Bản án 65/2018/HS-ST ngày 27/11/2018 về tội đánh bạc

TÒA ÁN NHÂN DÂN H. THAN UYÊN - TỈNH LAI CHÂU

BẢN ÁN 65/2018/HS-ST NGÀY 27/11/2018 VỀ TỘI ĐÁNH BẠC

Trong ngày 27 tháng 11 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 62/2018/TLST-HS ngày 08 tháng 11 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 62/2018/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 11 năm 2018 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Nguyễn M; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1981, tại Than Uyên - Lai Châu; Nơi ĐKHKTT: Khu 8, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ: Không; Trình độ học vấn: 9/12; Con ông: Nguyễn Viết Công, sinh năm 1957; Con bà: Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1959; Vợ: Trần Thị Nhung, sinh năm: 1983; Bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 2008, con nhỏ sinh năm 2011; Tiền án, tiền sự: Không; Ngày 08/4/2015, Nguyễn M bị Tòa án nhân dân huyện Than Uyên, áp dụng khoản 1, Điều 248; điểm h, p khoản 1, Điều 46; Điều 20, Điều 53 Bộ luật hình sự năm 1999 xử phạt 15 triệu đồng sung quỹ Nhà nước, về tội “Đánh bạc”, theo Bản án số: 44/2015/HSST ngày 08/4/2015. Bị can đã thi hành xong Bản án và được xóa án tích.

- Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 16/7/2018 đến ngày 25/7/2018 được áp dụng biện pháp ngăn chặn Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện bị cáo đang được tại ngoại tại khu 8, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu (có mặt)

2. Họ và tên: Đỗ Tiến T; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1981, tại Lý Nhân - Hà Nam; Nơi ĐKHKTT: Cẩm Trung 4, xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông: Đỗ Văn Thạch, sinh năm 1946; hiện trú tại khu 10, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Con bà: Nguyễn Thị Dụ, sinh năm 1950; Vợ: Nguyễn Thị Thành, sinh năm: 1985; Bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 2004, con nhỏ sinh năm 2010; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 16/7/2018 đến ngày 25/7/2018 được áp dụng biện pháp ngăn chặn Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện bị cáo đang được tại ngoại tại Cẩm Trung 4, xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

3. Họ và tên: Đào Văn B; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1980, tại Than Uyên - Lai Châu; Nơi ĐKHKTT: Đội 9, xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12; Con ông: Đào Văn Nắm, sinh năm 1950; Con bà: Nguyễn Thị Hợp, sinh năm 1952; Vợ: Kiều Thị Thắm, sinh năm: 1981; Bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 2001, con nhỏ sinh năm 2009; Tiền án, tiền sự: Không;

Ngày 22/7/2014, Đào Văn B bị Tòa án nhân dân huyện Than Uyên, áp dụng khoản 1, Điều 248; điểm h, p khoản 1, Điều 46; Điều 20, Điều 53 Bộ luật hình sự năm 1999 xử phạt 11.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước, về tội “Đánh bạc”, theo Bản án số: 82/2014/HSST ngày 22/7/2014. Hiện bị cáo đã chấp hành xong Bản án và được xóa án tích. Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 16/7/2018 đến ngày 25/7/2018 được áp dụng biện pháp ngăn chặn Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện bị cáo đang được tại ngoại tại đội 9, xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. (có mặt)

4. Lê Văn H; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1988, tại Than Uyên - Lai Châu; Nơi ĐKHKTT: Khu 7B, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông: Lê Văn Hiền, sinh năm 1965; Con bà: Đào Thị Tuyết, sinh năm 1969; Vợ: Phan Thị Huyền, sinh năm: 1993; Bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 20/7/2018 đến ngày 27/7/2018 được áp dụng biện pháp ngăn chặn Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện bị cáo đang được tại ngoại tại khu 7B, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu (có mặt)

5. Họ và tên: Đàm Văn Đ; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1983, tại Thái Thụy - Thái Bình; Nơi ĐKHKTT: Khu 5B, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Nhân viên điện lực; Chức vụ: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông: Đàm Văn Nến, sinh năm 1939; Con bà: Lê Thị Xua, sinh năm 1941, Bị cáo chưa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo ra đầu thú, tạm giữ từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018 được áp dụng biện pháp ngăn chặn Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện bị cáo đang được tại ngoại tại khu 5B, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

6. Họ và tên: Phạm Văn V; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1992, tại Than Uyên - Lai Châu; Nơi ĐKHKTT: Cẩm Trung 4, xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông: Phạm Văn Hà, sinh năm 1967; Con bà: Phạm Thị Nụ, sinh năm 1968; Vợ: Nguyễn Ngọc Diệp, sinh năm: 1996; Bị cáo chưa có con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 16/7/2018 đến ngày 25/7/2018 được áp dụng biện pháp ngăn chặn Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện bị cáo đang được tại ngoại tại Cẩm Trung 4, xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu (có mặt)

7. Họ và tên: Nguyễn Đức C; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1980, tại Trấn Yên - Yên Bái; Nơi ĐKHKTT: Khu 7B, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12; Con ông: Nguyễn Đồng Khánh, sinh năm 1951 (đã chết); Con bà: Nguyễn Thị Diên, sinh năm 1953; Vợ: Phạm Thị Hằng, sinh năm: 1985; - Bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 2007, con nhỏ sinh năm 2012; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo ra tự thú bị tạm giữ từ ngày 16/7/2018 đến ngày 25/7/2018 được áp dụng biện pháp ngăn chặn Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện bị cáo đang được tại ngoại tại khu 7B, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu (có mặt)

8. Họ và tên: Lê Văn H; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1991, tại Than Uyên - Lai Châu; Nơi ĐKHKTT: Khu 7B, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông: Lê Văn Hiền, sinh năm 1965; Con bà: Đào Thị Tuyết, sinh năm 1969; Vợ: Nguyễn Mỹ Hằng, sinh năm: 1993 bị cáo có 01 con, sinh năm 2014; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 16/7/2018 đến ngày 25/7/2018 được áp dụng biện pháp ngăn chặn Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện bị cáo đang được tại ngoại (có mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 22 giờ 15 phút ngày 15/7/2018, Cơ quan điều tra Công an huyện Than Uyên tiếp nhận người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật ra tự thú đối với Nguyễn Đức C, sinh năm 1980, trú tại khu 7B, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên về hành vi “Đánh bạc”. Căn cứ lời khai của Nguyễn Đức C cùng các tài liệu chứng cứ thu thập được. Ngày 16/7/2018 Cơ quan điều tra, Công an huyện Than Uyên ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với: Nguyễn M và Lê Văn H cùng về hành vi “Đánh bạc”. Đồng thời Cơ quan điều tra Công an huyện Than Uyên đã tiến hành củng cố chứng cứ ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Tiến T, Lê Văn H, Phạm Văn V, Đào Văn B đều về hành vi “Đánh bạc”. Hồi 08 giờ ngày 23/7/2018, Đàm Văn Đ đến Cơ quan điều tra Công an huyện Than Uyên đầu thú về hành vi “Đánh bạc”.

Quá trình điều tra Nguyễn M, Đỗ Tiến T, Lê Văn H, Lê Văn H, Phạm Văn V, Nguyễn Đức C, Đào Văn B, Đàm Văn Đ khai nhận như sau: Trong thời gian diễn ra giải bóng đá Worldcup năm 2018, Nguyễn M đã nhờ Nguyễn Huy Hiển, sinh năm 1986, trú tại bản Cang Mường, xã Mường Cang huyện Than Uyên lập một tài khoản cá cược bóng đá tại trang website: www.bongda88.com để thực hiện hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá. Minh và Hiển thống nhất cuối mỗi tuần Minh nhờ Hiển chuyển tiền để thanh toán tiền thắng thua cá độ cho một người chủ mạng cá độ không rõ địa chỉ, lai lịch ở Hà Nội. Trước mỗi trận thi đấu bóng đá, Nguyễn M sẽ đăng nhập vào tài khoản xem tỷ lệ cá cược các trận thi đấu bóng đá rồi báo lại cho người cá cược tỷ lệ thấp hơn để được hưởng hoa hồng từ phần chênh lệch. Những người tham gia cá cược bóng đá bằng cách gặp trực tiếp hoặc nhắn tin, gọi bằng điện thoại di động cho Nguyễn M qua số điện thoại 0987 476 555 để tham gia cá độ. Tỷ lệ cá độ không cố định mà phụ thuộc vào từng trận đấu, từng thời điểm cá độ được quy định trên trang Website, cụ thể:

Khoảng 20 giờ ngày 14/7/2018, trước khi diễn ra trận thi đấu bóng đá tranh hạng ba, tư giải bóng đá Worldcup 2018 giữa đội tuyển Bỉ và đội tuyển Anh diễn ra vào 21 giờ cùng ngày, Đỗ Tiến T đã dùng điện thoại số 0915 286 287 gọi cho Nguyễn M hỏi tỷ lệ kèo trận bóng. Đỗ Tiến T nhận cược đội tuyển Anh thắng trong thời gian thi đấu chính thức với số tiền 10 triệu theo tỷ lệ ăn 95%. Nếu đội tuyển Anh thắng thì Thành sẽ thắng cược với số tiền 9.500.000 đồng, còn nếu đội tuyển Anh thua đội tuyển Bỉ thì Thành sẽ mất 10 triệu, Nguyễn M nhắn tin trả lời “ok” (đồng ý) nhận kèo cá cược của Thành. Sau khi trận bóng đá (Anh - Bỉ) kết thúc đội tuyển Anh thua đội tuyển Bỉ với tỷ số 0-2 đồng nghĩa với việc Thành thua cá cược (số tiền cá cược Thành chưa trả cho Minh).

Tiếp đó ngày 15/7/2018, trước khi diễn ra trận thi đấu bóng đá chung kết mùa giải Worldcup 2018 giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Croatia hồi 22 giờ cùng ngày, Nguyễn M tham gia đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá được thua bằng tiền với Đỗ Tiến T, Lê Văn H, Phạm Văn V, Nguyễn Đức C, Đào Văn B, Đàm Văn Đ cụ thể như sau:

Khoảng 13 giờ ngày 15/7/2018, Đàm Văn Đ dùng số điện thoại 096 347 8686 gọi cho Nguyễn M để hỏi về tỷ lệ kèo nếu Đ nhận đội tuyển Pháp thắng thì Minh nhắn tin lại trả lời Đ với nội dung: “Pháp chấp hòa thua ăn 90” nghĩa là mức cá cược theo tỷ lệ 90%. Nếu sau thời gian thi đấu chính thức Pháp hòa Croatia thì Đ sẽ thua số tiền đã cược còn Pháp thắng Croatia thì Đ sẽ thắng cá độ như đã thỏa thuận. Đọc tin nhắn của Minh xong, Đ gọi điện thoại cho Minh đồng ý cá đội tuyển Pháp chấp hòa thua ăn 90 với số tiền 5.000.000 đồng. Một lúc sau, Đ tiếp tục gọi điện thoại cho Minh đặt đội tuyển Pháp thêm 5.000.000 đồng, Minh đồng ý và nhắn tin xác nhận cho Đ với nội dung: “Thêm 5 tr. Tổng em là 10 tr”. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, khi Đ ngồi uống bia với Lò Văn Diên, sinh năm 1981, trú tại khu 9, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên thì Diên có nhờ Đ cá độ hộ đội tuyển Pháp thắng với số tiền 500.000 đồng, Đ đồng ý nhưng Diên chưa đưa tiền cho Đ. Sau đó Đ tiếp tục gọi cho Minh tiếp tục cá cược nhận đội tuyển Pháp với tỷ lệ 92% với số tiền 10 triệu, Minh đồng ý và nhắn tin lại cho Đ xác nhận với nội dung: “Pháp hòa thua ăn 92 10tr. Tổng 20 tr ok”. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Đ tiếp tục gọi điện thoại cho Minh nhận đội tuyển Pháp chấp hòa thua ăn 97 % với số tiền 10 triệu, Minh đồng ý và nhắn tin cho Đ với nội dung: “Pháp hòa thua ăn 97.10tr, tổng 30tr” và Đ cũng nhắn tin trả lời Minh “ok” (đồng ý). Tổng số tiền Đàm Văn Đ dùng để đánh bạc với Nguyễn M ngày 15/7/2018 trong trận thi đấu bóng đá giữa đội tuyển Pháp và Croatia là 30 triệu đồng (số tiền này Đ chưa trả cho Minh).

Khoảng 16 giờ cùng ngày, Đào Văn B dùng điện thoại số 0973 000 282 gọi cho Nguyễn M để cá độ trận đấu Pháp gặp Croatia với tỷ lệ Pháp chấp hòa thua, nếu Pháp thắng B được 90% trên tổng số tiền cá cược. Minh đồng ý nhận cá độ của B với số tiền 5 triệu đồng và nhắn tin xác nhận: “Pháp 5tr. Kèo hòa thua ăn 90 ok”. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày B tiếp tục gọi điện thoại cho Minh cá cược ăn thua tỷ lệ 92% với số tiền cá cược 5 triệu đồng, Minh đồng ý và nhắn tin lại cho B “Pháp hòa thua ăn 92 5tr. Tổng 10tr”. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, B gọi điện thoại cho Minh nâng mức cá cược đội tuyển Pháp thắng lên 100% với số tiền cá cược 5 triệu đồng, Minh đồng ý và nhắn tin xác nhận: “Pháp chấp hòa thua ăn đủ 5tr ok, tổng 15tr”. Tổng số tiền Đào Văn B dùng để đánh bạc với Nguyễn M ngày 15/7/2018 trong trận thi đấu bóng đá chung kết giữa đội tuyển Pháp và Croatia là 15.000.000 đồng (số tiền cá cược B chưa trả cho Minh).

Khoảng 20 giờ ngày 15/7/2018, Lê Văn H dùng điện thoại di động số 0868 397 888 nhắn tin cho Nguyễn M để hỏi tỷ lệ kèo trận thi đấu bóng đá chung kết Worldcup 2018 giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Croatia, Minh nhắn tin trả lời “Pháp chấp hòa thua ăn 95, Croatia ăn 93” “Tài 2 hòa ăn 95, xỉu ăn 88”. Lê Văn H nhắn tin cho Minh cá cược số tiền 32.000.000 đồng và nhận đội tuyển Pháp chấp hòa thua nếu thắng được 95% trên tổng số tiền cược, Minh nhắn tin trả lời “Ok”. Một lúc sau H tiếp tục nhắn 2 tin nhắn cho Minh cá cược thêm tổng số tiền 4 triệu đồng vào kèo đội tuyển Pháp thắng, Minh nhắn tin trả lời “Ok tổng 36tr ok”. Cùng ngày H còn nhận cá cược bóng đá với Lê Văn H số tiền 9.000.000 đồng. Tổng số tiền Lê Văn H dùng để đánh bạc ngày 15/7/2018 trong trận thi đấu bóng đá giữa đội tuyển Pháp và Croatia là 45.000.000 đồng (trong đó 36.000.000 đồng tiền đánh bạc với Nguyễn M và 9.000.000 đồng đánh bạc với Lê Văn H). Toàn bộ số tiền H đánh bạc với Minh và H chưa trả.

Đối với Nguyễn Đức C: Trong khoảng thời gian 20 giờ ngày 15/7/2018, Nguyễn Đức C dùng điện thoại di động số 01663 889 969 nhắn tin cho Nguyễn M để hỏi tỷ lệ kèo trận thi đấu bóng đá chung kết Worldcup 2018 giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Croatia, Minh nhắn tin trả lời “Pháp chấp hòa thua ăn 96, Croatia ăn 90, Tài 2 hòa ăn 96, xỉu ăn 88”, có nghĩa là nếu C nhận đội Pháp mà tỷ số trong giờ thi đấu chính thức hai đội hòa nhau thì C thua toàn bộ số tiền cược, còn nếu đội Pháp thắng thì C sẽ được 96% trên tổng số tiền cược. Nếu C nhận đội Croatia hòa hoặc thắng đội Pháp thì C thắng được 90% trên tổng số tiền cược, ngược lại đội Croatia thua thì C sẽ mất toàn bộ số tiền cược. Còn kèo Tài - Xỉu được hiểu là nếu C nhận kèo Tài là tổng số bàn thắng của cả hai đội bằng 2 thì C hòa tiền không thua không thắng, còn lớn hơn 2 thì C thắng cược và được 90% trên tổng số tiền cược, nếu nhỏ hơn 2 thì C thua toàn bộ số tiền cược. Nếu C nhận kèo Xỉu thì tổng số bàn thắng của cả hai đội bằng 2 thì C hòa tiền không thua không thắng, còn nhỏ hơn 2 thì C thắng cược và được 88% trên tổng số tiền cược, nếu lớn hơn 2 thì C thua toàn bộ số tiền đã cược. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, C nhắn tin cho Minh cá cược nhận đội tuyển Pháp thắng với tổng số tiền 3.000.000 đồng và nhận kèo Xỉu 1.000.000 đồng, Minh đồng ý và nhắn tin xác nhận “Ok”. Tổng số tiền Nguyễn Đức C dùng để đánh bạc với Nguyễn M ngày 15/7/2018 trong trận thi đấu bóng đá giữa đội tuyển Pháp và Croatia là 4.000.000 đồng. Trong tổng số tiền 4.000.000 đồng C dùng để cá cược thì C nhận cá cược hộ để hưởng tiền hoa hồng từ việc báo lại cho người nhờ cá cược tỷ lệ kèo thấp hơn cụ thể C cá cược hộ số tiền 2.000.000 đồng cho anh Đoàn Minh Được, sinh năm 1983, trú tại Khu 7A, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên và cá hộ số tiền 1.000.000 đồng cho anh Đặng Văn Lương, sinh năm 1982, trú tại Khu 5A, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, còn lại 1.000.000 đồng cá cược kèo Xỉu là tiền của C. Tiền cá cược C chưa đưa cho Minh mà thỏa thuận sau khi kết thúc trận thi đấu bóng sẽ thanh toán tiền thắng thua.

Nguyễn Đức C còn khai nhận về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với Lê Văn H như sau: Với mục đích được hưởng tiền hoa hồng từ mức chênh lệch kèo báo lại người cá cược nên khoảng 16 giờ 15/7/2018, C nhận cá cược số tiền 6.000.000 đồng với Nguyễn Đăng Trường, sinh năm 1980, trú tại Khu 7A, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, do không đủ tiền nên Trường mới đưa cho C 4 triệu đồng. Sau đó C gặp Lê Văn H trú tại Khu 7A, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, C đưa cho H số tiền 5 triệu đồng để tối C báo kèo cược với H. Khoảng 20 giờ C nhắn tin cho H hỏi tỷ lệ kèo trận đấu bóng đá chung kết Worldcup 2018 giữa đội Pháp gặp đội Croatia, H nhắn tin trả lời “Pháp chấp hòa thua ăn 95, Croatia ăn 93”. Một lúc sau C gặp Đỗ Ngọc Chiến, sinh năm 1946, trú tại Khu 7B, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên đưa cho C số tiền 2 triệu đồng nhờ C cá cược hộ đội Pháp thắng, C đồng ý nhắn tin cho H cá cược đội Pháp thắng thêm số tiền 4 triệu đồng với tỷ lệ thắng được 92 % của số tiền cược, H nhắn tin xác nhận “Ok anh nhé tổng anh bắt Pháp 9tr nhé” (trong đó có 5 triệu đồng tiền mặt và 4 triệu đồng qua tin nhắn, C chưa đưa cho H). Sau khi Lê Văn H nhận cá cược của Nguyễn Đức C xong thì H chuyển toàn bộ kèo đã nhận của C cho em trai là Lê Văn H, để nhờ H cá cược, H đồng ý nhưng chưa lấy tiền từ H. Tổng số tiền Nguyễn Đức C dùng để đánh bạc ngày 15/7/2018 với Nguyễn M, Lê Văn H trong trận thi đấu bóng đá giữa đội tuyển Pháp và Croatia là 13 triệu đồng, số tiền Lê Văn H dùng để đánh bạc với Nguyễn Đức C trong trận thi đấu bóng đá này là 9 triệu đồng.

Khoảng 20 giờ ngày 15/7/2018, khi Nguyễn M đang ở quán bi - a của anh Nguyễn Vũ Long thuộc khu 5A, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên thì có Phạm Văn V đến. Qua nói chuyện Phạm Văn V cá cược bóng đá với Nguyễn M. V cá cược đội Pháp thắng số tiền 20 triệu đồng với tỷ lệ kèo Pháp chấp hòa thua ăn 97%, Minh đồng ý và dùng điện thoại di động nhắn tin vào số 01629 036 268 của V để xác nhận với nội dung: “Pháp chấp hòa thua ăn 97, 20 tr ok”. Tiền cá cược V chưa đưa cho Minh.

Cũng tại quán bi - a, Đỗ Tiến T đã cá cược số tiền 10 triệu đồng, nhận đội Pháp chấp hòa thua, tỷ lệ nếu Pháp thắng Thành được 100% số tiền cược với Nguyễn M, Minh đồng ý. Tiền cá cược Thành chưa đưa cho Minh.

Ngoài các lần thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên, trước đó Nguyễn M còn thực hiện hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức ghi số lô, số đề với Đỗ Tiến T cụ thể cách thức chơi như sau: Người chơi ghi số lô từ 00 đến 99 kèm theo số điểm ghi mỗi điểm lô tương ứng 22.000 đồng, số đề từ 00 đến 99 kèm theo số tiền ghi đề người chơi đặt cược với chủ đề. Sau đó, người ghi số lô so với 02 số cuối của tất cả các giải, số đề so với 02 số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng vào hồi 18 giờ 30 phút hàng ngày; nếu 02 số lô của người chơi ghi so với kết quả mở thưởng trùng với 02 số cuối của các giải thưởng thì mỗi điểm lô người chơi được 80.000 đồng, nếu 02 số đề của người chơi ghi so với kết quả xổ số mở thưởng trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt thì mỗi 1.000 đồng người chơi được 70.000 đồng, ngược lại nếu số lô, số đề không trùng với 02 số cuối của giải thưởng thì người chơi sẽ mất số tiền đã ghi.

Bằng cách thức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề nêu trên, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 11/7/2018, Đỗ Tiến T dùng điện thoại di động số 0915 286 287 nhắn tin cho Nguyễn M để ghi các số lô: 12, 21, 24, 42 mỗi số lô 100 điểm, tổng 400 điểm, tương ứng với số tiền 8.800.000 đồng, Minh đồng ý và nhắn tin lại cho Đỗ Tiến T xác nhận với nội dung “Ok” số tiền đánh bạc 8.800.000 đồng Thành chưa trả cho Minh. Kết quả xổ số miền Bắc trong ngày 11/7/2018, Thành không trúng số lô nào.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 15/7/2018, Đỗ Tiến T tiếp tục nhắn tin cho Nguyễn M để ghi các số lô 23, 26 mỗi số lô 50 điểm; số lô 32, 88 mỗi số lô 100 điểm; số lô 33 - 100 điểm, tổng số lô Thành ghi là 600 điểm, tương ứng với số tiền 13.200.000 đồng và số đề 32, 33, 34 mỗi số đề 300.000 đồng, tương ứng với số tiền 900.000 đồng. Tổng số tiền ghi lô, đề của Thành là 14.100.000 đồng, Minh đồng ý và nhắn tin trả lời Thành “Ok”. Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 15/7/2018, Thành trúng số lô 23 - 50 điểm, số lô 88 - 100 điểm, tổng số tiền Thành thắng 12 triệu đồng. Tổng số tiền Đỗ Tiến T dùng để đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi lô, đề với Nguyễn M ngày 15/7/2018 là 26.100.000 đồng. Số tiền đánh bạc trên Thành và Minh chưa thanh toán với nhau. Sau khi tiếp nhận người có hành vi phạm tội ra tự thú, đầu thú trong các ngày 23, 26/7/2018, Cơ quan điều tra Công an huyện Than Uyên ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn M, Đỗ Tiến T, Lê Văn H, Phạm Văn V, Nguyễn Đức C, Đào Văn B, Lê Văn H, Đàm Văn Đ về hành vi Đánh bạc.

Về vật chứng của vụ án:

- Quá trình tiếp nhận Nguyễn Đức C ra tự thú, Cơ quan điều tra, Công an huyện Than Uyên tạm giữ của C 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A39 và số tiền 3.000.000 đồng. Quá trình giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ của Nguyễn M 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s plus và số tiền 38.030.000 đồng; tạm giữ của Đỗ Tiến T 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung Galaxy Note5 và số tiền 8.650.000 đồng; tạm giữ của Lê Văn H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 và số tiền 900.000 đồng; tạm giữ của Đào Văn B 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5s; tạm giữ của Phạm Văn V 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 plus; tạm giữ của Lê Văn H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy S7 edge và số tiền 5.000.000 đồng; tạm giữ của Đàm Văn Đ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F1S và số tiền 2.750.000 đồng.

Toàn bộ 8 điện thoại di động thu giữ của các bị can Nguyễn M, Đỗ Tiến T, Lê Văn H, Phạm Văn V, Nguyễn Đức C, Đào Văn B, Lê Văn H, Đàm Văn Đ dùng thực hiện hành vi đánh bạc. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã trích “list” danh bạ cuộc gọi đến - đi và tin nhắn để phục vụ hoạt động điều tra.

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5s tạm giữ của Đào Văn B; số tiền 38.030.000 đồng tạm giữ của Nguyễn M; số tiền 900.000 đồng tạm giữ của Lê Văn H; số tiền 8.650.000 đồng tạm giữ của Đỗ Tiến T và số tiền 2.750.000 đồng tạm giữ của Đàm Văn Đ. Quá trình điều tra Cơ quan điều tra, Công an huyện Than Uyên xác định đây là những tài sản hợp pháp không liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Than Uyên đã ra quyết định xử lý vật chứng trao trả lại tiền và điện thoại nêu trên cho Đào Văn B, Nguyễn M, Đỗ Tiến Thanh, Lê Văn H, Đàm Văn Đ là có căn cứ, đúng quy định.

- Đối với số tiền 3.000.000 đồng thu giữ của Nguyễn Đức C và số tiền 5.000.000 đồng thu giữ của Lê Văn H, tại bản Kết luận giám định số 371 và 372 ngày 31/8/2018 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lai Châu kết luận: số tiền 3.000.000 đồng thu giữ của Nguyễn Đức C và số tiền 5.000.000 đồng thu giữ của Lê Văn H đều là tiền thật.

Vật chứng còn lại của vụ án gồm: Số tiền 8.000.000 đồng; và 08 điện thoại di động gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A39; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s plus; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung Galaxy Note5; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 plus; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy S7 edge; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F1S. Hiện đang được lưu giữ tại kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Than Uyên.

Tại bản cáo trạng số 42/CT-VKS ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Than Uyên đã truy tố các bị cáo: Nguyễn M về tội: “Đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ Luật hình sự 2015

Đỗ Tiến T, Lê Văn H, Phạm Văn V, Nguyễn Đức C, Đào Văn B, Lê Văn H, Đàm Văn Đ về tội: “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS 2015; Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Than Uyên vẫn giữ nguyên quan điểm và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các quy định của pháp luật và tuyên phạt bị cáo cụ thể như sau:

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 65 BLHS; Xử phạt Nguyễn M 03 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân thị trấn Than Uyên huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58; Điều 35; Xử phạt Đỗ Tiến T từ 25 triệu đến 30 triệu đồng.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 35 BLHS ; Đối với Đào Văn B. Đề nghị Xử phạt Đào Văn B từ 20 triệu đến 25 triệu đồng

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s, i khoản 1, 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 35 BLHS; Đối với Lê Văn H, Lê Văn H, Đàm Văn Đ, Phạm Văn V.

Xử phạt Đàm Văn Đ, Lê Văn H, Phạm Văn V, Lê Văn H mỗi bị cáo từ 20 triệu đến 25 triệu đồng

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s, r, i khoản 1, 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 35 BLHS; đối với Nguyễn Đức C

Xử phạt Nguyễn Đức C từ 20 triệu đến 25 triệu đồng

Về xử lý vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 47 BLHS, điểm a, b khoản 2 Điều 106  Bộ Luật tố tụng hình sự 

Đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu sung công quỹ nhà nước đối với: số tiền 8.000.000 đồng; và 08 điện thoại kèm sim di động gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A39; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s plus; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung Galaxy Note5; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 plus; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy S7 edge; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F1S.

Về án phí: áp dụng khoản 2 Điều 136 BLTTHS, Khoản 1 Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị định số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. Buộc mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Than Uyên, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Than Uyên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo:

Tại phiên tòa ngày hôm nay các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận tại Tòa phù hợp với bản kết luận điều tra, phù hợp với nội dung cáo trạng đã truy tố, như vậy có đủ cơ sở khẳng định:

Trong thời gian diễn ra giải bóng đá Worldcup năm 2018, Nguyễn M đã nảy sinh ý định tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và ghi số lô, số đề trái quy định của Nhà nước cho những người quen. Nguyễn M đã gặp Nguyễn Huy Hiển, sinh năm 1986 lập một tài khoản cá cược bóng đá tại trang website: www.bongda88.com để thực hiện hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá, Minh và Hiển thống nhất cuối mỗi tuần Minh nhờ Hiển chuyển tiền để thanh toán tiền thắng thua cá độ cho một người chủ mạng cá độ không rõ địa chỉ, lai lịch ở Hà Nội. Trước mỗi trận thi đấu bóng đá, Nguyễn M sẽ đăng nhập vào tài khoản xem tỷ lệ cá cược các trận thi đấu bóng đá rồi báo lại cho người cá cược tỷ lệ thấp hơn để được hưởng hoa hồng từ phần chênh lệch. Nguyễn M dùng điện thoại 0987 476 555 để nhận cá độ bóng đá và ghi số lô, số đề với các người chơi, với số lô, đề thì hình thức đánh dựa trên kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, tỷ lệ ăn thua với số đề là 1 ăn 70, người chơi được coi là trúng đề khi số mà họ mua trùng với 02 số cuối cùng của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc trong ngày hôm đó, đối với điểm lô, 01 điểm lô là 22.000 đ/01 điểm lô, nếu trúng người chơi được 80.000 đồng/01 điểm. Trong vụ án này bị cáo Đỗ Tiến T vừa tham gia đánh lô, đề vừa tham gia cá độ bóng đá với Nguyễn M.

Hành vi phạm tội của Đỗ Tiến T như sau:

Lần thứ nhất: Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 11/7/2018 Đỗ Tiến T dùng số điện thoại 0915286287 nhắn tin vào số điện thoại 0986476555 của Minh bảo Minh nhận ghi số lô 12, 21, 24, 42 mỗi con 100 điểm, tổng điểm 400 (mỗi điểm lô là 22.000 đồng/điểm) =8.800.000 đồng. Minh đồng ý nhận ghi số lô Thành đánh và xác nhận tin nhắn “Ok” số tiền đánh số lô Thành chưa trả cho Minh, trong ngày Thành không trúng số lô, số đề nào cả.

Lần thứ 2: Khoảng 18 giờ ngày 14/7/2018 trước trận đấu tranh giải ba, tư trong khuôn khổ vòng chung kết World cup 2018 giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Bỉ, Thành gọi điện vào số điện thoại của Minh để cá độ trận bóng đá trên, Thành nhận kèo đội tuyển Anh thắng cá độ với số tiền là 10.000.000 đồng, Minh đồng ý nhận cá độ theo tỷ lệ đội Anh thắng Thành được H 95% (tức 9.500.000 đồng) kết thúc trận đấu Thành thua cá độ Minh, số tiền cá độ Thành chưa chuyển cho Minh

Lần thứ 3: Khoảng 18 giờ ngày 15/7/2018 Thành gọi cho Minh, ghi các số lô 23, 36 mỗi con 50 điểm, số lô 32, 88 mỗi số lô 100 điểm, số lô 33 là 300 điểm và các số đề 32, 33, 34 mỗi số là 300.000 đồng, tổng là 600 điểm lô=13.200.000 đồng; tiền đề là 900.000 đồng, tổng số tiền đánh lô, đề của Thành là 14.100.000 đồng, Minh đồng ý nhận và nhắn lại ok, sau khi có kết quả xổ số Thành trúng số lô 23 là 50 điểm, số lô 88 là 100 điểm, tổng số tiền trúng lô là 12.000.000 đ, tổng tiền lô, đề Thành đánh và tiền trúng trong ngày là 26.100.000 đ, số tiền đánh lô, đề trên Thành và Minh chưa thanh toán cho nhau

Lần 4 Khoảng 21 giờ tại quán bi - a Nguyễn Vũ Long tại khu 5A thị trấn Than Uyên Đỗ Tiến T gặp Nguyễn M, Thành cá độ số tiền 10.000.000 đồng nhận đội Pháp chấp hòa thua, theo tỷ lệ nếu Pháp thắng Thành được 100% tiền cược, Minh đồng ý nhận cá độ. Tiền cá cược Thành chưa đưa cho Minh

Đỗ Tiến T bốn lần thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền 54.900.000 đồng, cụ thể các ngày 11, 15/7/2018 Đỗ Tiến T đã 02 lần thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi số lô, đề với Nguyễn M, với tổng số tiền là 34.900.000 đồng, hai lần đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá vào ngày 14/7/2018 với số tiền 10 triệu đồng.

Hành vi phạm tội của Đào Văn B

Khoảng 16 giờ cùng ngày 15/7/2018, Đào Văn B dùng điện thoại số 0973 000 282 gọi cho Nguyễn M để cá độ trận đấu Pháp gặp Croatia với tỷ lệ Pháp chấp hòa thua, nếu Pháp thắng B được 90% trên tổng số tiền cá cược. Minh đồng ý nhận cá độ của B với số tiền 5 triệu đồng và nhắn tin xác nhận: “Pháp 5tr. Kèo hòa thua ăn 90 ok”. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày B tiếp tục gọi điện thoại cho Minh cá cược ăn thua tỷ lệ 92% với số tiền cá cược 5 triệu đồng, Minh đồng ý và nhắn tin lại cho B “Pháp hòa thua ăn 92 5tr. Tổng 10tr”. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, B gọi điện thoại cho Minh nâng mức cá cược đội tuyển Pháp thắng lên 100% với số tiền cá cược 5 triệu đồng, Minh đồng ý và nhắn tin xác nhận: “Pháp chấp hòa thua ăn đủ 5tr ok, tổng 15tr”. Tổng số tiền Đào Văn B dùng để đánh bạc với Nguyễn M ngày 15/7/2018 trong trận thi đấu bóng đá chung kết giữa đội tuyển Pháp và Croatia là 15.000.000 đồng, số tiền cá cược B chưa trả cho Minh

Hành vi phạm tội của Lê Văn H: Khoảng 20 giờ ngày 15/7/2018, Lê Văn H dùng điện thoại di động số 0868 397 888 nhắn tin cho Nguyễn M để hỏi tỷ lệ kèo trận thi đấu bóng đá chung kết Worldcup 2018 giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Croatia, Minh nhắn tin trả lời “Pháp chấp hòa thua ăn 95, Croatia ăn 93” “Tài 2 hòa ăn 95, xỉu ăn 88”. Lê Văn H nhắn tin cho Minh cá cược số tiền 32.000.000 đồng và nhận đội tuyển Pháp chấp hòa thua nếu thắng được 95% trên tổng số tiền cược, Minh nhắn tin trả lời “Ok”. Một lúc sau H tiếp tục nhắn 2 tin nhắn cho Minh cá cược thêm tổng số tiền 4 triệu đồng vào kèo đội tuyển Pháp thắng, Minh nhắn tin trả lời “Ok tổng 36tr ok”.

Cùng ngày H còn nhận cá cược bóng đá với Lê Văn H số tiền 9.000.000 đồng. Như vậy tổng số tiền Lê Văn H dùng để đánh bạc ngày 15/7/2018 trong trận thi đấu bóng đá giữa đội tuyển Pháp và Croatia là 45.000.000 đồng (trong đó 36.000.000 đồng tiền đánh bạc với Nguyễn M và 9.000.000 đồng đánh bạc với Lê Văn H). Toàn bộ số tiền H đánh bạc với Minh và H chưa trả.

Hành vi của Nguyễn Đức C: Nguyễn Đức C đánh bạc với Nguyễn M số tiền là 4 triệu đồng, đánh bạc với Lê Văn H 9 triệu đồng, tổng cộng là 13 triệu đồng, cụ thể hành vi phạm tội của Nguyễn Đức C như sau:

Trong khoảng thời gian 20 giờ ngày 15/7/2018, Nguyễn Đức C dùng điện thoại di động số 01663 889 969 nhắn tin vào số điện thoại 0986476555 của Minh hỏi tỷ lệ kèo trận chung kết Worldcup 2018, Minh nhắn tin trả lời “Pháp chấp hòa thua ăn 96, Croatia ăn 90, Tài 2 hòa ăn 96, xỉu ăn 88”. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, C nhắn tin cho Minh cá cược nhận đội tuyển Pháp thắng với tổng số tiền 3.000.000 đồng và nhận kèo Xỉu 1.000.000 đồng, Minh đồng ý và nhắn tin xác nhận “Ok”. Tổng số tiền Nguyễn Đức C dùng để đánh bạc với Nguyễn M ngày 15/7/2018 trong trận thi đấu bóng đá giữa đội tuyển Pháp và Croatia là 4.000.000 đồng. Trong tổng số tiền 4.000.000 đồng C dùng để cá cược thì C nhận cá cược hộ để hưởng tiền hoa hồng từ việc báo lại cho người nhờ cá cược tỷ lệ kèo thấp hơn cụ thể C cá cược hộ số tiền 2.000.000 đồng cho anh Đoàn Minh Được, sinh năm 1983, trú tại Khu 7A, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên và cá hộ số tiền 1.000.000 đồng cho anh Đặng Văn Lương, sinh năm 1982, trú tại Khu 5A, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, còn lại 1.000.000 đồng cá cược kèo Xỉu là tiền của C. Tiền cá cược C chưa đưa cho Minh mà thỏa thuận sau khi kết thúc trận thi đấu bóng sẽ thanh toán tiền thắng thua.

Cũng trong ngày Nguyễn Đức C còn khai nhận về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với Lê Văn H như sau: Với mục đích được hưởng tiền hoa hồng từ mức chênh lệch kèo báo lại người cá cược nên khoảng 16 giờ 15/7/2018, C nhận cá cược số tiền 6.000.000 đồng với Nguyễn Đăng Trường, do không đủ tiền nên Trường mới đưa cho C 4 triệu đồng. Sau đó C gặp Lê Văn H, C đưa cho H số tiền 5 triệu đồng để tối C báo kèo cược với H. Khoảng 20 giờ C nhắn tin cho H hỏi tỷ lệ kèo trận đấu bóng đá chung kết Worldcup 2018 giữa đội Pháp gặp đội Croatia, H nhắn tin trả lời “Pháp chấp hòa thua ăn 95, Croatia ăn 93”. Một lúc sau C gặp Đỗ Ngọc Chiến, đưa cho C số tiền 2 triệu đồng nhờ C cá cược hộ đội Pháp thắng, C đồng ý nhắn tin cho H cá cược đội Pháp thắng thêm số tiền 4 triệu đồng với tỷ lệ thắng được 92 % của số tiền cược, H nhắn tin xác nhận “Ok anh nhé tổng anh bắt Pháp 9tr nhé” (trong đó có 5 triệu đồng tiền mặt và 4 triệu đồng qua tin nhắn, C chưa đưa cho H)

Đối với Lê Văn H sau khi nhận cá cược của Nguyễn Đức C xong thì H chuyển toàn bộ kèo đã nhận của C cho em trai là Lê Văn H, để nhờ H cá cược, H đồng ý nhưng chưa lấy tiền từ H.

Tổng số tiền Nguyễn Đức C dùng để đánh bạc ngày 15/7/2018 với Nguyễn M, Lê Văn H trong trận thi đấu bóng đá giữa đội tuyển Pháp và Croatia là 13 triệu đồng. Số tiền Lê Văn H dùng để đánh bạc với Nguyễn Đức C trong trận thi đấu bóng đá này là 9 triệu đồng.

Hành vi phạm tội của Đàm Văn Đ như sau: Đàm Văn Đ một lần thực hiện hành vi đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá với Nguyễn M như sau: Khoảng 13 giờ ngày 15/7/2018, Đàm Văn Đ gọi cho Nguyễn M để hỏi về tỷ lệ kèo nếu Đ nhận đội tuyển Pháp thắng thì Minh nhắn tin lại trả lời Đ với nội dung: “Pháp chấp hòa thua ăn 90”. Đọc tin nhắn của Minh xong, Đ gọi điện thoại cho Minh đồng ý cá đội tuyển Pháp chấp hòa thua ăn 90 với số tiền 5.000.000 đồng. Một lúc sau, Đ tiếp tục gọi điện thoại cho Minh đặt đội tuyển Pháp thêm 5.000.000 đồng, Minh đồng ý và nhắn tin xác nhận cho Đ với nội dung: “Thêm 5 tr. Tổng em là 10 tr”. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, khi Đ ngồi uống bia với Lò Văn Diên, thì Diên có nhờ Đ cá độ hộ đội tuyển Pháp thắng với số tiền 500.000 đồng, Đ đồng ý nhưng Diên chưa đưa tiền cho Đ. Sau đó Đ tiếp tục gọi cho Minh tiếp tục cá cược nhận đội tuyển Pháp với tỷ lệ 92% với số tiền 10 triệu, Minh đồng ý và nhắn tin lại cho Đ xác nhận với nội dung: “Pháp hòa thua ăn 92 10tr. Tổng 20 tr ok”. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Đ tiếp tục gọi điện thoại cho Minh nhận đội tuyển Pháp chấp hòa thua ăn 97 % với số tiền 10 triệu, Minh đồng ý và nhắn tin cho Đ với nội dung: “Pháp hòa thua ăn 97.10tr, tổng 30tr” và Đ cũng nhắn tin trả lời Minh “ok” (đồng ý). Tổng số tiền Đàm Văn Đ dùng để đánh bạc với Nguyễn M ngày 15/7/2018 trong trận thi đấu bóng đá giữa đội tuyển Pháp và Croatia là 30 triệu đồng (số tiền này Đ chưa trả cho Minh).

Hành vi phạm tội của Phạm Văn V: Bị cáo V tham gia đánh bạc một lần với tổng số tiền 20 triệu đồng, cụ thể như sau: Khoảng 20 giờ ngày 15/7/2018, tại quán bi a của anh Nguyễn Vũ Long tại khu 5A, V gặp Minh qua nói chuyện Phạm Văn V cá cược bóng đá với Nguyễn M. V cá cược đội Pháp thắng số tiền 20 triệu đồng với tỷ lệ kèo Pháp chấp hòa thua ăn 97%, Minh đồng ý và dùng điện thoại di động nhắn tin vào số 01629 036 268 của V để xác nhận với nội dung: “Pháp chấp hòa thua ăn 97, 20 tr ok”. Tiền cá cược V chưa đưa cho Minh.

Hành vi phạm tội của Nguyễn M: Trong các ngày 14, 15/7/2018, Nguyễn M đã hai lần thực hiện hành vi đánh bạc với Đỗ Tiến T, Đàm Văn Đ, Phạm Văn V, Đào Văn B, Nguyễn Đức C, Lê Văn H dưới hình thức cá độ bóng đá trong các trận chung kết Worldcup 2018 với tổng số tiền 125 triệu đồng cụ thể: Ngày 14/7/2018, Minh đánh bạc với Đỗ Tiến T bằng hình thức cá độ trận bóng đá giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Bỉ với số tiền 10 triệu đồng; Trong ngày 15/7/2018, Đàm Văn Đ, Phạm Văn V, Đào Văn B, Nguyễn Đức C, Lê Văn H đã thực hiện hành vi đánh bạc với Nguyễn M dưới hình cá độ bóng đá trận chung kết Worldcup 2018 giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Croatia. Trong đó Minh đánh bạc với Đ số tiền: 30 triệu đồng; Minh đánh bạc với V số tiền 20 triệu đồng; Minh đánh bạc với B số tiền 15 triệu đồng; Minh đánh bạc với H số tiền 36 triệu đồng, Minh đánh bạc với C 4 triệu đồng ; Minh đánh bạc với Thành số tiền 10 triệu đồng.

Ngoài các lần thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên, trước đó Nguyễn M còn thực hiện hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức ghi số lô, số đề với Đỗ Tiến T vào các ngày 11,15/7/2018, Nguyễn M đã hai lần thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi số lô, số đề với Đỗ Tiến T, với tổng số tiền là 34.900.000 đồng. Như vậy Nguyễn M đã bốn lần thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền là 159.900.000 đồng

Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận hành vi phạm tội của Đỗ Tiến T, Lê Văn H, Phạm Văn V, Nguyễn Đức C, Đào Văn B, Lê Văn H, Đàm Văn Đ phạm tội: “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự; Hành vi của Nguyễn M phạm tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 điều 321- Bộ luật hình sự.

[3] Tính chất nguy hiểm cho xã hội của vụ án, nhân thân bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

1. Tính chất nguy hiểm cho xã hội của vụ án:

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến việc quản lý trật tự công cộng là một trong những khách thể quan trọng được pháp luật bảo vệ. Chính hành vi phạm tội của các bị cáo đã làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của gia đình và xã hội, cũng từ hành vi “đánh bạc” dẫn đến việc sa sút kinh tế của rất nhiều gia đình và là nguyên nhân dẫn đến việc tan vỡ hạnh phúc gia đình và là nguyên nhân phát sinh nhiều tội phạm khác.

Trong vụ án này, trước và trong khi phạm tội, các bị cáo không có sự bàn bạc, phân công vai trò của từng người khi thực hiện hành vi phạm tội, vì vậy đây chỉ là trường hợp đồng phạm giản đơn. Nguyễn M là người giữ vai trò số 1 trong vụ án, bị cáo là người tham gia đánh bạc với 7 bị cáo trong vụ án, hành vi của bị cáo dẫn đến các con bạc khác cùng tham gia nên phạm tội. Đỗ Tiến T giữ vai trò thứ 2 đã bốn lần tham gia cá độ, ghi số lô, số tiền với Nguyễn M với số tiền chơi là 54.900.000 đồng; các bị cáo còn lại độc lập về hành vi phạm tội đã thực hiện, vì vậy các bị cáo phải chịu trách nhiệm riêng rẽ đối với hành vi phạm tội của mình.

2. Về nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự:

- Bị cáo Nguyễn M từng bị Tòa án nhân dân huyện Than Uyên kết án năm 2015 về tội đánh bạc, tuy đã được xóa án tích nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học cho bản thân vẫn cố ý thực hiện tội phạm tuy nhiên trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo Minh đã thành khẩn khai báo, bị cáo Minh tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong việc phát hiện, điều tra tội phạm, bị cáo được chính quyền địa phương xác nhận lao động chính trong gia đình, do vậy khi quyết định hình phạt HĐXX cần áp dụng các tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s, t khoản 1, khoản 2 điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015;

Bị cáo Đào Văn B bị Tòa án nhân dân huyện Than Uyên kết án ngày 22/7/2014 về tội đánh bạc, tuy đã được xóa án tích nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học cho bản thân vẫn cố ý thực hiện tội phạm tuy nhiên trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo B đã thành khẩn khai báo, bị cáo là lao động chính trong gia đình, đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015;

Các bị cáo, Đỗ Tiến T, Lê Văn H, Đàm Văn Đ, Phạm Văn V, Nguyễn Đức C, Lê Văn H là những người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Đây là lần phạm tội đầu tiên và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên các bị cáo được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ i, s khoản 1 điều 51- BLHS 2015. Riêng bị cáo Nguyễn Đức C tự thú về hành vi phạm tội của mình nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ theo điểm r khoản 1 điều 51- BLHS 2015; Bị cáo Đàm Văn Đ ra đầu thú về hành vi phạm tội nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 điều 51- BLHS 2015. Bị cáo Thành có bố đẻ là người có công với cách mạng được tặng bảng vàng ghi công và kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiên cường do vậy bị cáo Thành còn được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 điều 51- BLHS 2015. Bị cáo Lê Văn H, Lê Văn H có ông bà ngoại là người có công với cách mạng do vậy Hội đồng xét xử cần coi đây là các tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 điều 51- BLHS

- Bị cáo Minh, bị cáo Thành đều bốn lần thực hiện hành vi đánh bạc trái phép trở lên nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm g khoản 1 điều 52- BLHS 2015.

Từ những phân tích và đánh giá về tính chất mức độ của hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử xét thấy, hành vi mà các bị cáo thực hiện là ít nghiêm trọng, khung hình phạt tiền được quy định là hình phạt chính trong tội danh do vậy khi quyết định hình phạt đối với các bị cáo Đỗ Tiến T, Lê Văn H, Phạm Văn V, Nguyễn Đức C, Đào Văn B, Lê Văn H, Đàm Văn Đ. Hội đồng xét xử đã quyết định hình phạt chính áp dụng đối với các bị cáo là phạt tiền, thông qua hình phạt tiền cũng đủ để giáo dục các bị cáo cải tạo và tu dưỡng rèn luyện bản thân thành người công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội.

Xét hoàn cảnh kinh tế của bị cáo Nguyễn M khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung, các bị cáo còn lại áp dụng hình phạt chính là phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền.

Đối với bị cáo Nguyễn M xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ vì vậy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà áp dụng điều 65 của BLHS năm 2015 cho bị cáo được hưởng án treo cũng có thể cải tạo bị cáo thành người có ích cho xã hội và giáo dục chung.

Đối với Nguyễn Huy Hiển, theo lời khai của Nguyễn M thì Hiển là người lập tài khoản cá độ bóng đá và chuyển tiền của Minh cho chủ trang cá độ nhưng tại cơ quan điều tra Hiển không thừa nhận hành vi như Nguyễn M đã khai báo. Do đó không đủ căn cứ để xử lý đối với Nguyễn Huy Hiển về hành vi đánh bạc.

Đối với Đoàn Minh Được và Đặng Văn Lương đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với Nguyễn Đức C. Quá trình điều tra, Nguyễn Đức C khai nhận nhận đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá hộ cho Nguyễn Đăng Trường số tiền 6.000.000 đồng nhưng Trường chỉ thừa nhận đã nhờ C cá độ bóng đá với số tiền 600.000 đồng. Quá trình điều tra xác định hành vi đánh bạc của Được và Lương, Trường chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan điều tra, Công an huyện Than Uyên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Được, Lương, Trường là đúng quy định.

Đối với Đỗ Ngọc Chiến, Lò Văn Diên quá trình điều tra Chiến và Diên đều không thừa nhận hành vi đánh bạc với Nguyễn Đức C, Đàm Văn Đ; Ngoài lời khai của Nguyễn Đức C, Đàm Văn Đ không còn tài liệu chứng cứ để chứng minh Đỗ Ngọc Chiến, Lò Văn Diên thực hiện hành vi đánh bạc nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý đối với Đỗ Ngọc Chiến, Lò Văn Diên

[4] Xử lý vật chứng, án phí;

- Số tiền 8.000.000 đồng, trong đó có 3.000.000 đồng thu giữ của Nguyễn Đức C và số tiền 5.000.000 đồng thu giữ của Lê Văn H là tiền dùng để đánh bạc nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước

- 08 điện thoại di động (chứa 08 sim) gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A39; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s plus; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung Galaxy Note5; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 plus; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy S7 edge; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F1S thu giữ của các bị cáo, xét thấy 08 điện thoại thu giữ trên đều là phương tiện dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước. Đối với 08 sim kèm theo điện thoại xét thấy không còn giá trị, các bị cáo có quyền khôi phục số nên cần tịch thu tiêu hủy 08 sim điện thoại nói trên.

- Về án phí: các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và khoản 1 điều 21, điểm a khoản 1 điều 23 nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 65 BLHS năm 2015

Tuyên bố Nguyễn M phạm tội “Đánh bạc”

Xử phạt Nguyễn M 03 (ba) năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (27/11/2018).

Giao bị cáo cho UBND xã thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Thi hành án hình sự.

“Trong thời gian thử thách nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, Thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại điều 56 của Bộ luật này”

- Căn cứ khoản 1 Điều 321 điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 35- BLHS năm 2015.

Tuyên bố Đỗ Tiến T phạm tội “Đánh bạc”

Xử phạt Đỗ Tiến T 40.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước

- Căn cứ khoản 1 Điều 321 điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 35 - BLHS năm 2015.

Tuyên bố Đào Văn B phạm tội “Đánh bạc”

Xử phạt Đào Văn B 30.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước

- Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s, i khoản 1, 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 35 BLHS 2015

Tuyên bố Lê Văn H, Lê Văn H, Đàm Văn Đ, Phạm Văn V.

Phạm tội “Đánh bạc”

Xử phạt Lê Văn H 35.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước

Xử phạt Đàm Văn Đ 30.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước

Xử phạt Phạm Văn V 25.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước

Xử phạt Lê Văn H 20.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước

- Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s, r, i khoản 1, 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 35 BLHS 2015. Tuyên bố Nguyễn Đức C phạm tội “Đánh bạc”

Xử phạt Nguyễn Đức C 20.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước

2. Xử lý vật chứng: Áp dụng điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015; điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 8.000.000 đồng (thu giữ của Lê Văn H 5.000.000 đồng, thu giữ Nguyễn Đức C 3.000.000 đồng)

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 08 điện thoại, gồm:

01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A39 thu giữ Nguyễn Đức C;

01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s plus, vỏ màu hồng thu giữ của Nguyễn M;

01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung Galaxy Note5 thu giữ của Đỗ Tiến T;

01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 thu giữ của Lê Văn H

01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus thu giữ của Đào Văn B

01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 plus, vỏ màu vàng thu giữ của Phạm Văn V

01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy S7 edge, vỏ màu vàng thu giữ của Lê Văn H

01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F1S vỏ màu vàng thu giữ của Đàm Văn Đ

Tuyên tịch thu tiêu hủy 08 sim (thuộc 08 điện thoại thu giữ trên) để tiêu hủy

(Tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 13 tháng 11 năm 2018)

3. Án phí: Áp dụng khoản 2 điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và khoản 1 điều 21, điểm a khoản 1 điều 23 nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Buộc mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Các bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.


55
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 65/2018/HS-ST ngày 27/11/2018 về tội đánh bạc

Số hiệu:65/2018/HS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Than Uyên - Lai Châu
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 27/11/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về