Bản án 48/2013/DS-PT ngày 19/09/2013 về vụ án tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

BẢN ÁN 48/2013/DS-PT NGÀY 19/09/2013 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

68
Văn bản được dẫn chiếu
   
  Văn bản được căn cứ
   Bản án/Quyết định đang xem

   Bản án 48/2013/DS-PT ngày 19/09/2013 về vụ án tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất

   Số hiệu:48/2013/DS-PT
   Cấp xét xử:Phúc thẩm
   Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Bà Rịa - Vũng Tàu
   Lĩnh vực:Dân sự
   Ngày ban hành:19/09/2013
   Án lệ được căn cứ
     
    Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
     Bản án/Quyết định phúc thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về