, tiền sự: Không Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

9. Họ và tên: Lê Bá Đ; sinh ngày: 20/11/1984, tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. HKTT + chỗ ở: Thôn Đa Phú 2, xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không Nghề nghiệp: Nông. Trình độ văn hoá: 9/12 Con ông: Lê Bá Đài, và bà Bùi Thị Lắm. .

Bị cáo có vợ tên Phan Thị Ngân, sinh năm1989 và 02 con, lớn sinh năm 2008, nhỏ sinh năm 2016.

Tiền án, tiền sự: Không Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

10. Họ và tên: Nguyễn Văn H; sinh ngày: 20/9/1982, tại Nghệ An. HKTT + chỗ ở: Khối 2, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không Nghề nghiệp: Công nhân. Trình độ văn hoá: 12/12 Con ông: Nguyễn Văn Tự, sinh năm 1957 và bà Nguyễn Thị Họi, sinh năm: 1959.

Bị cáo có vợ tên Cù Thị Thi Thương, sinh năm 1982 và 02 con, lớn sinh năm 2006, nhỏ sinh năm 2011.

Tiền án, tiền sự: Không Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Ông Nguyễn Thanh Q, sinh năm: 1987, trú tại: trú tại: K2, thị trấn N, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

+ Ông Bùi Minh Đ, sinh năm: 1980, trú tại: K4, thị trấn N, huyện N, tỉnh Quảng Nam.

+ Ông Dương Quang Q, sinh năm: 1993, trú tại: K1, thị trấn N, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

+ Ông Huỳnh Chí Đ, sinh năm: 1975, trú tại: Thôn V, xã H, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

+ Ông Nguyễn Viết Bá H, sinh năm: 1986, trú tại: K7, thị trấn N, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

+ Ông Nguyễn Hữu L, sinh năm: 1990, trú tại: Thôn V, xã H, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

+ Ông Ngô Đức N, sinh năm: 1985, trú tại: k6, thị trấn N, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

+ Ông Nguyễn Trường Q, sinh năm: 1969, trú tại: Thôn V, xã H, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

+ Ông Đoàn Văn L, sinh năm: 1984, trú tại: K3, thị trấn N, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

+ Ông Trần Văn Gi, sinh năm: 1977, trú tại: k1, thị trấn N, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

+ Bà Nguyễn Thị H, sinh năm: 1989, trú tại: K1, thị trấn N, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

+ Ông Cù Đình Q, sinh năm: 1989, trú tại: k1, thị trấn N, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

+ Bà Phan Thị D, sinh năm: 1970, trú tại: K7, thị trấn N, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

+ Bà Nguyễn Thị H1, sinh năm: 1994, trú tại: Thôn 2, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Nam.

Nhng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa. Riêng bà Nguyễn Thị H có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng tháng 9/2017, Cù Đình Tr có gặp một đối tượng tên Hùng (chưa xác định được lai lịch, trú ở thành phố Hồ Chí Minh) tại tiệm dán keo xe máy của Trường thuộc khối 1, thị trấn Núi Thành, Núi Thành, Quảng Nam lấy một tài khoản đăng nhập trang web b88ag.com (tên tài khoản-ID đăng nhập là QZ3P0431) với hạn mức là 10.000 đô la, quy ước 01 đô la = 30.000 đồng. Tr sử dụng ID này để lấy tỷ lệ cá cược rồi đưa cho người chơi để họ cá cược.

Hằng ngày và hằng tháng thì tính tiền hoa hồng, thu lợi và ghi vào cuốn vở ở trang bìa có in chữ “A PINK”, “HẢI TIẾN”, “K – POP REWARD 380 trang, MS:3254” (lưu tại hồ sơ). Do không ghi cụ thể số tiền đánh bạc nên không xác định được tổng số tiền đánh bạc trong thời gian trên. Tuy nhiên căn cứ vào cuốn sổ mà Tr ghi chép thì xác định được tổng số tiền thu lợi bất chính mà Tr đã ghi từ tháng 9/2017 đến tháng 4/2018 là: 186.532.000 đồng nhưng Tr chưa nhận số tiền trên, Tr khai chỉ nhận được khoảng 20.000.000 đồng, số tiền còn lại đến hết mùa giải thì mới thanh toán.

Sau đó Tr sử dụng ID này để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet thông qua giải World Cup 2018 bằng cách tạo ra 05 tài khoản để sử dụng và bán lại cho các đối tượng khác để đánh bạc:

- ID: QZ3P0431000 với hạn mức 2.500 đô la, tương ứng với số tiền 2.500 x 30.000 đồng = 75.000.000 đồng.

- ID: QZ3P0431001 với hạn mức 500 đô la, tương ứng với số tiền 500 x 30.000 đồng = 15.000.000 đồng.

Hai tài khoản này Tr sử dụng để tổ chức cá độ bóng đá bằng cách nhận tiền cược từ những người tham gia cá độ bóng đá qua tin nhắn điện thoại di động và nhập về cho nhà cái của trang b88ag.com.

- ID: QZ3P0431002 với hạn mức 400 đô la, quy ước 01 đô la = 50.000 đồng, tương ứng với số tiền 400 x 50.000 đồng = 20.000.000 đồng. Tr giao tài khoản này cho Nguyễn Đình Quốc T sử dụng để cá cược bóng đá.

- ID: QZ3P0431100 với hạn mức 400 đô la, quy ước 01 đô la = 50.000 đồng, tương ứng với số tiền 400 x 50.000 đồng = 20.000.000 đồng. Tr giao tài khoản này cho Phạm Anh D sử dụng để cá cược bóng đá.

- ID: QZ3P0431303 với hạn mức 100 đô la, quy ước 01 đô la = 50.000 đồng, tương ứng với số tiền 100 x 50.000 đồng = 5.000.000 đồng. Tr giao cho Nguyễn Hữu L, sinh năm: 1990, trú tại thôn Vân Trai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành sử dụng để cá cược bóng đá.

Qua thu thập dữ liệu điện tử xác định từ ngày 01/4/2018 đến 07/7/2018 số lần cá cược của 05 tài khoản trên là 2.506 lần. Tổng số tiền cá cược là 71.398 đô la. Trong đó Tr nhập tiền cược từ những người tham gia cá độ bóng đá qua tin nhắn điện thoại di động vào 02 tài khoản của Tr là 47.205 đô la; Tiến cược 7.783 đôla; D cược 16.304 đô la và Lâm cược 106 đô la. Tổng số tiền đánh bạc của 05 tài khoản là: (47.205 x 50.000) + (7.783 x 50.000) + (16.304 x 50.000) + (106 x 50.000) = 3.569.900.000 đồng.

Tng số tiền 5 tài khoản thua là 4.664,27 đô la, số tiền Tr thu lợi bất chính là 4.644,27 đô la x 20.000 đồng = 93.285.400 đồng. Tổng số tiền Tr thu lợi bất chính là 186.352.000 đồng + 93.285.400 đồng = 279.817.400 đồng. Tuy nhiên Tr chỉ khai nhận trên 40.000.000 đồng, số tiền còn lại đến hết mùa giải mới thanh toán.

Cù Đình Tr sử dụng 02 số thuê bao di động: xxx và 0915627357 để tổ chức cá độ bóng đá trong mùa giải World Cup 2018 cho các bị can Nguyễn Văn H, Lê Tấn B, Trần Ngh, Phạm Minh Trí, Lưu Ngọc D, Huỳnh C, Nguyễn Quang V, Lê Bá Đ và nhiều đối tượng khác với số tiền tham gia đánh bạc cụ thể như sau:

1. Nguyễn Đình Quốc T:

Do có mối quan hệ quen biết với Cù Đình Tr và được Tr giao cho tài khoản QZ3P0431002 để tham gia cá độ bóng đá các trận đấu bóng đá trong mùa giải World Cup 2018. Từ ngày 01/4/2018 đến ngày 07/7/2018, Tiến đã cược 518 lần, với số tiền cược là 7.783 đô la, tương đương với số tiền 7783 x 50.000đ = 389.150.000 đồng và thắng được 281,43 đô la, tương đương với số tiền: 281,43 x 50.000 = 14.071.500 đồng.

Riêng vào ngày 01/7/2018, Tiến sử dụng điện thoại di động đăng nhập vào mạng internet và dùng tài khoản QZ3P0431002 để đăng nhập vào trang mạng b88ag.com tham gia cá cược trận đấu giữa đội tuyển Croatia – Đan Mạch. Trong trận đấu này Tiến đánh cược 17 lần với số tiền 366 đô la, tương đương với số tiền 18.300.000 đồng. Kết thúc trận đấu, Tiến thua nên số tiền Tiến đánh bạc trong trận này là: 18.300.000 đồng.

2. Phạm Anh D:

Khong tháng 6/2018, D liên hệ với Tr lấy tài khoản trên mạng để tham gia cá độ bóng đá các trận đấu trong mùa giải World Cup 2018. Tr đưa cho D tài khoản QZ3P0431100 để sử dung cá cược bóng đá. Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 07/7/2018, D đã cược 451 lần, với số tiền cược là 16.304 đô la, tương đương với số tiền 16.304 x 50.000 = 815.200.000 đồng và thua 542,14 đô la, tương đương với số tiền: 542,14 x 50.000 = 27.107.000 đồng.

Riêng trong ngày 30/6/2018, D sử dụng tài khoản QZ3P0431100 do Cù Đình Tr đưa để cá độ bóng đá trận đấu giữa Pháp – Argentina trên trang mạng b88ag.com. Trong trận đấu này D đặt cược 180 đô la, tương đương số tiền 9.000.000 đồng và thắng với số tiền 7.470.000 đồng. Tổng cộng số tiền D đánh bạc trong trận này là 16.470.000 đồng.

3. Phạm Minh Tr:

Trong mùa World Cup 2018, Trí sử dụng điện thoại di động số sim 0914043443 để liên lạc, nhắn tin để cá cược bóng đá với Cù Đình Tr nhiều lần, cụ thể là các trận đấu bóng đá vào các ngày 25, 26, 27, 28, 30 tháng 6/2018 và các ngày 01, 02, 03, 07, 08 tháng 7/2018.

Trong đó có trận đấu giữa đội Argentina – Nigieria vào lúc 01 giờ ngày 27/6/2018 Trí đã nhắn tin cho Tr cá cược số tiền 5.000.000 đồng cho đội Nigieria thắng, cá cược tỉ số cho đội Nigieria: 2-1,1-1,2-2, mỗi tỉ số Trí đặt cược 100.000 đồng và Tr đã đồng ý nhận cược của Trí. Tổng tiền Trí đặt cược với Tr trong trận đấu này là 5.300.000 đồng. Kết thúc trận đấu Trí thắng cược với số tiền 2.000.000 đồng. Tổng tiền Trí đánh bạc trong trận đấu giữa Argentina – Nigieria là 7.300.000 đồng.

4. Huỳnh C:

Trong mùa World Cup 2018, Cường đã sử dụng số điện thoại xxx để liên lạc, nhắn tin cá cược với Cù Đình Tr trong nhiều trận đấu bóng đá. Riêng trong trận đấu giữa đội tuyển Pháp – Đan Mạch diễn ra vào ngày 26/6/2018 Cường nhắn tin cho Tr cá cược đội tuyển Đan Mạch thắng với số tiền 5.000.000 đồng và Tr đồng ý nhận cược từ Cường.

Trong trận này đội tuyển Pháp chấp đội Đan Mạch 1/2 a 8 (Pháp chấp Đan Mạch 1 bàn thắng chọn ăn 8), kết quả trận đấu Pháp hòa Đan Mạch tỷ số là 0-0, vì kèo Pháp chấp Đan Mạch 1 bàn thắng nên trận này Cường thắng cược số tiền là 4.000.000 đồng. Tổng số tiền Cường đánh bạc là 9.000.000 đồng .

5. Lê Tấn B:

Trong mùa World Cup 2018, B đã nhiều lần dùng điện thoại di động có số sim 0984562838 để nhắn tin tham gia cá cược bóng đá với Cù Đình Tr. Riêng trong trận đấu giữa đội tuyển Pháp – Uruquay vào ngày 06/7/2018, kèo “Pháp ½ 85”, B nhắn tin cho Tr đặt cược như sau: “pháp 2 chai, hiệp 1 pháp 1 chai, tài 1 chai”, nghĩa là cược cho đội tuyển Pháp thắng với số tiền 2.000.000 đồng, hiệp 1 Pháp dẫn bàn trước với số tiền 1.000.000 đồng và đánh cược tài (trong trận đấu có 03 bàn thắng trở lên) số tiền 1.000.000 đồng và Tr đồng ý nhận cược với B.

Tng cộng số tiền B đánh cược là 4.000.000 đồng. Trong hiệp 1 Pháp ghi 01 bàn thắng nên B thắng 1.000.000 đồng và kết thúc trận đấu Pháp thắng Uruquay 2-0 nên B thua nội dung cược “tài 1 chai”. B chỉ thắng cược với số tiền 1.800.000 đồng khi đặt cược Pháp thắng số tiền 2.000.000 đồng do kèo là “Pháp ½ 85” ( tức là cược 1.000.000 đồng thì chỉ thắng 900.000 đồng). Tổng số tiền B đánh bạc trong trận này là 5.800.000 đồng.

6. Trần Ngh:

Trong mùa World Cup 2018, từ ngày 25/6/2018 đến ngày 08/7/2018, Ngh đã nhiều lần dùng điện thoại có số sim 0935400240 để nhắn tin tham gia cá cược bóng đá với Cù Đình Tr.

Riêng trong trận đấu giữa đội tuyển Colombia – Anh diễn ra vào ngày 04/7/2018, Ngh cược đội tuyển Anh thắng Colombia với số tiền 1.000.000 đồng, đặt cược hiệp 1 đội tuyển Anh sẽ thắng Colombia với số tiền 1.000.000 đồng, đặt cược tài (trong trậu đấu có 02 bàn thắng) với số tiền 1.000.000 đồng. Hiệp 1 hai đội hòa 0-0, kết thúc 90 phút chính thức giữa 02 đội hòa nhau 1-1. Ở hiệp phụ Ngh đặt cược đội Colombia thắng với số tiền 2.000.000 đồng, đá hiệp phụ hai đội cũng hòa nhau. Tất cả các lần Ngh đặt cược trong trận đấu này Tr nhận cược hết.

Sau khi kết thúc trận đấu thì Ngh thua hết 300.000 đồng nên số tiền Ngh đánh bạc trong trận này là 5.000.000 đồng.

7. Lưu Ngọc D:

Trong mùa World Cup 2018, D đã nhiều lần dùng số điện thoại xxx nhắn tin tham gia cá cược bóng đá với Cù Đình Tr. Riêng trong trận đấu giữa đội tuyển Iran – Bồ Đào Nha vào ngày 26/6/2018, D nhắn tin cho Tr đặt cược cho đội tuyển Bồ Đào Nha thắng với số tiền 5.000.000 đồng và Tr đồng ý nhận cược với D.

Kết thúc trận đấu Bồ Đào Nha hòa với đội tuyển Iran tỷ số 1-1, trong trận đấu này D không thắng và cũng không thua. Số tiền D đánh bạc là 5.000.000 đồng.

8. Nguyễn Quang V:

Trong mùa World Cup 2018, V đã nhiều lần dùng điện thoại di động có số sim 0987628916 nhắn tin tham gia cá cược bóng đá với Cù Đình Tr. Trong trận đấu giữa đội tuyển Pháp – Uruquay vào ngày 06/7/2018, V dùng điện thoại nhắn tin cho Tr đặt cược nội dung: “Phap h1 1c; tai 1c; Phap tx 1c.xiu 1,5c; 2-0 Phap.tx3/4c xiu1c” tổng số tiền V đã đặt cược là 4.500.000 đồng và Tr đồng ý nhận cược với V.

Kết thúc trận đấu, V thắng được số tiền 1.750.000 đồng, do đó số tiền V đánh bạc trong trận đấu này là 6.250.000 đồng.

9. Lê Bá Đ:

Trong thời gian diễn ra giải bóng đá World Cup 2018, Đsử dụng 02 điện thoại di động có số thuê bao xxx và xxx để liên lạc, nhắn tin cá độ với Cù Đình Tr nhiều lần. Riêng trong trận đấu giữa Anh và Thụy Điển diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 07/7/2018, Đ sử dụng điện thoại di động có số sim xxx nhắn tin vào số điện thoại di động xxx của Tr để cá cược nhiều lần với số tiền là 24.600.000 đồng. Sau khi trận đấu kết thúc thì Đ thắng cược số tiền 14.600.000 đồng. Do vậy tổng số tiền đánh bạc của Đ trong trấn đấu này là 39.2000.000 đồng.

Tiếp đến trong trận đấu giữa Croatia và Nga diễn ra vào lúc 01 giờ ngày 08/7/2018, Đ cũng sử dụng điện thoại di động có số sim xxx nhắn tin vào số điện thoại di động xxx của Tr để cá cược nhiều lần với số tiền là 27.200.000 đồng. Sau trận đấu kết thúc thì Đ thắng cược số tiền 10.350.000 đồng. Do vậy tổng số tiền đánh bạc của Đ trong trận đấu này là 37.550.000 đồng.

Do Tr bị bắt nên hai bên chưa trả tiền thắng thua cho nhau.

10. Nguyễn Văn H:

Trong thời gian diễn ra giải bóng đá World Cup 2018, Hùng sử dụng điện thoại di động 0933806553 để liên lạc, nhắn tin cá cược với Cù Đình Tr nhiều lần.

Riêng trong trận đấu giữa Thụy Sỹ và Thụy Điển diễn ra vào ngày 03/7/2018, Hùng sử dụng điện thoại trên nhắn tin vào số điện thoại di động xxx của Tr để cá độ với tổng số tiền là 3.100.000 đồng. Trong đó, Hùng cược 1.500.000 đồng cho Thụy Điển và đánh tỷ số 1-1 số tiền 100.000 đồng, còn nhận đánh hộ cho Nguyễn Thanh Q, sinh năm 1987, trú khối 2 thị trấn Núi Thành, Núi Thành số tiền 1.500.000 đồng. Sau khi trận đấu này kết thúc thì Thụy Điển thắng Thụy Sỹ 1-0 nên cả hai cược 3.000.000 đồng thì thắng cược số tiền 2.400.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền mà Hùng đánh bạc trong trận đấu này là: 5.400.000 đồng.

Cù Đình Tr còn nhận cá cược của một số đối tượng khác như: Bùi Minh Đ, sinh năm: 1980, trú tại Khối 4, TT Núi Thành, huyện Núi Thành; Dương Quang Q, sinh năm: 1993, trú tại Khối 1, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành: Huỳnh Chí Đ, sinh năm: 1975, trú tại thôn Vân Thạch, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành; Nguyễn Viết Bá H, sinh năm: 1986, trú tại Khối 7, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành; Nguyễn Hữu L, sinh năm: 1990, trú tại thôn Vân Trai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành; Ngô Đức N, sinh năm: 1985, trú tại Khối 6, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành; Nguyễn Tr Quốc, sinh năm: 1969, trú tại thôn Vân Thạch, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành; Đoàn Văn L, sinh năm: 1984, trú tại Khối 3, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành; Trần Văn Gi, sinh năm: 1977, trú tại Khối 1, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành. Tuy nhiên, số tiền cá cược trong mỗi trận đấu của các đối tượng trên đều dưới 5.000.000 đồng.

Ngoài ra, Tr còn khai có nhận cá cược của các đối tượng như: Hải, Cư, Ti, Sương, Thành nhưng hiện chưa xác minh được lai lịch, địa chỉ để điều tra, xử lý.

Đến ngày 08/7/2018 thì bị caó Cù Đình Tr và Nguyễn Đình Quốc T bị Công an huyện Núi Thành bắt khẩn cấp về hành vi phạm tội của mình.

Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình; có hoàn cảnh khó khăn; các bị cáo Phạm Minh Tr, Huỳnh C, Lê Tấn B, Trần Ngh, Lưu Ngọc D, Nguyễn Quang V, Lê Bá Đ và Nguyễn Văn H phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

Tình tiết tăng nặng: Không có. Riêng bị cáo Lê Bá Đ phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015.

Vật chứng hiện đang tạm giữ:

*Tạm giữ trên bàn để máy vi tính ở phòng khách nhà Tr:

- 01 quyển vở, mặt bìa vở có in chữ “A PINK”, “HẢI TIẾN”, “K – POP REWARD 380 trang, MS:3254”. Trong quyển vở có chữ viết của Trường ghi nhiều nội dung.

- 01 quyển sổ, mặt bìa màu trắng có nhiều hoa văn, trên mặt bìa có dòng chữ “ TRIP TO FRANCE BONJOUR” bên trong cuốn sổ có chữ viết của Tr thể hiền nhiều nội dung khác nhau.

- 01 quyển vở, mặt ngoài bìa có dòng chữ “MONOL SUDO BOO T.T BOOK”. Bên trong quyển vở có chữ viết của Tr thể hiện nhiều nội dung.

- 01 màn hình máy vi tính 32 inch màu đen, nhãn hiệu DELL.

- 01 CPU máy tính màu đen kích thước 30x30x15 cm.

- 01 điện thoại nhãn hiệu SAM SUNG màu đen có gắn sim số xxx.

- 01 điện thoại SAM SUNG màu đen bên trong có chứa sim xxx - 01 điện thoại NOKIA màu xanh bên trong có chứa sim số xxx - 01 chuột vi tính có dây màu đen.

- 01 bàn phím máy tính màu đen.

- Số tiền 5.560.000 đồng - 01 modem dùng để kết nối mạng internet màu trắng.

- 01 máy tính CASIO MX – 12B màu đen.

* Tạm giữ trong két sắt ở phòng ngủ của Cù Đình Tr:

- Số tiền 101.000.000 đồng * Tạm giữ trên người Cù Đình Tr:

- Số tiền 20.500.000 đồng.

- 01 (một) thẻ ATM của ngân hàng VIETTIN BANK mang tên Nguyen Thi Hieu.

* Tạm giữ của Nguyễn Đình Quốc T: 01 (một) điện thoại di động IPHONE 6 màu vàng; Số tiền 5.880.000 đồng * Tạm giữ của Phạm Anh D: 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG màu vàng; số tiền 340.000 đồng.

* Tạm giữ của Phạm Minh Tr: 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 7 plus màu đen.

* Tạm giữ của Huỳnh C: 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen. hồng.

* Tạm giữ của Lê Tấn B: 01 điện thoại IPHONE 6s màu vàng.

* Tạm giữ của Trần Ngh: 01 điện thoại nhãn hiệu OPPPO màu vàng

* Tạm giữ của Lưu Ngọc D: 01 điện thoại nhãn hiệu itel màu đỏ - đen.

* Tạm giữ của Nguyễn Quang V: 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu trắng.

* Tạm giữ của Nguyễn Văn H: 01 điện thoại di động hiệu Iphone X, màu đen, có gắn sim xxx, số sêri: F17W637KJCLF.

* Tạm giữ của Lê Bá Đ: 01 điện thoại di động hiệu Itel, màu đen, có gắn sim xxx.

* Tạm giữ của Bùi Minh Đ: 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen có gắn sim xxx; số tiền 1.150.000 đồng.

* Tạm giữ của Dương Quang Q: 01 điện thoại di động hiệu intel, màu đen, số Imei: 354569085359228 và 354569085359236, gắn sim: xxx và xxx.

* Tạm giữ của Nguyễn Thanh Q: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7, màu đen, số seri: 356556084336644, gắn sim: xxx.

* Tạm giữ của ông Ngô Đức N: 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen số Imei: 356944093916327 có gắn sim xxx.

Tại bản cáo trạng số: 74/CT-VKS ngày 28/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã truy tố bị cáo Cù Đình Tr tội: “Tổ chức đánh bạc”, thuộc trường hợp sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Truy tố các bị cáo Nguyễn Đình Quốc T, Phạm Anh D, Phạm Minh Tr, Huỳnh C, Lê Tấn B, Trần Ngh, Lưu Ngọc D, Nguyễn Quang V, Lê Bá Đ và Nguyễn Văn H tội: “Đánh bạc”, cụ thể bị cáo Phạm Anh D phạm tội thuộc trường hợp sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điểm c Khoản 2, 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Phạm Minh Tr, Huỳnh C, Lê Tấn B, Trần Ngh, Lưu Ngọc D, Nguyễn Quang V, Lê Bá Đ và Nguyễn Văn H phạm tội thuộc Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo như trên.

Đng thời Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các bị cáo có tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình; có hoàn cảnh khó khăn theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; các bị cáo Phạm Minh Tr, Huỳnh C, Lê Tấn B, Trần Ngh, Lưu Ngọc D, Nguyễn Quang V, Lê Bá Đ và Nguyễn Văn H phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51, đề xuất mức hình phạt đối với các bị cáo như sau: Bị cáo Tr từ 18 đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thủ thách là 36-48 tháng, phạt tiền 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng; bị cáo D từ 12-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 đến 36 tháng; phạt tiền từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng; các bị cáo D, Ngh, V, Hùng, Bình, Cường, Trí, Đình phạt tiền mỗi bị cáo 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Riêng bị can Nguyễn Đình Quốc T, trong giai đoạn truy tố đã bỏ trốn, không biết bị can đang ở đâu. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Núi Thành đã ra Quyết định truy nã, thời hạn tuy tố đã hết, Viện kiểm sát nhân dân huyện Núi Thành đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị can Tiến, khi nào bắt được sẽ xử lý sau là đúng với quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Núi Thành đã truy tố, đồng thời đề nghị Hội đồng xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Tn cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Núi Thành, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Núi Thành, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và bị hại không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Trong thời gian khoảng từ ngày 01/4/2018 đến ngày 07/7/2018, sau khi lấy tài khoản cá cược bóng đá từ Hùng (chưa xác định được lai lịch) thì bị can Cù Đình Tr đã sử dụng mạng internet tạo ra 05 tài khoản khác nhau. Tr sử dụng 02 tài khoản để tự tổ chức cho nhiều người cá cược bóng đá và giao lại 03 tài khoản cho Nguyễn Đình Quốc T, Phạm Anh D, Nguyễn Hữu L để chơi cá cuộc bóng đá. Tổng số tiền đánh bạc của 05 tài khoản là 3.569.900.000 đồng, Tr đã thu lợi bất chính số tiền 279.817.400 đồng.

Bị can Nguyễn Đình Quốc T và bị cáo Phạm Anh D sử dụng tài khoản do Tr lập ra để tự chơi cá cược bóng đá trên mạng internet. Trong mùa giải Word cúp 2018, Tiến cá cược trận Croatia – Đan Mạch với tổng số tiền đánh bạc là 18.300.000 đồng; D cá cược trận Pháp – Argentina với tổng số tiền đánh bạc là 12.000.000 đồng.

Các bị can Phạm Minh Tr, Huỳnh C, Lê Tấn B, Trần Ngh, Lưu Ngọc D, Nguyễn Quang V, Lê Bá Đ và Nguyễn Văn H đã nhắn tin cá cược với Cù Đình Tr trong một trấn đấu với số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng.

Hành vi của bị cáo Cù Đình Tr đã phạm vào tội: “Tổ chức đánh bạc”, thuộc trường hợp sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điểm b, c Khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Hành vi của các bị cáo Phạm Anh D, Phạm Minh Tr, Huỳnh C, Lê Tấn B, Trần Ngh, Lưu Ngọc D, Nguyễn Quang V, Lê Bá Đ và Nguyễn Văn H đã phạm vào tội: “Đánh bạc”, bị cáo Phạm Anh D phạm tội thuộc trường hợp sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Bị can Phạm Minh Tr, Huỳnh C, Lê Tấn B, Trần Ngh, Lưu Ngọc D, Nguyễn Quang V, Lê Bá Đ và Nguyễn Văn H phạm tội thuộc Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Như vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Núi Thành truy tố bị cáo Cù Đình Tr về tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điểm b, c Khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; bị cáo Phạm Anh D về tội: “Đánh bạc” theo Điểm c Khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; các bị cáo Phạm Minh Tr, Huỳnh C, Lê Tấn B, Trần Ngh, Lưu Ngọc D, Nguyễn Quang V, Lê Bá Đ và Nguyễn Văn H về tội: “Đánh bạc” theo Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra thì thấy: Việc đánh bạc bằng bất kỳ hình thức nào với mục đích ăn thua bằng tiền mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép là hành vi vi phạm pháp luật cần được nghiêm trị. Các bị cáo có đủ năng lực nhận thức được hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng các bị cáo vì ham muốn kiếm tiền không phải bằng sức lao động nên các bị cáo bất chấp pháp luật. Do vậy cần có mức án nghiêm khắc để giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho xã hội.

Hành vi của các bị cáo là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến trật tự trị an trên địa bàn. Các bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự nên phải chịu trách nhiệm về hành vi đã thực hiện. Do vậy, cần phải có mức án thích đáng đối với các bị cáo nhằm giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho xã hội.

[4] Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; riêng các bị cáo Phạm Minh Tr, Huỳnh C, Lê Tấn B, Trần Ngh, Lưu Ngọc D, Nguyễn Quang V, Lê Bá Đ và Nguyễn Văn H được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ tại Điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, cần xem xét khi lượng hình;

Đi với bị cáo Tr là người tổ chức đánh bạc, cần có mức án nghiêm khắc hơn những bị cáo khác. Tuy nhiên bị cáo đã có thời gian tạm giam từ ngày 08/7/2018 đến 22/01/2019 cũng đủ răn đe, giáo dục bị cáo nên không cần bắt bị cáo phải chấp hành hình phạt tù là phù hợp với quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự.

Đi với bị cáo Lê Bá Đ có hành vi đánh bạc nhiều lần, mỗi lần đánh bạc với số tiền trên 5.000.000 đồng là tình tiết tăng nặng theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự cần xem xét khi lượng hình.

[5] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

1/ Tài sản của Cù Đình Tr dùng vào việc tổ chức đánh bạc và thu lợi bất chính:

- 01 màn hình máy vi tính 32 inch màu đen, nhãn hiệu DELL.

- 01 CPU máy tính màu đen kích thước 30x30x15 cm.

-01 điện thoại nhãn hiệu SAM SUNG màu đen có gắn sim số xxx.

- 01 điện thoại SAM SUNG màu đen bên trong có chứa sim xxx

- 01 điện thoại NOKIA màu xanh bên trong có chứa sim số xxx

- 01 chuột vi tính có dây màu đen.

- 01 bàn phím máy tính màu đen.

- Số tiền 5.560.000 đồng

- 01 moderm dùng để kết nối mạng internet màu trắng.

- 01 máy tính CASIO MX – 12B màu đen.

- Số tiền 20.500.000 đồng.

2/ Tài sản của Phạm Anh D: 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG màu vàng;

3/ Tài sản của Phạm Minh Tr: 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 7 plus màu đen.

4/ Tài sản của Huỳnh C: 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen.

5/ Tài sản của Lê Tấn B: 01 điện thoại IPHONE 6s màu vàng.

6/ Tài sản của Trần Ngh: 01 điện thoại nhãn hiệu OPPPO màu vàng hồng.

7/ Tài sản của Lưu Ngọc D: 01 điện thoại nhãn hiệu itel màu đỏ - đen.

8/ Tài sản của Nguyễn Quang V: 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu trắng.

9/ Tài sản của Nguyễn Văn H: 01 điện thoại di động hiệu Iphone X, màu đen, có gắn sim xxx, số sêri: F17W637KJCLF.

10/ Tài sản của Lê Bá Đ: 01 điện thoại di động hiệu Itel, màu đen, có gắn sim xxx.

11/ Tài sản của Bùi Minh Đ: 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen có gắn sim xxx.

12/ Tài sản của Dương Quang Q: 01 điện thoại di động hiệu intel, màu đen, số Imei: 354569085359228 và 354569085359236, gắn sim: xxx và xxx.

13/ Tài sản của Nguyễn Thanh Q: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7, màu đen, số seri: 356556084336644, gắn sim: 0938807934.

14/ Tài sản của ông Ngô Đức N: 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen số Imei: 356944093916327 có gắn sim xxx.

Tuyên tịch thu sung công quỹ.

Tịch thu lưu hồ sơ vụ án:

- 01 quyển vở, mặt bìa vở có in chữ “A PINK”, “HẢI TIẾN”, “K – POP REWARD 380 trang, MS:3254”. Trong quyển vở có chữ viết của Tr ghi nhiều nội dung.

- 01 quyển sổ, mặt bìa màu trắng có nhiều hoa văn, trên mặt bìa có dòng chữ “ TRIP TO FRANCE BONJOUR” bên trong cuốn sổ có chữ viết của Tr thể hiền nhiều nội dung khác nhau.

- 01 quyển vở, mặt ngoài bìa có dòng chữ “MONOL SUDO BOO T.T BOOK”. Bên trong quyển vở có chữ viết của Tr thể hiện nhiều nội dung.

Tuyên trả: cho Nguyễn Thị Huyền số tiền 101.000.000 đồng (trong tổng số tiền hiện đang tạm giữ tại tài khoản tạm gửi số 3949.0.9042536.00000 của Công an huyện Núi Thành tại Kho bạc Nhà nước Núi Thành).

Trả cho Nguyễn Thị Hiệu 01 thẻ ATM.

Đi với số tiền 340.000 đồng thu giữ trên người của Phạm Anh D, D khai là tiền tiêu xài cá nhân, không liên quan đến việc đánh bạc, tuyên trả cho bị cáo D. Tuy nhiên tiếp tục tạm giữ số tiền này để đảm bảo thi hành án.

[6] Đối với đối tượng tên Hùng, Hải, Cư, Ti vẫn chưa xác định được lai lịch, cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành đã tách hành vi của các đối tượng trên ra để tiếp tục điều tra làm rõ sẽ xử lý sau.

Đi với Bùi Minh Đ; Dương Quang Q; Huỳnh Chí Đ; Nguyễn Viết Bá H; Nguyễn Hữu L; Ngô Đức N; Nguyễn Trường Q; Nguyễn Thanh Q; Đoàn Văn L; Trần Văn Gi đã có hành vi đánh bạc. Tuy nhiên, số tiền đánh bạc của từng đối tượng chưa đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an huyện Núi Thành đã ra quyết định xử phạt hành chính là thỏa đáng.

Riêng bị can Nguyễn Đình Quốc T, trong giai đoạn truy tố đã bỏ trốn, không biết bị can đang ở đâu. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Núi Thành đã ra Quyết định truy nã, thời hạn tuy tố đã hết, Viện kiểm sát nhân dân huyện Núi Thành đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị can Tiến, khi nào bắt được sẽ xử lý sau là đúng với quy định của pháp luật.

01 (một) điện thoại di động IPHONE 6 màu vàng; Số tiền 5.880.000 đồng thu giữ của Nguyễn Đình Quốc T sẽ được xử lý khi bắt được bị can Tiến.

Ngoài ra theo lời khai nhận của bị cáo Tr tại phiên tòa và trong hồ sơ, tổng số tiền Tr thu lợi bất chính cộng trên sổ sách là 279.817.400 đồng, tuy nhiên Tr khai nhận thực tế khoảng 40.000.000 đồng; tại phiên tòa, bị cáo B và bị cáo D khai đã chung tiền cho Tr nhưng không nhớ chính xác số tiền chung cho Tr là bao nhiêu, các bị cáo còn lại khai nhận chưa chung tiền cho Tr cũng chưa nhận được tiền thắng nên không có cơ sở xác định số tiền Tr thu lợi bất chính ngoài số tiền Tr đã khai nhận là 40.000.000 đồng. Do vậy, truy thu sung công quỹ số tiền Tr thu lợi bất chính thực tế là 40.000.000 đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Núi Thành đã thu giữ số tiền 26.060.000 đồng, cần truy thu số tiền Tr thu lợi bất chính còn lại là 13.940.000 đồng để sung công quỹ nhà nước.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1/ Tuyên bố bị cáo: Cù Đình Tr phạm tội: “Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 54, Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; xử phạt bị cáo: Cù Đình Tr 18 (mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (24/12/2019).

Hình phạt bồ sung: 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng.

Giao bị cáo cho UBND thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự

2/ Tuyên bố bị cáo: Phạm Anh D phạm tội: “Đánh bạc”.

Áp dụng theo Điểm c Khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 54, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; xử phạt bị cáo: Phạm Anh D 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng.

3/ Tuyên bố bị cáo: Lê Bá Đ, Phạm Minh Tr, Huỳnh C, Lê Tấn B, Trần Ngh, Lưu Ngọc D, Nguyễn Quang V và Nguyễn Văn H phạm tội: “Đánh bạc”.

Áp dụng theo khoản 1 Điều 321, điểm s, i khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; xử phạt bị cáo: Lê Bá Đ 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng.

Áp dụng theo khoản 1 Điều 321, điểm s, i khoản 1, 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; xử phạt bị cáo: Phạm Minh Tr 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) đồng.

Áp dụng theo khoản 1 Điều 321, điểm s, i khoản 1, 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; xử phạt bị cáo: Huỳnh C 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) đồng.

Áp dụng theo khoản 1 Điều 321, điểm s, i khoản 1, 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; xử phạt bị cáo: Lê Tấn B 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) đồng.

Áp dụng theo khoản 1 Điều 321, điểm s, i khoản 1, 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; xử phạt bị cáo: Trần Ngh 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) đồng.

Áp dụng theo khoản 1 Điều 321, điểm s, i khoản 1, 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; xử phạt bị cáo: Lưu Ngọc D 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) đồng.

Áp dụng theo khoản 1 Điều 321, điểm s, i khoản 1, 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; xử phạt bị cáo: Nguyễn Quang V 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) đồng.

Áp dụng theo khoản 1 Điều 321, điểm s, i khoản 1, 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; xử phạt bị cáo: Nguyễn Văn H 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) đồng.

4/ Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

* Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước:

1/ Tài sản của Cù Đình Tr dùng vào việc tổ chức đánh bạc và thu lợi bất chính:

- 01 màn hình máy vi tính 32 inch màu đen, nhãn hiệu DELL.

- 01 CPU máy tính màu đen kích thước 30x30x15 cm.

- 01 điện thoại nhãn hiệu SAM SUNG màu đen có gắn sim số xxx.

- 01 điện thoại SAM SUNG màu đen bên trong có chứa sim xxx

- 01 điện thoại NOKIA màu xanh bên trong có chứa sim số xxx

- 01 chuột vi tính có dây màu đen.

- 01 bàn phím máy tính màu đen.

- Số tiền 26.060.000 đồng (tiền thu lợi bất chính đang tạm gửi tại tài khoản số 3949.0.9042536.00000 tại Kho bạc nhà nước huyện Núi Thành.).

- 01 moderm dùng để kết nối mạng internet màu trắng.

- 01 máy tính CASIO MX – 12B màu đen.

Truy thu của bị cáo Tr số tiền thu lợi bất chính 13.940.000 (mười ba triệu chín trăm bốn mươi nghìn) đồng.

2/ Tài sản của Phạm Anh D: 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG màu vàng.

3/ Tài sản của Phạm Minh Tr: 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 7 plus màu đen.

4/ Tài sản của Huỳnh C: 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen.

5/ Tài sản của Lê Tấn B: 01 điện thoại IPHONE 6s màu vàng.

6/ Tài sản của Trần Ngh: 01 điện thoại nhãn hiệu OPPPO màu vàng hồng.

7/ Tài sản của Lưu Ngọc D: 01 điện thoại nhãn hiệu itel màu đỏ - đen.

8/ Tài sản của Nguyễn Quang V: 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu trắng.

9/ Tài sản của Nguyễn Văn H: 01 điện thoại di động hiệu Iphone X, màu đen, có gắn sim xxx, số sêri: F17W637KJCLF.

10/ Tài sản của Lê Bá Đ: 01 điện thoại di động hiệu Itel, màu đen, có gắn sim xxx.

12/ Tài sản của Bùi Minh Đ: 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen có gắn sim xxx.

13/ Tài sản của Dương Quang Q: 01 điện thoại di động hiệu intel, màu đen, số Imei: 354569085359228 và 354569085359236, gắn sim: xxx và xxx.

14/ Tài sản của Nguyễn Thanh Q: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7, màu đen, số seri: 356556084336644, gắn sim: 0938807934.

15/ Tài sản của ông Ngô Đức N: 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen số Imei: 356944093916327 có gắn sim xxx.

Tịch thu lưu hồ sơ vụ án:

- 01 quyển vở, mặt bìa vở có in chữ “A PINK”, “HẢI TIẾN”, “K – POP REWARD 380 trang, MS:3254”. Trong quyển vở có chữ viết của Tr ghi nhiều nội dung.

- 01 quyển sổ, mặt bìa màu trắng có nhiều hoa văn, trên mặt bìa có dòng chữ “ TRIP TO FRANCE BONJOUR” bên trong cuốn sổ có chữ viết của Tr thể hiền nhiều nội dung khác nhau.

- 01 quyển vở, mặt ngoài bìa có dòng chữ “MONOL SUDO BOO T.T BOOK”. Bên trong quyển vở có chữ viết của Tr thể hiện nhiều nội dung.

Tuyên trả: cho Nguyễn Thị H số tiền 101.000.000 đồng (trong tổng số tiền 127.060.000 đồng tạm giữ của bị cáo Cù Đình Tr hiện đang tạm giữ tại tài khoản tạm gửi số 3949.0.9042536.00000 của Công an huyện Núi Thành tại Kho bạc Nhà nước Núi Thành).

Tuyên trả cho bị cáo Phạm Anh D số tiền 340.000 đồng (ba trăm bốn mươi nghìn đồng) tạm gửi tại tài khoản số 3949.0.9042536.00000 tại Kho bạc nhà nước huyện Núi Thành. Tuy nhiên tiếp tục tạm giữ số tiền này để đảm bảo thi hành án.

Tiếp tục tạm giữ của Nguyễn Đình Quốc T: 01 (một) điện thoại di động IPHONE 6 màu vàng; số tiền 5.880.000 đồng để xử lý khi bắt được Nguyễn Đình Quốc T.

Toàn bộ vật chứng hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Núi Thành; tiền (là vật chứng) tạm gửi tại tài khoản số 3949.0.9042536.00000 tại Kho bạc nhà nước huyện Núi Thành.

Án phí hình sự sơ thẩm: mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) Báo cho bị cáo, các đương sự biết đương sự có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ để đề nghị Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam xét xử phúc thẩm.


56
Bản án/Quyết định được xét lại
 
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 68/2019/HSST ngày 24/12/2019 về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Số hiệu:68/2019/HSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Núi Thành - Quảng Nam
Lĩnh vực:Hình sự
Ngày ban hành: 24/12/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về