Bản án 60/2018/DSST ngày 12/11/2018 về tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và yêu cầu đòi hủy giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

BẢN ÁN 60/2018/DSST NGÀY 12/11/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ YÊU CẦU ĐÒI HỦY GIẤY CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

96
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 60/2018/DSST ngày 12/11/2018 về tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và yêu cầu đòi hủy giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất

    Số hiệu:60/2018/DSST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Long An
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:12/11/2018
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về