Bản án 606/2019/HC-PT ngày 29/08/2019 về khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 606/2019/HC-PT NGÀY 29/08/2019 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH TIỀN GIANG

Ngày 29 tháng 08 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số: 705/2018/TLPT-HC ngày 10 tháng 12 năm 2018 về việc “Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang”;

Do Bản án hành chính sơ thẩm số 33/2018/HC-ST ngày 29/10/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang bị kháng cáo và bị kháng nghị;

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 1839/2019/QĐ-PT ngày 08/08/2019 giữa các đương sự:

1. Người khởi kiện:

Ông Nguyễn Thành T, sinh năm 1990 (vắng mặt);

Đa chỉ: ấp Thân Hòa, xã TCN, huyện CT, tỉnh Tiền Giang.

Người đại diện hợp pháp của ông Nguyễn Thành T (văn bản ủy quyền có sự chứng nhận của Văn phòng Công chứng Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/03/2018 và ngày 03/08/2018):

Bà Nguyễn Thị T1, sinh năm 1995 (vắng mặt);

Đa chỉ: thôn 4, xã HL, huyện KB, tỉnh Đăk Lắk.

Ông Lưu Tuấn L, sinh năm 1981 (có mặt);

Đa chỉ: ấp Nguyệt Lãng A, xã BP, huyện CL, tỉnh Trà Vinh.

2. Người bị kiện:

Giám đốc Sở y tế tỉnh Tiền Giang: ông Trần Thanh T (vắng mặt do đương sự có văn bản số 2069/SYT-VP ngày 10/06/2019 yêu cầu xét xử vắng mặt);

Đa chỉ: 4 Hùng Vương, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp Giám đốc Sở y tế tỉnh Tiền Giang: Ông Phạm Quang Thuần, sinh năm 1973 (có mặt);

Đa chỉ: 169B, ấp Bình Tạo, xã TA, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

3. Người kháng cáo:

3.1.Ông Nguyễn Thành T là người khởi kiện;

3.2.Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, là người bị kiện.

4. Người kháng nghị:

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện và bản tự khai của người đại diện hợp pháp của người khởi kiện, yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Thành T được tóm tắt như sau:

Vào năm 2008, ông Nguyễn Thành T được Sở Y Tế tỉnh Tiền Giang cử đi học bác sĩ Y học cổ truyền tại trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. Để được cử đi học, vào ngày 16/03/2009, giữa ông Nguyễn Thành T và Giám đốc Sở Y Tế tình Tiền Giang ký kết bản cam kết (theo mẫu soạn sẵn) có nội dung chính như sau:

-Sau khi tốt nghiệp đại học, chấp thuận nhận công tác ổn định tại các đơn vị y tế công lập do cấp có thẩm quyền tỉnh Tiền Giang phân công với thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian được đào tạo;

-Bằng tốt nghiệp đại học sẽ do Sở Y tế quản lý và nhận lại bằng sau 6 năm công tác ổn định tại địa phương;

-Nếu không thực hiện đúng cam kết nói trên thì phải bồi thường gấp 3 lần chi phí đào tạo do phía Sở Y Tế tỉnh Tiền Giang đã chi trả trong suốt thời gian đi học và không được nhận lại bằng tốt nghiệp đại học.

Ông Nguyễn Thành T đã tốt nghiệp và được trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cấp bằng tốt nghiệp vào tháng 06/2014. Sau khi tốt nghiệp đại học, giữa ông Nguyễn Thành T và Sở Y tế tỉnh Tiền Giang không thỏa thuận được việc tiếp tục thực hiện bản cam kết đã ký vào ngày 16/03/2009.

Vào ngày 22/12/2016, ông Nguyễn Thành T khiếu nại, yêu cầu Sở Y Tế tỉnh Tiền Giang trả lại bằng đại học và giải quyết về việc bồi thường chi phí đào tạo theo quy định, nhưng phía Sở Y Tế tỉnh Tiền Giang không đồng ý.

Vào ngày 22/02/2017, Sở Y Tế tỉnh Tiền Giang mời ông Nguyễn Thành T đến để giải quyết việc khiếu nại, đồng thời Giám đốc Sở Y Tế tỉnh Tiền Giang ra quyết định số 163/QĐ-SYT ngày 15/02 /2017 về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thành T; quyết định có nội dung chính như sau:

-Sở Y tế tỉnh Tiền Giang tiếp tục giữ bằng tốt nghiệp đại học số 015826 do Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14/10/2014 cho ông Nguyễn Thành T;

Không đồng ý với quyết định nói trên, ông Nguyễn Thành T khởi kiện, yêu cầu hủy bỏ quyết định số 163/QĐ-SYT ngày 15/02/2017 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, buộc Sở Y Tế tỉnh Tiền Giang trả lại bằng đại học (bản chính) cho ông Nguyễn Thành T.

Người bị kiện là Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, ông Trần Thanh T, có văn bản trình bày ý kiến như sau:

Do tình trạng thiếu cán bộ của ngành Y tế tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã đề nghị và được sự đồng ý của Bộ Y tế và trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho phép tỉnh Tiền Giang được cử tuyển đào tạo Bác sỹ đa khoa, Dược sỹ hệ chính quy năm học 2008-2009 tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Những người được cử tuyển là những người có hộ khẩu thường trú tại địa phương cử tuyển, có điểm thi vào Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trên điểm sàn của trường và gần với kết quả trúng tuyển. Ngoài ra, người được cử đi học phải ký văn bản cam kết rằng sau khi tốt nghiệp đại học, chấp thuận nhận công tác ổn định tại các đơn vị y tế công lập do cấp có thẩm quyền tỉnh Tiền Giang phân công với thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian được đào tạo; bằng tốt nghiệp đại học sẽ do Sở Y tế quản lý và nhận lại bằng sau 6 năm công tác ổn định tại địa phương; nếu không thực hiện đúng theo nội dung cam kết thì phải bồi thường gấp 03 lần mức chi phí đã nhận trong thời gian học đại học và không được nhận lại bằng tốt nghiệp Đại học. Tất cả chi phí đào tạo cho ông Nguyễn Thành T đều do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chịu.

Trong số những người được tỉnh Tiền Giang cử đi học tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh theo tiêu chuẩn nói trên, có ông Nguyễn Thành T, có hộ khẩu thường trú tại huyện CT, tỉnh Tiền Giang. Ông Nguyễn Thành T đã ký bản cam kết ngày 16/03/2009 với những điều kiện để được đi học như đã nói trên; bản cam kết có sự bảo lãnh của cha ông Nguyễn Thành T (là ông Nguyễn Văn B) và có sự xác nhận của Ủy ban nhân xã Thân Cử Nghĩa, huyện CT nơi ông Nguyễn Thành T đăng ký thường trú.

Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 2014, ông Nguyễn Thành T đã không chấp nhận sự phân công làm việc tại Trung tâm Y tế huyện CT, tỉnh Tiền Giang, nhưng đương sự lại yêu cầu nhận lại bằng tốt nghiệp đại học. Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho rằng ông Nguyễn Thành T đã vi phạm bản cam kết ngày 16/03/2009 đã ký kết. Vì vậy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định quyết định số 163/QĐ-SYT ngày 15/02/2017 có nội dung chính là: -Sở Y tế tỉnh Tiền Giang tiếp tục giữ bằng tốt nghiệp đại học số 015826 do Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14/10/2014 cho ông Nguyễn Thành T.

Với những lý do nói trên, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang đề nghị Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Thành T.

Tại bản án hành chính sơ thẩm số 33/2018/HC-ST ngày 29/10/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã quyết định như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 193 Luật tố tụng Hành chính năm 2015;

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Thành T; hủy quyết định số 163/QĐ-SYT ngày 15/02/2017 của Giám đốc Sở y tế tỉnh Tiền Giang về việc giải quyết khiếu nại.

Ghi nhận sự tự nguyện của ông Nguyễn Thành T bồi thường chi phí hỗ trợ đào tạo với số tiền là 402.000.000 đồng. Thực hiện ngay khi án có hiệu lực pháp luật.

Sở Y tế tỉnh Tiền Giang phải trả bằng đại học cho ông Nguyễn Thành T ngay khi án có hiệu lực pháp luật.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí, quyền yêu cầu thi hành án, quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vào ngày 12/11/2018, ông Trần Thanh T, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, là người bị kiện, có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm, yêu cầu như sau:

-Yêu cầu ông Nguyễn Thành T phải tiếp tục thực hiện sự cam kết tại văn bản ngày 16/03/2009. Trong trường hợp ông Nguyễn Thành T, vì lý do nào đó mà không thể thực hiện cam kết, thì phải có trình bày gửi Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, để căn cứ vào đó, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang trình Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền xem xét giải quyết.

Vào ngày 13/11/2018, ông Nguyễn Thành T có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm về phần số tiền phải bồi thường là 402.000.000 đồng; yêu cầu như sau:

-Không đồng ý bồi thường số tiền 402.000.000 đồng cho Sở Y tế tỉnh Tiền Giang vì có kháng cáo của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang.

Vào ngày 13/11/2018, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang ra quyết định số 2208/QĐ-VKS-HC, kháng nghị bản án sơ thẩm, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Thành T, lý do như sau:

-Về thủ tục tố tụng: so sánh với đơn khởi kiện ghi ngày 19/02/2018 của ông Nguyễn Thành T (khởi kiện yêu cầu hủy quyết định số 163/QĐ-SYT ngày 15/02 /2017 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang), thì việc Tòa án cấp sơ thẩm tuyên án như sau: “Ghi nhận sự tự nguyện bồi thường của ông Nguyễn Thành T hoàn trả chi phí hỗ trợ đào tạo với số tiền 402.000.000 đồng…..”, là vượt quá yêu cầu khởi kiện của đương sự;

-Về nội dung giải quyết vụ án:

Ông Nguyễn Thành T được cử tuyển đi học tại trường Đai học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (năm học 2008-2009) là do chính sách ưu tiên đào tạo Bác sỹ, Y sỹ cho các tỉnh thiếu cán bộ ngành Y tế, trong đó có tỉnh Tiền Giang; chi phí đào tạo do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền chịu toàn bộ.

Để được cử đi học theo diện nói trên, ông Nguyễn Thành T đã ký bản cam kết ngày 16/03/2009 với Sở Y tế tỉnh Tiền Giang; bản cam kết có những nội dung chính như sau:

-Sau khi tốt nghiệp đại học, chấp thuận nhận công tác ổn định tại các đơn vị y tế công lập do cấp có thẩm quyền tỉnh Tiền Giang phân công với thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian được đào tạo;

-Bằng tốt nghiệp đại học sẽ do Sở Y tế quản lý và nhận lại bằng sau 6 năm công tác ổn định tại địa phương;

-Nếu không thực hiện đúng cam kết nói trên thì phải bồi thường gấp 3 lần chi phí đào tạo do phía Sở Y Tế tỉnh Tiền Giang đã chi trả trong suốt thời gian đi học và không được nhận lại bằng tốt nghiệp đại học.

Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 2014, ông Nguyễn Thành T đã không chấp nhận sự phân công làm việc theo sự phân công của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang. Như vậy, ông Nguyễn Thành T đã vi phạm bản cam kết đã ký vào ngày16/03/2009.

Về bản chất, bản cam kết ngày 16/03/2009 là một giao dịch dân sự có điều kiện; các bên tham gia ký kết phải thực hiện đúng cam kết của mình; ông Nguyễn Thành T đã vi phạm cam kết.

Vì vậy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định quyết định số 163/QĐ-SYT ngày 15/02/2017 có nội dung chính là: -Sở Y tế tỉnh Tiền Giang tiếp tục giữ bằng tốt nghiệp đại học số 015826 do Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14/10/2014 cho ông Nguyễn Thành T; việc ra quyết định của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, là đúng pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, các đương sự có ý kiến như sau:

-Ông Nguyễn Thành T, do ông Lưu Tuấn L làm đại diện, vẫn giữ yêu cầu kháng cáo như đã nói trên;

-Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang vắng mặt. Tại văn bản số 2069 ngày 10/06/2019, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang yêu cầu Tòa án xét xử vắng mặt và vẫn giữ nguyên các ý kiến đã trình bày tại đơn kháng cáo ngày 13/11/2018, tại văn bản số 29 ngày 03/01/2019.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Thành T.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến như sau:

-Về thủ tục tố tụng:

Các đương sự, Tòa án thực hiện đúng pháp luật tố tụng hành chính;

-Về nội dung giải quyết vụ án:

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thay đổi kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án vì thiếu người tham gia tố tụng, cụ thể như sau:

-Chi phí trả cho trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm học đại học của ông Nguyễn Thành T, là do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phải chịu. Như vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phải được Tòa án triệu tập tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án này;

-Bản cam kết ngày 16/03/2009 có sự tham gia ký kết của ông Nguyễn Văn B (là cha của ông Nguyễn Thành T) với tư cách là người bảo lãnh cho ông Nguyễn Thanh Trung. Như vậy, ông Nguyễn Văn B phải được Tòa án triệu tập tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án này.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1]Do thiếu cán bộ ngành Y tế tại các tỉnh miền Tây, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang có văn bản số 4074/UBND-VX ngày 24/07/2008 đề nghị Bộ Y tế cho phép UBND tỉnh Tiền Giang cử tuyển 10 bác sỹ Đa khoa và 10 dược sỹ đại học để theo học tại trường Đại học Y-Dược Thành phố Hồ Chí Minh; tiêu chuẩn để có thể được cử tuyển là: học sinh phổ thông của tỉnh Tiền Giang dự thi vào Đại học Y-Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2008-2009 có điển thi kế cận điểm chẩn xét tuyển và trên điểm sàn của trưởng ĐH Y-Dược Thành phố Hồ Chí Minh; học sinh sua khi tốt nghiệp sẽ phải cam kết làm việc lâu dài tại tỉnh Tiền Giang.

Trên cơ sở sự đồng ý của Bộ Y tế, vào ngày 09/09/2008, UBND tỉnh Tiền Giang và trường Đại học Y-Dược Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp đồng số 1125/HĐ-YDĐT đào tạo sinh viên theo đề nghị nói trên của UBND tỉnh Tiền Giang. Trong số những sinh viên được UBND tỉnh Tiền Giang cử tuyển theo hợp đồng này, có ông Nguyễn Thành T được cử tuyển học ngành Bác sỹ Y học cổ truyền (kết quả điểm thi của ông Nguyễn Thành T là: Sinh: 8,75; Toán: 5,25; Hóa: 6; tổng cộng là 20 điểm).

Ka học kéo dài từ năm 2008 đến năm 2014 thì ông Nguyễn Thành T tốt nghiệp.

Về chi phí đi học của ông Nguyễn Thành T: do UBND tỉnh Tiền Giang chịu trong các năm học của ông Nguyễn Thành T, là 134.000.000 đồng.

[2]Để được đi học theo diện cử tuyển nói trên, ông Nguyễn Thành T và Sở Y tế tỉnh Tiền Giang đã ký kết “Bản cam kết” ngày 16/03/2009 có những nội dung chính như sau:

-Sau khi tốt nghiệp, chấp thuận nhận công tác tại các đơn vị Y tế công lập theo sự phân công của tỉnh Tiền Giang với thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo; nếu không thực hiện thì phải bồi thường gấp 03 lần kinh phí mà tỉnh Tiền Giang đã hỗ trợ và chỉ được nhận lại bằng tốt nghiệp Đại học từ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang sau 06 năm công tác tại địa phương.

Bản cam kết ngày 16/03/2009 có sự cam kết bảo lãnh của ông Nguyễn Văn B, là cha của ông Nguyễn Thành T.

[3]Hiện nay, giữa các bên có sự tranh chấp về việc làm việc tại tỉnh Tiền Giang: ông Nguyễn Thành T không đồng ý làm việc tại tỉnh Tiền Giang và yêu cầu nhận lại bằng tốt nghiệp đại học, đồng thời chịu mức phạt chi phí đào tạo, là 402.000.000 đồng (gấp 03 lần chi phí đào tạo).

Về thủ tục tố tụng, Tòa án cấp sơ thẩm triệu tập thiếu người tham gia tố tụng, cụ thể như sau:

-UBND tỉnh Tiền Giang và trường Đại học Y-Dược Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp đồng số 1125/HĐ-YDĐT đào tạo sinh viên theo đề nghị nói trên của UBND tỉnh Tiền Giang; chi phí để ông Nguyễn Thành T đi học do UBND tỉnh Tiền Giang cấp; Tòa án cấp sơ thẩm không đưa UBND tỉnh Tiền Giang tham gia tố tụng, là không đúng;

-Bản cam kết ngày 16/03/2009 có sự cam kết bảo lãnh của ông Nguyễn Văn B, là cha của ông Nguyễn Thành T nhưng không đưa ông Nguyễn Văn B vào tham gia tố tụng, là thiếu sót.

[4]Sự thiếu sót người tham gia tố tụng nói trên không thể bổ sung được tại Tòa án cấp phúc thẩm.

Do đó, Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án.

Vì hủy bản án sơ thẩm nên Tòa án cấp phúc thẩm chưa xem xét về nội dung của kháng cáo và kháng nghị.

Vì các lẽ trên;

Căn cứ Điều 203; Điều 241; Điều 242 của Luật tố tụng Hành chính năm 2015;

QUYẾT ĐỊNH

1/Hy bản án sơ thẩm số 33/2018/HCST ngày 29/10/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang giải quyết lại vụ án.

2/Về án phí phúc thẩm: đương sự không phải chịu; trả lại cho ông Nguyễn Thành T và trả lại cho Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, mỗi đương sự số tiền là 300.000 đồng theo biên lai số 00719 ngày 28/11/2018 và biên lai số 00712 ngày 12/11/2018 của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Tiền Giang.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.


240
Bản án/Quyết định được xét lại
 
Văn bản được dẫn chiếu
 
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 606/2019/HC-PT ngày 29/08/2019 về khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

Số hiệu:606/2019/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân cấp cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 29/08/2019
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về