Bản án 60/2008/KDTM-PT ngày 25/04/2008 về tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 60/2008/KDTM-PT NGÀY 25/04/2008 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TÀI SẢN

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

269
Bản án/Quyết định được xét lại
 
Văn bản được dẫn chiếu
 
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 60/2008/KDTM-PT ngày 25/04/2008 về tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tài sản

Số hiệu:60/2008/KDTM-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành: 25/04/2008
Án lệ được căn cứ
 
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về