Bản án 53/2018/DS-ST ngày 13/08/2018 về tranh chấp chia quyền sử dụng đất trong hộ; chia di sản thừa kế; bồi thường thiệt hại tài sản; đòi lại tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN T, TỈNH TIỀN GIANG

BẢN ÁN 53/2018/DS-ST NGÀY 13/08/2018 VỀ TRANH CHẤP CHIA QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG HỘ; CHIA DI SẢN THỪA KẾ; BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TÀI SẢN; ĐÒI LẠI TÀI SẢN

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

85
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 53/2018/DS-ST ngày 13/08/2018 về tranh chấp chia quyền sử dụng đất trong hộ; chia di sản thừa kế; bồi thường thiệt hại tài sản; đòi lại tài sản

    Số hiệu:53/2018/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Tân Phước - Tiền Giang
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:13/08/2018
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về