Bản án 53/2018/DS-ST ngày 02/11/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

BẢN ÁN 53/2018/DS-ST NGÀY 02/11/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 02 tháng 11 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 146/2018/TLST-DS ngày09 tháng 7 năm 2018 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 83/2018/QĐXXST-DS ngày 28 tháng 9 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 582/2018/QĐST-DS ngày 16 tháng 10 năm 2018 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần V.

Địa chỉ trụ sở: Số 89, L, phường L, quận Đ, thành phố H.

Địa chỉ chi nhánh: Ngân hàng Thương mại Cổ phần V – Chi nhánh Thành phố H1.

Số 165, 167, 169, đường H3, phường N, Quận 1, Thành phố H1.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Chí D – Chủ tịch hội đồng quản trị.

Người đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng: Anh Vi Văn C, sinh năm 1993.

Địa chỉ: 2277, đường Trần Văn T, xã P, huyện N1, tỉnh Đồng Nai. (Văn bản ủy quyền ngày 16/5/2018).

- Bị đơn: Anh Võ Thành P, sinh năm 1987.

Địa chỉ: Tổ 2 (tổ 1 cũ), ấp 3, xã P1, huyện L, tỉnh Đồng Nai.

(Anh Chinh có mặt, anh Phước vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Theo đơn khởi kiện ngày 16/5/2018 và quá trình tham gia tố tụng người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần V do anh Vi Văn C trình bày:

Ngày 08/01/2015 Ngân hàng Thương mại Cổ phần V (viết tắt là VPBank) và anh Võ Thành P có văn bản thỏa thuận tất toán hợp đồng tín dụng trước thời hạn và nhận khoản vay mới và ký giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20150109-101069-0010 ngày 12/01/2015 cho anh Võ Thành P vay 69.371.151 đồng, lãi suất 2,91%/tháng để tiêu dùng cá nhân, thời hạn vay là 36 tháng. Theo thỏa thuận hợp đồng, anh P có trách nhiệm thanh toán số tiền 112.947.000 đồng bao gồm cả gốc và lãi, mỗi tháng thanh toán 3.139.000 đồng, vào ngày 14 hàng tháng, tháng cuối cùng thanh toán 3.082.000 đồng, VPBank đã giải ngân toàn bộ số tiền này cho anh P. Quá trình thực hiện hợp đồng đến ngày 11/11/2017 anh P đã thanh toán được 54.712.000 đồng đồng tiền nợ gốc và tiền lãi, sau đó anh P không tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng nữa. VPBank khởi kiện yêu cầu anh P thanh toán cho VPBank số tiền 42.541.904 đồng nợ gốc, 15.693.096 đồng nợ lãi, tổng cộng là 58.235.000 đồng và tiền lãi phát sinh chậm thanh toán tính đến ngày xét xử. Sau khi khởi kiện, trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án, anh P đã thanh toán cho VPBank 10.000.000 đồng, VPBank tính có lợi cho anh P nên trừ hết số tiền này vào số nợ gốc, như vậy anh P đã thanh toán được 64.712.000 đồng.

Nay VPBank khởi kiện yêu cầu anh P thanh toán tổng cộng 48.235.000 đồng trong đó nợ gốc 32.541.904 đồng và 15.693.096 đồng nợ lãi đối với giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng trên và lãi chậm thanh toán phát sinh trên dư nợ gốc với mức lãi suất theo hợp đồng tín dụng đã ký kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử.

* Tại bản tự khai ngày 29/8/2018 bị đơn anh Võ Thành P trình bày:

Trước đây anh có vay của Ngân hàng V để làm việc nhà và tiêu dùng cá nhân, trong thời gian đóng tiền cho Ngân hàng anh có chậm trễ theo hợp đồng tín dụng với Ngân hàng khi vay 69.371.151 đồng, lãi suất 2,92%/tháng. Anh đã trả được 16 lần của nợ gốc và lãi là 54.712.000 đồng và đến ngày 11/11/2017 anh không đóng nữa. Nay Ngân hàng khởi kiện yêu cầu anh trả tổng số tiền nợ gốc và lãi 58.235.000 đồng và lãi chậm thanh toán, trong đó nợ gốc là 42.541.904 đồng, nợ lãi là 15.693.096 đồng, anh đồng ý trả tổng số tiền nợ 58.235.000 đồng và khoanh lãi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh mới ổn định công việc sẽ trả dần hàng tháng cho Ngân hàng là 1.500.000 đồng cho đến khi hết số nợ trên.

Các tài liệu, chứng cứ trong vụ án: Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng; Giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu anh Võ Thành P; Giấy tờ pháp nhân và văn bản ủy quyền của VPBank; bảng tính lãi và các bản tự khai của đại diện VPBank; bản tự khai ngày 29/8/2018 của anh P; thủ tục phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; biên bản xác minh của Tòa án.

Các tình tiết các bên thống nhất và không thống nhất: Các bên thống nhất về số tiền vay như hợp đồng tín dụng đã ký kết và số tiền nợ chưa thanh toán. Không thống nhất về phương thức thanh toán nợ.

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành: Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử được thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự từ khi Tòa án thụ lý vụ án đến khi Hội đồng xét xử vào phòng nghị án. Việc chấp hành pháp luật của nguyên đơn như cung cấp tài liệu, chứng cứ được thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Đối với bị đơn không thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Về việc giải quyết vụ án: Chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng thương mại cổ phần V. Buộc anh Võ Thành P phải trả cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần V số tiền 48.235.000 đồng và tiền lãi phát sinh theo yêu cầu của Ngân hàng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về thủ tục tố tụng

Tòa án đã triệu tập hợp lệ lần thứ hai về việc tham gia phiên tòa đối với bị đơn anh Võ Thành P nhưng anh P vắng mặt không có lý do, căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227; khoản 3 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự xét xử vắng mặt anh P.

[2] Về nội dung:

Căn cứ vào Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng cùng các chứng cứ khác trong hồ sơ cũng như lời trình bày của các bên, xác định có việc giao kết hợp đồng và vi phạm nghĩa vụ thanh toán của bị đơn. Anh P thừa nhận còn nợ của VPBank 58.235.000 đồng tiền gốc và lãi như Ngân hàng khởi kiện và đồng ý trả nợ nhưng đề nghị mỗi tháng thanh toán 1.500.000 đồng, VPBank không đồng ý. Trong quá trình giải quyết vụ án anh P đã thanh toán 10.000.000 đồng, VPBank chuyển toàn bộ thành thanh toán nợ gốc là có lợi cho bị đơn và yêu cầu Tòa án giải quyết buộc anh P thanh toán tổng cộng 48.235.000 đồng trong đó nợ gốc: 32.541.904 đồng, nợ lãi: 15.693.096 đồng và lãi chậm thanh toán phát sinh trên dư nợ gốc với mức lãi suất theo hợp đồng tín dụng đã ký kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử. Hội đồng xét xử xét thấy đủ căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc buộc anh Võ Thành P phải thanh toán cho VPBank toàn bộ số tiền 48.235.000 đồng và lãi chậm thanh toán phát sinh trên dư nợ gốc với mức lãi suất theo hợp đồng tín dụng đã ký kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử.

[2] Về án phí dân sự sơ thẩm: Anh P phải chịu 2.412.000 đồng (làm tròn).

Hoàn trả cho VPBank tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1.455.000 đồng theo biên lai số 002469 ngày 05/7/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Thành.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào các Điều 26, Điều 35, Điều 147, Điều 227, Điều 228 và Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 91 và Điều 95 Luật Các tổ chức tín dụng; Điều 471, Điều 474 của Bộ luật Dân sự năm 2005; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần V về “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” đối với bị đơn anh Võ Thành P.

Buộc anh Võ Thành P phải thanh toán cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần V số tiền nợ gốc 32.541.904 đồng và nợ lãi 15.693.096 đồng, tổng cộng48.235.000 đồng (bốn mươi tám triệu hai trăm ba mươi lăm ngàn đồng).

Anh Võ Thành P phải chịu lãi phát sinh theo thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng trên dư nợ gốc kể từ ngày 03/11/2018 trở đi đến khi thi hành xong nợ.

Về án phí dân sự sơ thẩm: Anh Võ Thành P phải chịu 2.412.000 đồng (hai triệu bốn trăm mười hai ngàn đồng, làm tròn).

Hoàn trả cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần V số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1.455.000 đồng (một triệu bốn trăm năm mươi lăm ngàn đồng) theo biên lai số 002469 ngày 05/7/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Thành..

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nguyên đơn được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án. Bị đơn được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tống đạt hợp lệ bản án.


49
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 53/2018/DS-ST ngày 02/11/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:53/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Long Thành - Đồng Nai
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 02/11/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về