Bản án 45/2020/DS-ST ngày 14/07/2020 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

BẢN ÁN 45/2020/DS-ST NGÀY 14/07/2020 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Ngày 14 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 287/2019/TLST-DS ngày 30 tháng 12 năm 2019, về việc: “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 132/2020/QĐXXST-DS ngày 03 tháng 6 năm 2020, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ông Lăng Văn V (Tám C), sinh năm 1964 Địa chỉ: khóm ĐT 5, phường MP, thành phố LX, tỉnh G. (Có mặt) 2. Bị đơn:

2.1. Công ty TNHH MTV Sáu Nh XM Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Văn Nh, sinh năm 1964 - Chức vụ Giám đốc.

Trụ sở: khóm ĐT 5, phường MP, thành phố LX, tỉnh G. (Vắng mặt)

2.2. Bà Nguyễn Thị Phương D, sinh năm 1966 Địa chỉ: khóm ĐT 5, phường MP, thành phố LX, tỉnh G. (Vắng mặt)

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Bà Huỳnh Kim H, sinh năm 1965 Địa chỉ: khóm ĐT 5, phường MP, thành phố LX, tỉnh G. (Có yêu cầu vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

- Nguyên đơn ông Lăng Văn V có ý kiến trình bày thể hiện nội dung:

Nguyên vào khoảng 22 giờ ngày 10/5/2018, ông Lê Văn Nh là Giám đốc Công ty TNHH MTV Sáu Nh XM có đến nhà ông để thỏa thuận vay số tiền 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng). Mục đích vay để thêm vốn kinh doanh, hai bên thỏa thuận lãi suất là 3%/tháng. Có làm hai biên nhận cùng lúc (do lúc đầu thỏa thuận vay 1.000.000.000 đồng; tiếp đến ông Nh có vay thêm 500.000.000 đồng).

Ông Nh, bà Phương D đã thực hiện đóng lãi từ lúc vay đến ngày 10/12/2018, tổng cộng khoảng 07 tháng với tiền lãi đưa cho ông khoảng 315.000.000 đồng, từ tháng 01/2019 thì ngưng đóng lãi cho đến nay. Ông có đến nhà yêu cầu thực hiện việc đóng lãi thì ông Nh, bà D có nhiều lần hứa hẹn nhưng không thực hiện.

Đến ngày 22/3/2019, ông đến nhà yêu cầu kết toán việc vay vốn thì ông Nh, bà D cùng trình bày về việc mua bán khó khăn và mất khả năng trả nợ. Do đó, ông Nh, bà D có làm tờ cam kết hẹn đến hết ngày 23/5/2019 sẽ trả hết tất cả số nợ. Đồng thời, sẽ bán một trong tài sản là nhà (ông Nh, bà D có hai căn nhà, một ở chợ LV thuộc tỉnh ĐT và 01 căn tại địa chỉ khóm ĐT 5, phường MP, thành phố LX, tỉnh G) khi bán được căn nhà nào thì ông Nh, bà D sẽ thanh toán vốn và lãi cho ông theo thỏa thuận vay. Theo tờ cam kết ngày 22/3/2019 ông Nh, bà D hẹn đến hết ngày 23/5/2019 sẽ thanh toán hết nợ nhưng ông Nh là người đại diện theo pháp luật của buộc Công ty TNHH MTV Sáu Nh XM và bà D không thực hiện.

Tại phiên tòa, ông V xác định ông chỉ yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Công ty TNHH MTV Sáu Nh XM do ông Lê Văn Nh đại diện theo pháp luật có trách nhiệm trả số tiền vốn vay là 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) và không yêu cầu tính lãi.

Ông Lăng Văn V xác định rút lại một phần yêu cầu khởi kiện đối với số tiền vốn vay là 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) theo biên nhận ngày 25/3/18âl nhằm ngày 10/5/18 DL, đối với phần tiền lãi ông đã nhận ông không yêu cầu điều chỉnh khấu trừ lại do ông chỉ yêu cầu tiền vốn vay không yêu cầu tính lãi đối với số tiền Công ty TNHH MTV Sáu Nh XM phải trả cho ông. Đồng thời, ông cũng không yêu cầu bà Nguyễn Thị Phương D liên đới trách nhiệm trả tiền vốn vay 1.000.000.000 đồng theo biên nhận vay ngày 10/5/2018dl cùng với Công ty TNHH MTV Sáu Nh XM do ông Lê Văn Nh là Giám đốc.

- Phần trình bày của bị đơn Công ty TNHH MTV Sáu Nh XM do ông Lê Văn Nh - Giám đốc là người đại diện theo pháp luật: Vắng mặt suốt trong quá trình giải quyết vụ án nên không có ý kiến trình bày - Phần trình bày của bị đơn bà Nguyễn Thị Phương D: Vắng mặt suốt trong quá trình giải quyết vụ án nên không có ý kiến trình bày.

- Phần trình bày của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Huỳnh Kim H vắng mặt tại phiên tòa nhưng có ý kiến trình bày tại biên bản ghi lời khai ngày 03/6/2020 do Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên lập thể hiện nội dung: Bà là vợ của ông Lăng Văn V, đối với số tiền 1.500.000.000 đồng, ông V cho Công ty TNHH MTV Sáu Nh XM vay thì bà có biết nhưng do việc cho vay này ông V tự đứng ra xác lập với Công ty TNHH MTV Sáu Nh XM nên bà không yêu cầu Công ty TNHH MTV Sáu Nh XM trả số tiền này cho bà mà để ông V tự giải quyết với Công ty TNHH MTV Sáu Nh XM. Bà không có ý kiến hay có yêu cầu gì trong vụ án này. Đồng thời, bà Hương có yêu cầu tòa án tiến hành xét xử vắng mặt bà.

Tại phiên tòa, nguyên đơn ông Lăng Văn V rút lại một phần yêu cầu khởi kiện đối với số tiền vốn vay là 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) theo biên nhận ngày 25/3/18âl nhằm ngày 10/5/18 DL, không yêu cầu tính lãi và không khấu trừ lại tiền lãi đối với số tiền Công ty TNHH MTV Sáu Nh XM đã đưa. Đồng thời, không yêu cầu bà Nguyễn Thị Phương D liên đới chịu trách nhiệm trả tiền vốn vay 1.000.000.000 đồng theo biên nhận vay ngày 10/5/2018 cùng với Công ty TNHH MTV Sáu Nh XM do ông Lê Văn Nh là Giám đốc.

Bị đơn Công ty TNHH MTV Sáu Nh XM do ông Lê Văn Nh là Giám đốc, bà Nguyễn Thị Phương D đã được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt tại phiên tòa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Huỳnh Kim H có yêu cầu xin vắng mặt không tham gia phiên tòa.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên phát biểu về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử; Thư ký phiên tòa và của người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án là đảm bảo theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:

- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông V: Buộc Công ty TNHH MTV Sáu Nh XM trả cho ông V số tiền 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

- Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện do nguyên đơn về việc yêu cầu số tiền 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng); Lãi suất tính từ ngày 25/2019 đến ngày xét xử (ngày 14/7/2020) và không buộc bà Nguyễn Thị Phương D liên đới trách nhiệm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa và ý kiến của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng:

[1.1] Bị đơn Công ty TNHH MTV Sáu Nh XM do ông Lê Văn Nh – Giám đốc là người đại diện theo pháp luật, bà Nguyễn Thị Phương D mặc dù được tòa án tiến hành tống đạt hợp lệ theo quy định của pháp luật nhưng vẫn không tham dự phiên tòa nên vụ án được tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự.

[1.2] Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Huỳnh Kim H có yêu cầu được vắng mặt trong toàn bộ quá trình giải quyết vụ án, yêu cầu của bà Hương là phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 227, khoản 1 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[1.3] Tại phiên tòa, nguyên đơn ông Lăng Văn V rút lại một phần yêu cầu khởi kiện đối với số tiền 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) theo biên nhận ngày 25/3/18âl nhằm ngày 10/5/18 DL; không yêu cầu tính lãi và không khấu trừ lại tiền lãi đối với số tiền Công ty TNHH MTV Sáu Nh XM đã đưa. Không yêu cầu bà Nguyễn Thị Phương D liên đới trách nhiệm trả tiền vốn vay 1.000.000.000 đồng cùng với Công ty TNHH MTV Sáu Nh XM. Việc ông V tự nguyện rút lại một phần yêu cầu khởi kiện là phù hợp theo quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 2 Điều 244 của Bộ luật tố tụng dân sự để đình chỉ xét xử một phần yêu cầu khởi kiện của ông Lăng Văn V.

[2] Về thẩm quyền: Ông Lăng Văn V yêu cầu Công ty TNHH MTV Sáu Nh XM phải có nghĩa vụ trả tiền vốn vay là 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) theo biên nhận ngày 10/5/18 (nhằm ngày 25/3/18âl), không yêu cầu tính lãi đây là tranh chấp về hợp đồng dân sự được quy định tại khoản 3 Điều 26 và điểm a khoản 1 Điều 35 của Bộ luật tố tụng dân sự nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên.

[3] Về nội dung vụ án: Nguyên đơn ông Lăng Văn V cung cấp biên nhận bản chính ngày 10/5/2018 do ông Lê Văn Nh là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Sáu Nh XM ký tên thể hiện việc vay tiền của ông V và Công ty TNHH MTV Sáu Nh XM do ông Lê Văn Nh ký tên đóng dấu xác nhận đã thể hiện số tiền ông V có đưa cho phía bị đơn. Hội đồng xét xử nhận thấy, giữa hai bên có thỏa thuận việc vay tài sản là tiền, thỏa thuận của hai bên xuất phát từ việc tự nguyện, không trái với quy định của pháp luật nên được xác định đây là hợp đồng dân sự mà cụ thể là hợp đồng vay tài sản được điều chỉnh theo quy định tại Điều 463 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

[3.1] Tại phiên tòa, ông Lăng Văn V xác định vốn vay vẫn còn 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng), Tòa án đã tiến hành tống đạt các văn bản tố tụng cho Công ty TNHH MTV Sáu Nh XM do ông Lê Văn Nh là người đại diện theo pháp luật của công ty nhưng Công ty TNHH MTV Sáu Nh XM vẫn vắng mặt không có ý kiến trình bày cũng như không đến Tòa án. Biên nhận ngày 10/5/2018 thể hiện việc vay tiền do Công ty TNHH MTV Sáu Nh XM do ông Lê Văn Nh là người đại diện theo pháp luật của công ty trực tiếp ký nhận và ông V xác định số tiền vay vẫn chưa được trả nên Công ty TNHH MTV Sáu Nh XM còn nợ của ông V số tiền 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

[3.2] Trong quá trình hai bên thỏa thuận Công ty TNHH MTV Sáu Nh XM do ông Lê Văn Nh đại diện theo pháp luật vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo quy định tại khoản 1 Điều 466 của Bộ luật Dân sự năm 2015 nên việc ông V khởi kiện yêu cầu Công ty TNHH MTV Sáu Nh XM do ông Lê Văn Nh đại diện theo pháp luật có trách nhiệm trả nợ số tiền vốn vay là có cơ sở nên được chấp nhận.

Vì vậy, Hội đồng xét xử, chấp nhận đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn buộc bị đơn Công ty TNHH MTV Sáu Nh XM có trách nhiệm trả số tiền vốn vay 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) cho ông Lăng Văn V.

[4] Về án phí dân sự sơ thẩm:

[4.1] Yêu cầu khởi kiện của ông V được chấp nhận nên ông V được nhận lại tiền tạm ứng án phí số tiền 28.500.000 đồng (Hai mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng) mà ông V đã nộp theo biên lai thu số 0005343 ngày 24/12/2019 tại Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Long Xuyên theo quy định tại khoản 1 điều 147 Bộ luật tố tụng Dân sự.

[4.2] Công ty TNHH MTV Sáu Nh XM phải nộp tiền án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 1 điều 147 Bộ luật tố tụng Dân sự và khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án

Bởi các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

 Căn cứ vào:

+ Điều 463, Điều 464, khoản 1 Điều 466 Bộ luật dân sự năm 2015:

+ Khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, Điều 143, khoản 1 Điều 146, khoản 1 Điều 147, Điều 150, Điều 186, Điều 227, Điều 228, Điều 232, Điều 240, khoản 2 Điều 244, Điều 271, Điều 273, Điều 278 và Điều 280 của Bộ luật tố tụng dân sự:

+ Khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Lăng Văn V đối với Công ty TNHH MTV Sáu Nh XM:

1.1. Buộc Công ty TNHH MTV Sáu Nh XM có nghĩa vụ trả cho ông Lăng Văn V số tiền vốn vay theo biên nhận ngày 10/5/2018 là 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

1.2. Kể từ ngày bên được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bên phải thi hành án không thi hành khoản tiền nêu trên, thì hàng tháng còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015, tương ứng với số tiền và thời gian chưa thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền.

2. Đình chỉ xét xử một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Lăng Văn V đối với yêu cầu Công ty TNHH MTV Sáu Nh XM có trách nhiệm trả tiền vốn vay 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) theo biên nhận ngày 10/5/2018. Không yêu cầu điều chỉnh lãi và khấu trừ vào tiền lãi ông V đã nhận.

Không yêu cầu bà Nguyễn Thị Phương D có trách nhiệm liên đới trả số tiền vốn vay cùng với Công ty TNHH MTV Sáu Nh XM.

3. Về án phí dân sự sơ thẩm:

3.1. Ông Lăng Văn V được nhận lại tiền tạm ứng án phí 28.500.000 đồng (Hai mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng) mà ông V đã nộp theo biên lai thu số 0005343 ngày 24/12/2019 tại Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Long Xuyên.

3.2. Công ty TNHH MTV Sáu Nh XM phải nộp tiền án phí dân sự sơ thẩm số tiền là 42.000.000 đồng (Bốn mươi hai triệu đồng) tại Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Long Xuyên.

4. Về quyền kháng cáo: Ông Lăng Văn V được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng, Công ty TNHH MTV Sáu Nh XM, bà Nguyễn Thị Phương D, bà Huỳnh Kim H được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết tại địa phương nơi cư ngụ để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh An Giang giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./.


1
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 45/2020/DS-ST ngày 14/07/2020 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Số hiệu:45/2020/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Long Xuyên - An Giang
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:14/07/2020
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về