Bản án 59/2018/HS-ST ngày 19/12/2018 về tội trộm cắp tài sản, tội hủy hoại tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

BẢN ÁN 59/2018/HS-ST NGÀY 19/12/2018 VỀ TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN, HỦY HOẠI TÀI SẢN VÀ VỀ TỘI TIÊU THỤ TÀI SẢN DO NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CÓ

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

103
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 59/2018/HS-ST ngày 19/12/2018 về tội trộm cắp tài sản, tội hủy hoại tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

    Số hiệu:59/2018/HS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Lâm Đồng
    Lĩnh vực:Hình sự
    Ngày ban hành:19/12/2018
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về