Bản án 47/2019/DS-ST ngày 17/10/2019 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM

BẢN ÁN 47/2019/DS-ST NGÀY 17/10/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Ngày 17 tháng 10 năm 2019, tại: Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hội An, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 32/2019/TL.ST-DS ngày 14 tháng 5 năm 2019 về việc: “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 13/2019/QĐXXST-DS ngày 13/9/2019; Quyết định tạm ngừng phiên tòa số 02/2019/QĐST- DS giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ông Nguyễn Chí B, sinh năm 1996.

Đa chỉ: khối T, phường H, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Xuân Th, sinh năm: 1990.

Đa chỉ: phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. (Văn bản ủy quyền ngày 06/4/2019). Có mặt.

- Bị đơn: Ông Ngô Huy H, sinh năm 1990.

Đa chỉ: đường T, phường P, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Có đơn xin xét xử vắng mặt.

- Người làm chứng: Bà Trần Thị Ngọc T, sinh năm 1990.

Đa chỉ: đường T, phường P, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 02/5/2019 của nguyên đơn ông Nguyễn Chí B; bản tự khai ngày 29/7/2019; trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên toà, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Phạm Xuân Th trình bày:

Do có quan hệ quen biết nên ngày 28/6/2018 ông Ngô Huy H có mượn của nguyên đơn ông Nguyễn Chí B số tiền 50.000.000 đồng ( Năm mươi triệu đồng) thời gian trả là 01tháng; ngày 11/10/2018 ông Ngô Huy H mượn thêm 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng) để dùng cho việc gia đình, thời hạn trả là 7 ngày. Đến thời hạn trả nợ ông H không trả nợ cho ông B mặc dù ông B đã yêu cầu nhiều lần. Nay nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc ông Ngô Huy H phải thanh toán số tiền nợ là 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng) không yêu cầu tính lãi.

Tại các bản trình bày ngày 14/8/2019; ngày 25/9/2019 bị đơn ông Ngô Huy H trình bày có viết giấy mượn tiền đối với ông Nguyễn Chí B, tuy nhiên số tiền không phải là 400.000.000 đồng. Hiện nay do kinh tế gặp khó khăn nên ông xin được trả nợ dần đến khi dứt điểm nợ. Vì hiện nay ông đang đi làm xa nên ông xin giải quyết vắng mặt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến:

Về tố tụng: Trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án Thẩm phán, Thư ký, HĐXX đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tố tụng. Đương sự tham gia vụ án đã chấp hành pháp luật tố tụng một cách nghiêm túc, đúng pháp luật.

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Nguyễn Chí B, buộc ông Ngô Huy H trả cho ông B số tiền nợ 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng). Ông H phải chịu án phí theo quy định pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng:

Ông Nguyễn Chí B khởi kiện yêu cầu ông Ngô Huy H trả tiền nợ cho ông.

Đây là vụ án có tranh chấp hợp đồng vay tài sản; Bị đơn có nơi cư trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam nên Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thụ lý, giải quyết vụ án là đúng theo Thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 26; Điều 35 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Bị đơn ông Ngô Huy H hiện tại có đơn xin xét xử vắng mặt. Tòa án căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự xét xử vắng mặt bị đơn.

[2] Về nội dung:

Ông Ngô Huy H thừa nhận có mượn tiền của ông Nguyễn Chí B tuy nhiên số tiền không phải là 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng) như yêu cầu của nguyên đơn. Đối với giấy nợ mà ông viết vào 28/6/2018 ông Ngô Huy H có mượn của nguyên đơn ông Nguyễn Chí B số tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) thời gian trả là 01tháng; ngày 11/10/2018 ông Ngô Huy H mượn thêm 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng) là ông bị ép buộc viết. Ngày 14/8/2019 Tòa án đã ra quyết định yêu cầu bị đơn cung cấp chứng cứ đối với trình bày của mình nhưng ông không cung cấp chứng cứ chứng minh lời trình bày của mình, hơn nữa cũng tại bản trình bày ông H gửi đến Tòa án nhân dân thành phố Hội an, tỉnh Quảng Nam vào ngày 14/8/2019 thì ông cho rằng ông nợ nguyên đơn 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng). Đến ngày 25/9/2019 ông H trình bày là ông nợ nguyên đơn 320.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi triệu đồng); như vậy lời khai của bị đơn ông H mâu thuẫn không thống nhất với nhau; Tòa án cũng đã yêu cầu ông cung cấp chứng cứ nhưng ông không cung cấp. Bên cạnh đó bị đơn cũng thừa nhận là giấy mượn tiền do nguyên đơn cung cấp là do bị đơn viết. Việc ông H chậm trả tiền theo như cam kết đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông B vì vậy yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn hoàn toàn có cơ sở để chấp nhận. Buộc ông Ngô Huy H phải trả cho ông Nguyễn Chí B số tiền 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng).

[3] Về án phí dân sự sơ thẩm: HĐXX đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nên nguyên đơn không phải chịu án phí Dân sự sơ thẩm. Do yêu cầu của nguyên đơn được Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ nên bị đơn ông Ngô Huy H phải chịu án phí Dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào: khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; khoản 1 Điều 228; Điều 271; Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

Các Điều 357; Điều 463 và khoản 1 Điều 466; Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015; khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm. thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Nguyễn Chí B đối với bị đơn ông Ngô Huy H.

2. Buộc ông Ngô Huy H phải trả cho ông Nguyễn Chí B số tiền nợ là 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng).

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

3. Án phí Dân sự sơ thẩm:

- Ông Ngô Huy H phải chịu án phí Dân sự sơ thẩm là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

- Hoàn trả lại cho ông Nguyễn Chí B số tiền tạm ứng án phí đã nộp 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) theo biên lai thu số 0009724 ngày 14/ 5/2019 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Các đương sự có mặt có quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (17/10/2019), đối với các đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ.

Trưòng hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.


20
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 47/2019/DS-ST ngày 17/10/2019 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Số hiệu:47/2019/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Hội An - Quảng Nam
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 17/10/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về