Bản án 55/2018/HNGĐ-ST ngày 14/11/2018 về tranh chấp ly hôn, nuôi con

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI

BẢN ÁN 55/2018/HNGĐ-ST NGÀY 14/11/2018 VỀ TRANH CHẤP LY HÔN, NUÔI CON

Ngày 14 tháng 11 năm 2018 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 311/2018/TLST-HNGĐ ngày 25 tháng 7 năm 2018 về tranh chấp “Ly hôn, tranh chấp về nuôi con” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 230/2018/QĐXXST-HNGĐ ngày 04 tháng 10 năm 2018, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ông Đinh Lưu Mạnh H, sinh năm 1977, có mặt.

2. Bị đơn: Bà Hồ Thị Ngọc Y, sinh năm 1982, vắng mặt.

Cùng địa chỉ: Tổ 11, phường LHP, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 12-7-2018, bản tự khai ngày 25-7-2018 và tại phiên tòa sơ thẩm nguyên đơn ông Đinh Lưu Mạnh H trình bày:

Về quan hệ hôn nhân: Ông và bà Hồ Thị Ngọc Y tự nguyện tìm hiểu đăng ký kết hôn tại UBND phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 10-7-2003. Sau khi đăng ký kết hôn cho đến năm 2013 vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân bà Y ngoại tình. Ông khuyên giải nhưng bà Y không nghe. Nay ông không còn tình cảm với bà Y nữa, yêu cầu

Tòa án giải quyết cho ông được ly hôn với bà Hồ Thị Ngọc Y.

Về con chung: Ông và bà Hồ Thị Ngọc Y có 02 con chung Đinh Mạnh Hòa, sinh ngày 14-12-2003 và Đinh Mạnh Phong, sinh ngày 08-02-2009. Khi ly hôn ông yêu cầu giao 02 cháu Hòa và cháu Phong cho ông chăm sóc, nuôi dưỡng, yêu cầu bà Hồ Thị Ngọc Y phải cấp dưỡng nuôi 02 con hàng tháng số tiền 1.500.000 đồng, thời gian cấp dưỡng tính từ tháng 8/2018 cho đến khi 02 cháu đủ 18 tuổi. Tại phiên tòa sơ thẩm ông H thay đổi yêu cầu, cháu Đinh Mạnh Hòa hiện đang ở với bà Y, cháu Đinh Mạnh Phong hiện đang ở với ông. Khi ly hôn ông yêu cầu giao cháu Phong cho ông chăm sóc, nuôi dưỡng, còn cháu Hòa giao cho bà Y chăm sóc, nuôi dưỡng, không ai phải cấp dưỡng nuôi con.

Về tài sản chung: Không có, không yêu cầu giải quyết.

Về nợ chung: Không có.

Bị đơn bà Hồ Thị Ngọc Y không có văn bản trình bày ý kiến.

Tại phiên tòa sơ thẩm đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố QuảngNgãi phát biểu ý kiến: Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án: Việc tuân theo pháp luật trong thời gian chuẩn bị xét xử, Thẩm phán thụ lý giải quyết đã thực hiện đúng, đầy đủ quy định tại Điều 48, Điều 97, Điều 196, Điều 203, Điều 208, Điều 211, Điều 220 Bộ luật Tố tụng dân sự. Việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, Thư ký tại phiên tòa, đã tuân theo đúng các quy định Bộ luật Tố tụng dân sự. Việc tuân theo pháp luật tố tụng của những người tham gia tố tụng: Nguyên đơn chấp hành đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Bị đơn không chấp hành đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Về việc giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Đinh Lưu Mạnh H. Ông Đinh Lưu Mạnh H ly hôn bà Hồ Thị Ngọc Y. Về con chung: Ông Đinh Lưu Mạnh H và bà Hồ Thị Ngọc Y có 02 con chung là Đinh Mạnh Hòa, sinh ngày 14-12-2003 và cháu Đinh Mạnh Phong. Giao cháu Đinh Mạnh Hòa cho bà Hồ Thị Ngọc Y trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, còn cháu Đinh Mạnh Phong giao cho ông Đinh Lưu Mạnh H trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục. Không ai phải cấp dưỡng nuôi con. Về tài sản chung: Không có. Về nợ chung: Không có. Về án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm: Ông H phải chịu 300.000 đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về thủ tục tố tụng: Bị đơn bà Hồ Thị Ngọc Y đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai vẫn vắng mặt. Theo quy định tại khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử thống nhất vẫn tiến hành xét xử.

[2] Về quan hệ hôn nhân: Ông Đinh Lưu Mạnh H và bà Hồ Thị Ngọc Y tự nguyện tìm hiểu đăng ký kết hôn tại UBND phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 10-7-2003 là hợp pháp. Ông H cho rằng trong quá trình chung sống vợ chồng phát sinh mâu thuẫn do bà Y ngoại tình, nên ông H yêu cầu Tòa án giải quyết cho ông H được ly hôn với bà Hồ Thị Ngọc Y. Bị đơn bà Hồ Thị Ngọc Y không đến Tòa án để làm việc, hòa giải, không đến phiên tòa để trình bày, cho thấy bà Y không có nguyện vọng hàn gắn tình cảm vợ chồng, nên phải chịu hậu quả về việc không đưa ra các chứng cứ và chứng minh theo quy định tại khoản 4 Điều 91 Bộ luật Tố tụng dân sự. Xét thấy, lý do xin ly hôn của ông H chính đáng, tình trạng hôn nhân giữa ông H và bà Y đã mâu thuẫn trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được nên chấp nhận yêu cầu ly hôn của ông H, ông Đinh Lưu Mạnh H được ly hôn với bà Hồ Thị Ngọc Y.

[3] Về con chung: Ông H và bà Y có 02 con chung Đinh Mạnh Hòa, sinh ngày 14-12-2003 hiện đang ở với bà Y và cháu Đinh Mạnh Phong, sinh ngày 08-02-2009 hiện đang ở với ông H, hiện nay cháu Hòa, cháu Phong sức khỏe vẫn tốt. Ông H làm nghề xây dựng thu nhập ổn định, đảm bảo điều kiện để nuôicháu Phong, còn bà Y làm nghề uốn tóc cũng có thu nhập, đảm bảo điều kiện để nuôi cháu Hòa và khi cha mẹ ly hôn nguyện vọng của cháu Hòa ở với bà Y, cháu Phong ở với ông H. Do đó, để đảm bảo quyền lợi của các con, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của ông H, giao cháu Hòa cho bà Y chăm sóc, nuôi dưỡng, còn cháu Phong giao cho ông H chăm sóc, nuôi dưỡng, không ai phải cấp dưỡng nuôi con, là phù hợp với Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

[4] Về tài sản chung: Không yêu cầu Tòa án giải quyết nên không xét. [5] Về nợ chung: Ông H trình bày không có.

[6] Về án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm: Quy định tại khoản 4 Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự, ông H phải chịu 300.000 đồng.

[7] Các đương sự có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

[8] Với những nhận định trên phù hợp với ý kiến đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào: Điều 51, khoản 1 Điều 56, Điều 81, Điều 82, Điều 83 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; khoản 1 Điều 28, Điều 35, khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 144, khoản 4 Điều 147, khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228, Điều 235, Điều 271 và Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội số:326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016.

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Đinh Lưu Mạnh H.

1/ Về quan hệ hôn nhân: Ông Đinh Lưu Mạnh H ly hôn với bà Hồ ThịNgọc Y.

2/ Về con chung: Ông Đinh Lưu Mạnh H và bà Hồ Thị Ngọc Y có 02 con chung là Đinh Mạnh Hòa, sinh ngày 14-12-2003 hiện đang ở với bà Y và cháu

Đinh Mạnh Phong, sinh ngày 08-02-2009 hiện đang ở với ông H. Giao cháu Đinh Mạnh Hòa cho bà Hồ Thị Ngọc Y trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, còn cháu Đinh Mạnh Phong giao cho ông Đinh Lưu Mạnh H trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục. Không ai phải cấp dưỡng nuôi con.

Người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

3/ Về tài sản chung: Không yêu cầu giải quyết nên không xét.

4/ Về nợ chung: Ông Đinh Lưu Mạnh H trình bày không có.

5/ Về án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm: Ông Đinh Lưu Mạnh H phải chịu 300.000 đồng. Được trừ vào số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm ông H đã nộp 300.000 đồng, theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số: AA/2016/0003485 ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi.

6/ Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn ông Đinh Lưu Mạnh H được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Bị đơn bà Hồ Thị Ngọc Y vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

223
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 55/2018/HNGĐ-ST ngày 14/11/2018 về tranh chấp ly hôn, nuôi con

Số hiệu:55/2018/HNGĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi
Lĩnh vực:Hôn Nhân Gia Đình
Ngày ban hành: 14/11/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về