Bản án 476/2006/DSPT ngày 10/11/2006 về hủy kết quả bán đấu giá, đòi bồi thường thiệt hại và đòi tài sản là quyền sử dụng đất

TÒA PHÚC THẨM TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

BẢN ÁN 476/2006/DSPT NGÀY 10/11/2006 VỀ HỦY KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ, ĐÒI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VÀ ĐÒI TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

208
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 476/2006/DSPT ngày 10/11/2006 về hủy kết quả bán đấu giá, đòi bồi thường thiệt hại và đòi tài sản là quyền sử dụng đất

    Số hiệu:476/2006/DSPT
    Cấp xét xử:Phúc thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:10/11/2006
    Án lệ được căn cứ
      
     Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
      Bản án/Quyết định phúc thẩm
       Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về